Annonse
EFFEKTIV: Det viktigste for Tromsø er at nye Stakkevollveien blir i stand til å effektivt sluse trafikken som kommer her, i årene framover. Skisse: Asplan Viak

Stakkevollveien må få fire kjørefelt

Når Stakkevollveien nå skal rustes opp, bør det ikke være med den nest beste løsningen. Fire felts vei er å bygge for framtida.

Når Stakkevollveien nå skal rustes opp, bør det ikke være med den nest beste løsningen.

Formannskapet i Tromsø skal tirsdag ta stilling til hvor omfattende Stakkevollveien skal bygges ut. I innstillingen til vedtak heter det at «Stakkevollveien videreføres med fire kjørefelt, i samsvar med tidligere kommunestyrevedtak og reguleringsplan.»

Med byvekstavtalen svevende i det blå, ingen nye byvekstavtaler skal som kjent inngås før etter 2021, står Tromsø tilbake med ett stort prosjekt: nye Stakkevollveien. Den skal finansieres ved hjelp av drivstoffavgiften, men dette vil på langt nær være nok til å dekke kostnadene ved veien.

Det har derfor framkommet alternative forslag og tanker om omfanget av utbyggingen, skal den kanskje reduseres til en tre-felts vei?

Ved å redusere veibredden når utbedringer skal gjøres på denne nedslitte og sterkt trafikkerte transportåren, vil ikke resultatet på sikt være tilfredsstillende. Stakkevollveien trenger et skikkelig løft. Da er fire felt eneste forsvarlige løsning.

I saksframlegget til formannskapet er nå også kostnadene til blant annet ekspropriasjon, samt forlengelse av veien helt fram til rundkjøringen i Hansjordnesbukta, tatt med. Totalt sett vil regningen komme på nærmere en halv milliard kroner.

Det er mye penger, men vi mener likevel det vil være riktig av formannskapet å slutte seg til innstillingen til vedtak. Det er flere grunner til det. Skal veien nedskaleres til tre kjørefelt, kan endringene bli så store at hele planprosessen må starte på nytt. Dersom man tar ut gatevarme, som utgjør 31 millioner i kostnadsframlegget, reduseres kvaliteten på veien og økte driftskostnader ved brøyting, strøing og brøyteskader må påregnes. Skal strekningen gjøres kortere, vil det bli en skikkelig flaskehals mellom den nye veien og Hansjordnesbukta. Dette er noen av problemene administrasjonen peker på i sitt framlegg.

Det viktigste for Tromsø er at nye Stakkevollveien blir i stand til å effektivt sluse trafikken som kommer her, i årene framover. Trafikken vil ikke gå ned, Breivika med sine mange arbeidsplasser, herunder universitetet og UNN, betyr at mange mennesker vil bevege seg til og fra daglig, enten de reiser kollektivt, sykler, spaserer eller kjører bil.

Stakkevollveien er en av byens hovedfartsårer. Når den nå skal rustes opp, bør det ikke være med den nest beste løsningen. Her må kommunen bygge for framtida!

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse