Annonse

Byrådets frimodige enhetsleder

Hvordan er det da mulig at en enhetsleder som forvalter et årlig budsjett på nærmere 100 millioner og har et særdeles viktig samfunnsmandat, ikke på noen måte evner å ta dette innover seg, spør Rødt.

Vi registrerer at enhetsleder Norberg mener at alt er i skjønneste orden, og han henviser til honnør og skryt flyktningetjenesten har fått fra IMDI som dokumentasjon.

«Noen partier er endog sjokkert.» Dette er en av setningene i et innlegg av Lars Tore Norberg, enhetsleder i Flyktningetjenesten i Tromsø kommune, på «Nordnorsk debatt» og i Nordlys fredag 22. mai. Innlegget har tittelen: «Med egne ord: Flyktningesjefen etter underslaget – Flyktningetjenesten i Tromsø -best eller verst?»

Den refererte setninga er nok myntet på Rødt, og undertegnede som uttalte dette til iTromsø tirsdag 19.mai. Hvorfor enhetsleder Norberg uttaler dette såpass kryptisk og mistenkeliggjørende kan man jo lure på.

Årsaken til utsagnet, som Rødt fortsatt står fullt inne for, også etter å ha lest Norbergs innlegg, var at Norbergs sjef, byråd Anna Amdal Fyhn ikke kunne svare konkret hvordan de 44,5 mill kr som er regnskapsført som overskudd i Flyktningetjenesten var brukt. Både hun og finansdirektør Oddgeir Albertsen kunne bare gi noen antakelser om områder innafor kommunen som hadde ytt tjenester og oppdrag til Flyktningetjenesten, og som hadde fått sine kostnader dekt gjennom de millionene som var overført fra Flyktningetjenesten til kommunekassa.

I følge byrådet hadde ikke kommunen regnskapsrutiner som fanget opp disse oppdragene. Hvordan kan da enhetsleder Norberg i sitt innlegg påstå at han har full oversikt over alle disse millionene?

Vi registrerer at enhetsleder Norberg mener at alt er i skjønneste orden, og han henviser til honnør og skryt flyktningetjenesten har fått fra IMDI som dokumentasjon. Alle spørsmål som er reist og kritikk som er fremkommet i media over lang tid, og kanskje særlig den siste tida, blir blankt avvist.

Byrådet har fått et alvorlig varslingsbrev fra 13 tidligere ansatte i Flyktningetjenesten, Tromsø ungdomsråd jobber med en bekymringssak som gjelder enslige mindreårige flyktninger, og Rødt har ved flere anledninger stilt bekymringsspørsmål gjeldende både budsjettmessige og innholdsmessige forhold vedrørende Flyktningetjenesten i Utdanning, kultur og idrettskomiteen.

Hvordan er det da mulig at en enhetsleder som forvalter et årlig budsjett på nærmere 100 millioner og har et særdeles viktig samfunnsmandat, ikke på noen måte evner å ta dette innover seg? 

For oss som kommunestyrepolitikere er det urovekkende at byrådet er så lite i stand til å forklare de økonomiske transaksjonene mellom Flyktningetjenesten og kommunekassa. I oppslaget som iTromsø hadde tirsdag sa finansdirektør Albertsen at han ikke kunne utelukke at penger fra Flyktningetjenesten var brukt til andre formål i kommunen. I så måte er det interessant å se at enhetsleder Norberg skriver følgende: «Hva går så overskuddet til? Svaret er entydig: Til drift av det totale kommunale tjenesteapparatet som alle borgere – så også flyktninger – nyter godt av i Tromsø lokalsamfunn. Tenk på dette når du svømmer på Alfheim eller krysser det nyoppmerkede fotgjengerfeltet!»

I rapporteringene som vi får til kommunestyret gjennom økonomirapportene, og som er den eneste informasjonen vi får tilgang til, er følgende setning mest vanlig: «Enheten forventer balanse ved årets slutt.»(Økonomirapport II – 2013). Når Rødt nå, etter egen forespørsel til byrådet, har fått oversendt regnskap viste det et overskudd på over 28 mill kr for 2013. I Øk.rapp II -2014 stod dette: «Det forventes et positivt avvik på fire millioner kroner ved årets slutt.», mens det endte med 13,8 mill kr i overskudd i følge regnskapet.

Rødt har et våkent blikk på hva som skjer i flyktningetjenesten og vi venter i spenning på kontrollutvalgets forvaltningsrapport og KomRevNords gransking. Da får vi forhåpentligvis større klarhet i både de økonomiske forholdene og den helhetlige driften av Flyktningetjenesten i Tromsø kommune. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse