Annonse
Tromsø er sentral i distribusjon av varer og tjenester. Når Ramfjordmoen (innringet) nå er fri for Eiscat, burde dette bli det selvfølgelige næringsområde for distribusjonsvirksomhet. Det gir korteste vei både inn og ut med varene og byen slipper de store trailerne i byen, skriver Wiktor Sørensen.

Byutvikling og nullutslipp

Hvor er statens representant i Oslo-området, og hvorfor er 5-km-regelen til Per Elvestad gjort til 150 km på Østlandet, og 50 km i Rogaland?

Fylkesmannen legger seg bort i byutvikling og får reaksjon både fra leder i byutviklingsutvalget og Tone Angell Jensen i Nordlys. Statens mann vil sikre nullvekst i klimagassutslipp i Tromsø og vil innføre 5 km-regel

Jeg har hørt om nullvekstmålet før og funnet at det kan være svært upresist slik det praktiseres i Norge. Jeg kan nemlig konstatere at alle storbyene (hvilket Tromsø ikke er) i Norge vokser som bare det, både i folketall og, enda mer, i utstrekning. Stavanger f.eks bygges sammen med Sandnes. En ny undersjøisk tunnel (kostnad: 12-13 mrd kroner) bygger Ryfylket sammen med Stavanger. Der skal det gå biler, og det går allerede langt fler enn forventet! Neste tunnel skal gå over Boknfjorden og heter Rogfast (koster 15-20 mrd kroner). Det skal komme tusenvis av biler derfra og. Så har man anlagt en sykkelsti til 1,2 mrd kroner til Sandnes. Det har de sikkert gjort for å bidra til nullutslipp. I så fall er det årtiets skivebom. For når man bruker hele klimaregnskapet, vil denne veien aldri kunne bidra til lavere totalutslipp. Og husk, det går allerede en fin gang og sykkelvei ved siden av «superstien». Hvor er statens mann i Rogaland?

Eksemplet Oslo er enda mer interessant når det gjelder nullutslipp. Men her har Fylkesmannen lite å gjøre. Oslo sender nemlig veksten til områdene rundt for å spare Nord-, Øst- og Vestmarka. Men å sende folk til Viken, Innlandet og Vestfold/Telemark gir jo MER utslipp enn om man hadde anlagt boligene i Oslo! Det lille stedet Jessheim har allerede passert 30.000 innbyggere og regner med å bli 100.000 om noen år. Hele området sør, nord, vest og øst for Oslo skal gjøres til dagpendlingsområde. Er denne enorme regionale satsingen virkelig underlagt nullutslipp? Flere tusen kvadratkilometer skal urbaniseres utenfor Oslo kommune, men basert på veksten i offentlige arbeidsplasser i Oslo. For å få det til skal det bygges ny E-18 og foretas enorme investeringer i jernbane: Follobanen fra øst, Hadeland fra nordvest og helt til Tønsberg fra sørvest! Bare de nevnte banene kommer til å koste mellom 100-140 milliard kroner og bli et subsidiesluk! 

Myndighetene vil ha oss til å tro at jernbane for persontransport er klimavennlig. Det er helt feil. Da hurtigtogmeldinga ble behandlet i Stortinget, ble den nedstemt selv om den kunne bidra til mindre flytrafikk. Utredningene viste nemlig at det ville ta 65 år å «betale tilbake» klimapåvirkningene som bygging, vedlikehold og drift av jernbane ville påføre samfunnet. Forskere i SSB utredet for lenge siden en sammenligning mellom ekspressbusser i egne kjørebaner med jernbane. Utslippene var 10 ganger lavere med ekspressbuss. Det var før bussene ble elektriske. Aktivitetene for å gjøre det meste av Østlandet til dagpendlingsområde med jernbane og bil som hovedtransportmidler er m.a.o. så langt fra nullutslipp som det kanskje er mulig å komme? I tillegg til at staten bare relaterer nullutslipp til byutvikling og ikke regionutvikling har man altså store hull i utslippsregnskapet. Hvor er statens representant i Oslo-området, og hvorfor er 5-km-regelen til Per Elvestad gjort til 150 km på Østlandet, og 50 km i Rogaland?

I Tromsø mener altså staten at 5-km-regelen skal gjelde. Vi bruker jo det forhatte fremkomstmiddel bil. Jernbane har vi ikke. Og Tromsøværingene skal pålegges å sykle i vinterkulda og på glattisen. Men Tromsø har en svært viktig regional rolle. Det må da være et poeng i disse nordområdetider å utvikle byen for å gjøre denne rollen enda bedre?

Ett eksempel: Tromsø er sentral i distribusjon av varer og tjenester. Når Ramfjordmoen nå er fri for Eiscat burde dette bli det selvfølgelige næringsområde for distribusjonsvirksomhet. Det gir korteste vei både inn og ut med varene og byen slipper de store trailerne i byen. Det er riktignok mer enn 5 km fra sentrum, men med tunnel blir det bare 10 km rett til Tomasjord, nær begge havnene. Tunnelen vil bidra til å kutte utslippene fra trafikk i Tromsø stort sett tilsvarende hele kravet fra staten. Men Ramfjordmoen blir da akkurat dobbelt så langt fra sentrum som Elvestads regel tilsier. Slik vil staten kunne bidra til å hindre Tromsøs viktigste funksjoner og rolle som landsdelshovedstad? Du snakker om å slå barnet ut med badevannet! Den samme staten har sagt at Tromsø, Balsfjord og Lyngen skal gjøres til dagpendlingsområde. Hvordan skal det gjøres med nullutslipp? Til fots?

Det er selvsagt ikke Elvestad som er problemet, men en urettferdig stat. Jeg mener, som han, at byen fortsatt har stort potensiale for utbygging på øya. Hvorfor ikke starte med staten også der. Hvorfor skal en institusjon på Ås eie kjempearealer på baksiden av øye som knapt har vært brukt til sitt egentlige formål de siste 40 år. Hvorfor ikke starte med å ta Holt tilbake til byen og bruke Ramfjordmoen til å bygge fylket sammen?

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse