Annonse
Bildet viser en bomstasjon i Bodø. Foto: Avisa Nordland

Bymuren kommer

Det er en realitet: de fleste partiene ønsker en bymur rundt Tromsø. Regninga sendes til innbyggere og besøkende i form av inngangspenger. 20-40 000 pr år for en vanlig familie, på ubestemt tid.

Kommunevalget 2019 vil bli retningsgivende for partiene før stortingsvalget 2021.

Arbeiderpartiet og SV, arbeiderklassens partier, sender regningen til arbeiderklassen. KrF, familiepartiet, sender regningen til barnefamiliene. Høyre har sluttet med høyrepolitikk, til glede for alle andre enn høyrefolk. Senterpartiet, distriktspartiet (tross navnet), sender regningen til de som bor i distriktet. Venstre er grønnere enn De Grønne, og vil ha maksimalt med bomringpenger, det liberale partiet er blitt formynderpartiet foran noen.

Bomringtilhengerne får støtte i begge lokalavisene. Nordlys har lenge hatt en ”ja til bomring” kampanje, nå har også iTromsø fulgt etter. Da er det vanskelig for alternative røster å komme til orde. Det er en tapt sak. Men det er valg 9. september, og det er da det avgjøres. De vinner nok, men de får seg en kalddusj.

Realiteten er at Tromsø ikke trenger en byvekstavtale til 8 milliarder (les 10 milliarder), der halve summen skal betales av de som ikke har et adekvat kollektivtilbud. Minst 4 milliarder skal tas fra de som må kjøre til jobben, kjøre bil i jobben, kjøre barn til skole og fritid, og de som ønsker å bruke naturen rundt Tromsø. 4 milliarder som det allerede er betalt skatt av. 4 milliarder i tapte inntekter for byens butikker, kafeer, kino, teater og svømmehall. Tapte arbeidsplasser og tapte skatteinntekter. Og hvor blir det av pengene? Går de til lokale firma, og lokale ansatte, eller til et svensk eller finsk eller tysk firma?  EØS har svaret.

Norges eneste storby, Oslo, har et fenomenalt godt kollektivtilbud. Det er mye folk der. Det er 370 millioner reiser med Ruters kollektivtrafikk i Oslo i året. Det er ikke bomringen som stopper bilene i Oslo, det er et ”innkjøring forbudt” skilt. Passeringene i bomringen i Oslo øker. Bomringen hadde 32 millioner passeringer i juni 2019. Bare i juni. Den ble etablert i 1990 for å betale vegutbygging, og skulle vært avviklet i 2007. Det var i 1990 ulovlig å bruke pengene til noe annet enn veg. Men bomringen er der fortsatt, 12 år senere, og 98% av pengene går til noe annet enn veg. Man har bare endret loven. Er det mulig? Er slikt lov? Alle som besøker hovedstaden med bil betaler avgift til de som bor der, akkurat som ved middelalderens bymurer.

Oslos sykkelveger er fra naturens side uten snø og is det meste av året, og de få dagene det er snøfall har kommunen et ambisiøst brøyteopplegg. Dette er finansiert av bomringen. Tromsø kan aldri få sykkelveger som Oslo, med eller uten bomring. Følg med på værmeldingen.

Tromsø er ikke en storby, og det er lite som tyder på at vi vil bli det.  I 2040 forventer SSB 82000 innbyggere, knapt 5400 flere enn i dag, 250 pr år, og de skal jo bo i sentrum. Så hvordan skal vi få nok passeringer i bomringen til å ta inn 4 milliarder kr i ekstraskatt? Det var bare 7,6 millioner bussreiser i Tromsø i 2018. Er det nok passasjerer til at bussen kan gå hvert 10. minutt, eller blir det bare færre passasjerer pr buss? Vi bor så spredt at hyppige bussavganger til alle boligområder er umulig. Da vil de fleste bussene kjøre tomme.

Og når det først er etablert en bomring; er det noen som tror at den vil bli borte etter 4 milliarder i ekstraskatt? Jeg minner om Oslo.

Hva er alternativet? Det er i alle fall ikke veiprising, altså gps overvåking av innbyggerne.

Forurensende biltrafikk vil være borte om få år på grunn av nye EU krav. Det er ingen grønne argumenter for en bomring. Det grønneste standpunktet er selvsagt å være mot byvekst. Det er mange billige måter å regulere trafikk på, det enkleste er å sette opp et skilt. Gjennomkjøring forbudt, envegskjøring, fartsgrense, vikeplikt, blindveg, rundkjøring med mer. Lysregulering er også mulig. Ja endog en bom som bare bussen kan åpne. Og hva med å brøyte de fortauene og sykkelvegene vi allerede har?

Hva med lokalpolitikere som bestemmer noe lokalpolitisk? Og ikke blir overkjørt av byråkrater og rikspolitikere.

Tromsø sin karakter er en spredt bebyggelse, med mange små bygder i ytterkanten av kommunen. Bomring er ikke bare penger, det er prinsipper: Skal ikke folk få velge å bo nær naturen, borte fra kjas og mas? Skal vi stenge dem ute fra byen sin? Eller skal vi satse på at det kan være levelig på feil side av bymuren også? Skal vi invitere naboer inn, eller stenge dem ute? Skal vi la bomringen ødelegge den åpne og vennlige byen vår? Skal vi virkelig ta inngangspenger? Og omvendt; skal vi som bor sentralt betale avgift for å bruke naturen rundt byen?

Har du fastlege på andre siden av bymuren? Legg til 50kr på egenandelen. Er butikken på andre side av bommen? Legg til 50kr på kassalappen. Kinobilletten øker med 50kr. Svømmehallen skal koste 160kr, legg til 50kr og parkeringsavgift. Vil det øke besøket? Vil idretten miste deltagere? Svaret er åpenbart.

Bor du lengre ut enn Kroken, Solligården eller Eidkjosen er du blant de virkelige taperne; du får lov til å betale inngangspenger ved bymuren, men får ikke noe bedre busstilbud igjen, og det er for langt til å sykle for vanlige folk. Men der bor det relativt få velgere, så politikerne kan se bort fra dem. Dessuten skal alle bo i blokk på Tromsøya i framtida.

Det er mulig, slik valgforsker Bernt Aardal gjør, å problematisere at under 10% av befolkningen, altså partimedlemmer, har politisk innflytelse. Politikerne har fjernet seg fra folket, og de lytter ikke til folket. De lager partiprogrammene, og de nominerer stortingsrepresentantene. De som sitter i kommunestyret og på Stortinget gjennomfører politikk som bare 10% av oss har vært med på å utforme. Hva ville resultatet av en folkeavstemming om bompenger blitt? Vi vil snart få en indikasjon.

Valget er den muligheten 90% av oss har til å si fra. Kommunevalget 2019 vil bli retningsgivende for partiene før stortingsvalget 2021. De valgene vi gjør nå vil påvirke partienes program. Det er nok for sent å få de etablerte partiene til å endre bomringpolitikk før dette valget. Bymuren kommer til Tromsø. Men før neste stortingsvalg vil politikken til bomringpartiene endres, ellers kommer de ikke inn på Tinget.  

Lag et jordskjelv. Bruk din stemme. Tear down this wall!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse