Annonse

Bydels-visjonen Ramfjord – Breivikeidet

Staten tjener inn ekstra 1,5 milliarder ved å bygge Tindtunnelen istedenfor å oppgradere E8 rundt Sandvikhøyden

Svar til Jens Revold i Nordlys onsdag 22. mars. Områdene Ramfjord og Breivikeidet har alltid vært et trafikalt knutepunkt for Tromsø og Nord-Troms. Funksjonene som reise- og trafikknute blir forsterket når Ullsfjordforbindelsen (UFB) nordover blir fergefri og Tindtunnelen forkorter avstanden med E8 til Tromsø med 15,5 km.

Området har allerede i dag større trafikk enn Vollan, Bardufoss, Setermoen og Bjerkvik. Utenom byene er dette det mest trafikerte knutepunktet i Nord-Norge.

Dobling av byareal.

Her er ledige arealer som utgjør det dobbelte av hele Tromsøyas areal. Alt ligger nærmere E6, nærmere Nord-Troms og Finnmark, nærmere jernbanen i Narvik, nærmere Finland og Sverige enn resten av Tromsø. Dvs at all transport og distribusjon får bedre betingelser rundt Ramfjordmoen og i nær tilknytning. Litt av byen flyttes østover, uansett hva Revold tror.

En livskraftig by som Tromsø trenger å utvikle seg i flere retninger. Vi har byggebehov både på Kvaløya, fastlandet og Breivikeidet. Ensidig satsing på Revolds fortetting på Tromsøya blir en nedtur og tvangstrøye for næringsliv og befolkning.

Et eksempel er reiseliv, opplevelsesturer og nordlysturer. I byens mest ekspansive næringer er både Kvaløya og Breivikeidet helt nødvendige byggeområder. Hyttebygging, næringsutvikling og boligbygging er også like aktuelt i begge områdene.

Europavei over Ramfjordmoen.

Det er synd for Tromsø at Revold ikke har større visjoner enn ensidig sentral fortetting. Tindtunnelen åpner opp det dobbelte av hele Tromsøyas areal for nær bytilknytning innenfor kommunens grenser.

4-felts E8 over flate Ramfjordmoen i 2 km lengde gir næringslivet 4 km med veifasade langs en Europavei. Kreative bedrifter vil selvsagt bruke dette til å finne seg tomter på Ramfjordmoen og i nærheten. De sikrer seg konkurransefortrinn.

Det er bare 1-2 km derfra til attraktive sjøtomter. Steinmassene fra Tindtunnelen gjør ekstra nytte her. Nordover er det bare 20 km til større sjødybde ved Ullsfjorden.

Lønnsomhet og miljø.

Veginnkortingen på opptil 15,5 km hver vei for over 5.000 biler i døgnet gjør Tindtunnelen til Nord-Norges mest lønnsomme veiprosjekt. Vi kaster penger ut vinduet for hver dag vi alle kjører 15 km ekstra rundt Sandvikhøyden.

Miljømessig får vi den høyeste CO2-reduksjonen i noe kjent prosjekt i hele Nord-Norge. Så hva venter vi på? Svaret er Tromsø kommunes planbehandling, hvor Tindtunnelens planforslag har ligget på vent siden 2008. Våre utredninger er oppdatert i 2012 og avventer fortsatt behandling.

Unngår sannheten.

Revold er som vanlig ikke helt sannferdig i sine beskrivelser. Han gjør kostnadssammenligning mellom 4-felts tunnel og 2-felts bru med 3-felts vei i begge ender, pluss sjøfylling som kveler halve fjorden. Han hevder at regplan for vestre E8 kan brukes umiddelbart, mot bedre viten.

E8s neste oppdatering blir 3-felts vei med midtdelere rundt Sandvikhøyden til Tromsdalen, eller 4-felts Tindtunnel. Rundt Sandvikhøyden koster det 1-1,5 milliarder mer enn å bygge Tindtunnelen. Veianlegget for E8 rundt Sandvikhøyden mellom Nordbotn og Tromsdalen kan bli et 15 – 20 års anleggsmareritt for E8-brukerne.

Revold hevder at østre E8 er 4 km for lang. Medregnet Tindtunnelen tjener vi 13 km i forhold til vestre E8, og det er årsaken til at østsida er valgt.

Tindtunnelen delvis finansiert.

En tredjedel av Tindtunnelens bygging er allerede finansiert. Det skjer ved at den nye E8-strekningen Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett i NTP blir erstattet av tunnelen som går direkte fra Ramfjordmoen gjennom Tinden til Tomasjord. Kjøreavstanden blir 10,5 km istedenfor 26 km.

Staten tjener inn ekstra 1,5 milliarder ved å bygge Tindtunnelen istedenfor å oppgradere E8 rundt Sandvikhøyden. Bompenger i tunnelen fører til at nye E8 kan bli gratis og bomfri, hvis politikerne vil. Så kan vi kjøre gratis rundt Sandvikhøyden når vi har lyst.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse