Annonse
Storelva skole.

Byrådet sier JA til gymsal på Storelva

Vi tar sikte på at kontrahering av entreprenør kan være klar i mars 2017, og at hallen kan være klar til bruk våren 2018, skriver byrådene Olsen og Sollund.

Ved å ta bort bibliotek, kafé og ungdomsklubb vil vi komme ned på en samlet kostnad som er økonomisk håndterlig for kommunen.

Vi gjør nettopp det Ingrid Frenning, førstelektor Kroppsøving UIT Norges arktiske universitet, i innlegg i Nordlys onsdag 23. juni, ber oss om å gjøre. «.., men hva med å begrense hva som er mulig å få for 70 mill kr», skriver hun blant annet. 

Anbudene som kom inn som totalentrepriser for ny Storelvahall ga en samlet kostnad på mellom 115 og 120 mill kr, mens det i kommunens investeringsbudsjett er satt av 70 mill kr. En forskjell på nærmere 50 mill kr. Byrådet mener at det er økonomisk uforsvarlig å gjennomføre dette byggeprosjektet. Det blir derfor i stedet raskt satt i verk en ny anbudsprosess for bygging av gymsal/idrettshall (25x45m).

Hva totalkostnaden for denne hallen vil bli vet vi naturligvis ikke nå, men vi vurderer at det vil bli økonomisk forsvarlig å gjennomføre. Vi tar sikte på at kontrahering av entreprenør kan være klar i mars 2017, og at hallen kan være klar til bruk våren 2018.

Sjølsagt er dette beklagelig lenge å vente.  I 15-20 år har befolkninga i Storelva-området på Kvaløya jobba og kjempet for gymsal/idrettshall, ikke minst for at de som går på Storelva skole skal ha tilfredsstillende undervisningstilbud. Fotballhallen, som ble åpna i 2003, er svært dårlig egnet til gymnastikkundervisning.

Alternativet til å ikke gjøre det vi nå gjør, hadde vært å måtte utsette prosjektet i flere år. Ved å ta bort bibliotek, kafé og ungdomsklubb vil vi komme ned på en samlet kostnad som er økonomisk håndterlig for kommunen. Med den økte boligbygginga som kommer på Kvaløya, og kanskje spesielt i Storelvaområdet, vokser behovet for bygging av ungdomsskole. Her vil det være mulig å legge inn de funksjonene som nå blir tatt ut. 

Hva som er alle detaljene som har forårsaket den svært store forskjellen mellom den forhåndsprosjekterte kostnaden på 70 mill kr og kostnaden på nærmere 120 mill kr etter anbud, kan og bør diskuteres. Vi må uansett forholde oss til realitetene i dag. Som byggherre opplever Tromsø kommune store kostnadsøkninger i markedet for de aller fleste bygg- og anleggsprosjekt.

Dette gjør at kommunen må vurdere enda grundigere hva som skal prioriteres bygd i årene som kommer. Det er også en utfordring til alle aktører i bygg- og anleggsbransjen å grundig drøfte situasjonen i markedet i Tromsø.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse