Annonse
FLASKEHALS: Stakkevollveien er et problem for bussene i Tromsø. Derfor har politikerne vedtatt å utvide veien til fire felt,der to er kollektivfelt. Nå kan det bli en annen løsning. (Foto: Jørn Normann Pedersen, Nordlys)

Bygg fire felt langs Stakkevollan!

Tromsø har verken råd eller tid til en politisk vrangforestilling om at sykkelen er viktigere enn bussen.

Det har oppstått usikkerhet rundt to planlagte kollektivfelt langs Stakkevollveien, en av de store flaskehalsene i Tromsø-trafikken. Allerede i 2010 ble det vedtatt å bygge ett kollektivfelt. Så bestemte det forrige byrådet at man måtte se på saken på nytt. Deretter ble det, i november i fjor, gjort et vedtak om to kollektivfelt langs Stakkevollvegen. Tanken var da at myke trafikanter – syklister og gående - kan benytte Dramsvegen. Det er en løsning som fremdeles virker som en god ide.

Dessverre kan det se ut som om Tromsø kommune er i ferd med å kutte et av kollektivfeltene på Stakkevollveien, og i stedet gjøre plass til gang- og sykkelvei. Dette er særdeles uklokt. Har administrasjonen i kommunen – med velsignelse fra den politiske ledelsen - jobbet for å snu på et vedtak som allerede er gjort?

Vi må ta utgangspunkt i at denne snuoperasjonen er forankret hos ordfører Kristin Røymo (Ap) og lederen i byutviklingskomiteen, Ragni Løkholm Ramberg (Ap).  At Ramberg og ledelsen i Tromsø Ap er skeptisk til bilen, er velkjent. Det er nå grunn til å spørre om man også mener det er feil å legge til rette for å bruke buss i Tromsø.  Det kan i så fall se ut til at byens politiske ledelse er i ferd med å gli inn i en slags virkelighetsfjern forståelse av hva slags by Tromsø er.  

Det kan jo ikke være slik at alle mennesker i Tromsø skal tvinges til å være vintersyklister. Realiteten er at svært få bruker sykkelstiene om vinteren. Og årsaken til det er ikke så veldig komplisert. Det handler om at Tromsø er en arktisk by, med lange og snørike vinterhalvår. Dermed er det ekstra viktig å legge til rette for busstransport, ikke minst til og fra UiT Norges Arktiske Universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge. Til sammen har disse institusjonene nord for Tromsø sentrum nesten 10.000 ansatte, på størrelse med en by som Hammerfest.  I tillegg kommer et stort antall besøkende, pasienter og studenter hver eneste dag.

Det hviler et stort ansvar på Tromsø-politikerne for å legge til rette for bruk av kollektivtransport til og fra disse motorene i bysamfunnet. Vi skjønner godt advarslene fra fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo, som sier det er helt nødvendig med kollektivfelt i begge retninger for å realisere metrobuss-løsning i Tromsø.

Denne type voksenopplæring burde strengt tatt være helt unødvendig for ledelsen i Tromsø kommune. Man må gjerne oppmuntre og legge til rette for syklister, men for flertallet er buss og bil ofte det eneste reelle alternativet. Et annet vesentlig poeng er at tilliten til et fremtidig bompengesystem er helt avhengig av at befolkningen opplever at det legges til rette for adskillig bedre fremkommelighet for bussen enn i dag.

Dersom Tromsø kommune lar hensynet til syklister gå foran nye kollektivfelt på Stakkevollan, vil det være en grov og uansvarlig feilprioritering. Tromsø har verken råd eller tid til en politisk vrangforestilling om at sykkelen er viktigere enn bussen.

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse