Annonse

Bygger UiT ned kyst- og fjordforskningen?

Dekan Kathrine Tveterås, professor Edel Elvevoll og rektor Anne Husebekk forteller i Nordlys 18.12.18 om prioriteringer av de marine forskningsmidlene ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Spørsmålet som ikke besvares er om kystforskningsbåtene “Hyas” og “Johan Ruud” skal fases ut før nye kystgående forskningsfartøyer anskaffes? Hvis dette er tilfelle, vil det være en klar nedprioritering av den empiriske kystforskningen som er så viktig for forvaltningen av de marine ressurser som danner grunnlaget for et mangfold av næringsliv og bosetting langs kysten.

Hva mener havforskere på UiT (som glimrer med sitt fravær i artikkelen) om dette?

Artikkelforfatterne som er ledere for de gjeldene prioriteringer av forskningsressurser på UiT, adresserer overhodet ikke den store mangelen på fakta kunnskap om miljøsituasjonen i fjordene langs kysten som er helt avgjørende for næringsutviklingen.

I den offentlige debatten står situasjonsbeskrivelsene fra næringsaktører i oppdrettsbransjen på den ene siden og miljøvernere og fjordfiskere på den andre siden, steilt mot hverandre. Dette øker etterspørselen etter troverdige bidrag fra faktabasert forskning og utdanning som kunnskapsgrunnlag for en fremtidig forsvarlig ressursforvaltning.

Hvilke faglige bidrag kan UiT Norges Arktiske Universitet gi uten kystforskningsfartøy?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse