Annonse
De byene som godtar ei tvangstrøye for trafikk, byvekst og økonomisk vekst, de byene står i fare for å sakke akterut i forhold til andre som kan vokse fritt. Foto: Scanpix

Bymiljøavtale = tvangstrøye + bompenger?

Hvordan skal vi få ønsket vekst og mobilitet hvis vi skal strøype personbiltrafikken? undrer Terje Walnum.

Hittil har nullvekst for personbiltrafikken vært tema i festtaler, men nå skal vi liksom begynne å ta det på alvor.

Noen hevder at bymiljøavtale er nødvendig for å få statsstøtte til Tromsøs vegnett. De hevder også at bompenger er nødvendig for en bymiljøavtale.

Da er det greit å skille mellom Tromsøs to hovedinnfartsårer og resten av veinettet. E8 og Kvaløyforbindelsen blir begge foreslått med bompenger. De to hovedveiene blir bygd av staten og fylket uten at vi har bymiljøavtale.

Hovedinnfartsårer og andre veger

Hvor stort er finansieringsbehovet utenom hovedårene? Og hvor mye kommer fra staten og fylket uansett? Hva får vi ekstra med bymiljøavtale?

Det er kanskje bare saksbehandlere hos Byutvikling og Vegvesenet som vet hva bymiljøavtalen omfatter. I saksfremlegget har de sammensauset bompenger, Kvaløyforbindelse, statstilskudd, null bilvekst, kollektivreiser etc. De blander ting sammen til et uklart bilde som politikerne kan overtales til å vedta, uten at beløpene begrunnes. Dette er lureri.

Hvis Tromsøs innbyggere skal påføres ei tvangstrøye med bymiljøavtale og bompenger, så bør vi vite alt om hva vi går til. Beløpene er så enorme at en bymiljøavtale kan passe for egen folkeavstemning.

Finansbehov overdrives?

Byrådets saksfremlegg antyder innkreving av 400 mill pr år i 15 år, dvs 6000 millioner eller 6 milliarder. Dagens drivstoffavgift gir ca 25 mill pr år. Så her blir det mange som får svi. En 16-dobling betyr at vi skal betale 16 ganger mer hvert år til veinettet enn vi gjør i dag, for hver eneste bil og hvert eneste år. Noen som tror på julenissen?

Bompenger utgjør halve anleggsprisen. Det sies ikke hvor 12 milliarder skal investeres, og fordeling over tid. Så 15 år er bare et tall for å skaffe byråkratiet en fullmakt, som deretter skal fornyes for 15 nye år osv, når fanden har fått lillefingeren.

Kvaløya og Håkøya.

Til Kvaløya kan vi velge bompenger bare på ny forbindelse, eller på dagens bru i tillegg. Sistnevnte gir mye raskere nedbetaling og mer rettferdig belastning, og vi unngår kunstig vridning av trafikken.

Håkøyforbindelse gir bedre grunnlag for bymiljøavtale og bompenger enn bru til Selnes. Årsaken er at kjøredistansene reduseres mest via Håkøya. Byråkratene tilslører fakta ved å oppgi trafikken i antall bilturer. Men distanser og antall bilkm er det som beskriver trafikkmengder, vegbelastning og miljøutslipp best. Antall bilturer er et misvisende begrep. De som utreder trafikken tilgrumser debatten på denne måten. De skaper feil beslutninger.

Partiene var før valget enige om at Håkøya gir bedre byutvikling enn Selnesbru. Noen innsigelsesparter hevder at Håkøya medfører større byspredning. Jeg vil hevde at den løsningen som gir kortest kjøredistanser er den som gir minst byspredning, uansett om nye hus bygges noen meter lengre fra bykjernen.

Nullvekst for personbiler?

Nullvekst for personbiltrafikken er blitt nytt slagord for noen som styrer og flere byråkrater. Samtidig hevder de at byen skal vokse raskt til 120.000 innbyggere, dvs over 50% innbyggervekst. Det er dårlig samsvar mellom de to målene, det bør de kunne innse. Hvor mange av nåværende bymiljøavtaler er det som har klart målet om nullvekst? Hvordan måler de privat personbilkjøring til forskjell fra personbilkjøring i jobb og næring, som fortsatt skal få lov til å vokse fritt?

Hittil har nullvekst vært tema i festtaler, men nå skal vi liksom begynne å ta det på alvor, og påføre byen en kvelende tvangstrøye. Politikerne ønsker fortsatt økonomisk vekst og vekst i produktivitet og innsats. Transport er en viktig innsatsfaktor med 10-15% av BNP. Så hvordan skal vi få ønsket vekst og mobilitet hvis vi skal strøype personbiltrafikken? Vi bør skille mellom festtaler og virkelighet.

Ekstern utredning

Forrige utredning om veiprising i Tromsø ble avvist av et stort flertall i kommunestyret i 2011. Nå skal de samme folkene utrede saken pånytt, så vi vet omtrent hva vi får. Hva med å hente inn noen fra byens konsulentmiljøer? Eller utenbys tilbud? Det blir feil at en finansutredning utføres av samme folk som ønsker høyest mulig bilavgifter i Tromsø.

E8 i Ramfjord blir av Vegvesenet foreslått med bompenger, og foreløpig uten Tindtunnelen. Når Tindtunnelen bygges, så blir det bompenger der også. For betalerne er det rimelig å kreve at byggingen sees i sammenheng. Dvs at bygging av TT og E8 skjer til maksimal veginnkorting (15 km) og minimal anleggspris og bompenger. Oppdeling av prosjektene koster mye ekstra og straffer vegbrukerne.

Biltrafikken i Tromsø reduseres med ca 24 millioner bilkm pr år med Tindtunnelen. Den er Nord-Norges beste prosjekt for redusert bilkjøring og fjerner over 9% av Tromsøs bilkjøring fra vegnettet. Helt ypperlig for en ”bymiljøavtale”.

Både Kvaløyforbindelsen og Tindtunnelen kan betales over 30-40 år og til lavere renter enn i kalkylene. 15 års nedbetaling er en ulønnsom tvangstrøye for betalerne. Istedenfor en generell bomavgift i Tromsø med bomstasjoner rundt på øya, så er det mulig å ta bompenger for hvert enkelt prosjekt, og starte gradvis med de to hovedårene. Da får politikerne bedre kontroll med avgiftene.

Byvekst og forfall

De byene som godtar ei tvangstrøye for trafikk, byvekst og økonomisk vekst, de byene står i fare for å sakke akterut i forhold til andre som kan vokse fritt. Uten transport stopper samfunnet!

Tromsø er allerede på Norgestoppen i kollektivtrafikk. Er det mulig at vi har nådd et metningspunkt, at vi pådrar oss overdrevne kostnader ved å presse sitronen lengre?

Det er ønskelig med tverrpolitisk samarbeid i Tromsø for å motvirke skadelige følger av overdrevne bompenger. Samtidig må vi få veibygging som monner, med mindre krangling om trasevalg. Formannskapsmodellen byr på bedre muligheter for politisk samarbeid enn vi har sett hittil med byråd.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse