Annonse
Illustrasjon: Statens vegvesen

Byutvikling og Kvaløyforbindelsen

Vegvesenet anbefaler ensidig det som gir mest omfattende bompengebetaling fra bilbrukerne. De tror at dette gir de største vegbudsjettene på sikt.

I NTP (Nasjonal Transportplan) er ny Kvaløyforbindelse ikke med i første 4-årsperiode 2018-2021. Det betyr at Tromsø får en tenkepause til å vurdere bedre trasevalg enn i haste-behandlingen med vedtak om Selnesbru.

Som kjent ble alternativ Håkøya ikke utredet fordi man trodde på Vegvesenets påstand om at raskt vedtak ville gi tidlig finansiering. Nå er bløffen avkledt. Vi får tid til å vurdere skikkelig med en objektiv og saklig trafikkvurdering og anleggskalkyler.

Håkøyforbindelse gir større gevinster både trafikalt og samfunnsøkonomisk enn ei Selnesbru. Valg av Selnes forsterker køproblemene i Giæverkrysset. Tromsøs verste flaskehals og køskaper blir enda verre, med nye ringvirkninger og større kødannelser.

Håkøya beste alternativ.

Tromsø har et problem ved at Vegvesenet region Nord ikke er en objektiv og saklig utrednings-aktør. De har vist det i E8 i Ramfjord, Kvaløysaken, Tindtunnelen, E6 i Nordkjosbotn, Harstadpakken osv.

Vegvesenet anbefaler ensidig det som gir mest omfattende bompengebetaling fra bilbrukerne. De tror at dette gir de største vegbudsjettene på sikt. Da blir Vegvesenets monopolstilling det klart dyreste for hele samfunnet.

For Kvaløyforbindelsen foretar de en sammenblanding av bymiljøavtale og normal finansiering via NTP. Det fører til at bilister over hele kommunen og innlandet belastes med nye bompenger, og totale bombeløp blir høyest mulig.

Trafikken.

En trafikant fra Håkøybotn tjener ca 1825 km pr år på en Håkøyforbindelse istedenfor Selnes. Disse 182 mil pr år kan ganges opp med antall bilbrukere på hele Sør-Kvaløya, de som kjører via Ryaforbindelsen, Sommarøy, ny Senjaforbindelse og mange av de som reiser via Kallfjordeidet osv.

I denne situasjonen hevder Vegvesenet at Selnes er best trafikalt, en klart misvisende og feilaktig fremstilling, uten basis i trafikkfakta. Alle de politikerne som blindt følger Vvs anbefalinger, blir lurt til å velge dårligste alternativ.

Kortest totale kjøredistanser gjør Håkøya best mht ulykker, miljøutslipp, tidsbruk og biløkonomi. Ved å nekte utredning av Håkøya har Vv reg Nord påny levert en innsats som står til stryk, dessverre helt som vanlig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse