Annonse

Byvekst på lag med innbyggere og næringsliv

Det har vært høy temperatur når Byvekstavtalen har vært diskutert i Tromsø. Og med god grunn. Det er store investeringer det er snakk om og vi som bor og lever her i byen må betale for disse beslutningene de neste 20 årene. Vi er én av 9 utvalgte steder i Norge hvor regjeringen går inn med ekstra midler til en satsing som svært mange fylker og kommuner må løse helt på egen hånd og innenfor ordinære budsjetter.

«Eg vil seie at den store vinnaren av forhandlingane mellom regjeringspartia er bilistane i dei distrikta som får bompengekutt», sier Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt og trekker frem blant annet E8 i Ramfjorden som nå blir bompengefri.

Og han har så rett. Han er også en mann man bør låne øret til i en valgkamp hvor Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG nærmest klager på autopilot.

De langsiktige valgene
Tromsø Høyre ønsker å prioritere ny Kvaløyforbindelse via Håkøya. Det er god byutvikling og bra for miljøet å få muligheten til å utvikle en helt ny bydel bare ti minutter unna sentrum. To forbindelser til Kvaløya på ulike steder reduserer sårbarheten, øker beredskapen og støtter opp om en kystriksvei.

Vinner Høyre valget, vil vi jobbe for at Tromsø skal få en mer moderat byvekstavtale med mindre bompenger og som prioriterer ny Kvaløyforbindelse tidlig i utbyggingen. Dette vil bidra til en langsiktig, fornuftig og god byutvikling for Tromsø – og som spiller på lag med miljøet og tanken om en kompakt byutvikling.

Lokal egenandel
Det nasjonale bompengeforliket slår fast en lokal og regional egenandel på 20 % for tiltak i byvekstavtalene som kommunen og fylkeskommunen har ansvar for selv. Dette har skapt ramaskrik fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Kritikken fra Kristin Røymo og Jens Ingvald Olsen virker å være på autopilot.

Jeg vil anbefale at de tar en titt på budsjettet som de allerede har sluttet seg til i Tenk Tromsø. Her ligger en lokal og regional egenandel på 10-20 % som regnes ut i fra hele pakken. Statlige tiltak skal imidlertid ikke skal regnes med i de nye kravene. Den nye Tverrforbindelsen(rv862) som tunnel fra Breivika til flyplassen vil ikke inngå i prosentberegningen og ligger allerede inne med oppstart fra 2024.

Tar man høyde for momskompensasjon, blir nettobeløpet som andelen beregnes fra ytterligere redusert. Byvekstavtalen i Trondheim som man ofte viser til, har eksempelvis tilnærmet lik lokal andel som man nå er enige om nasjonalt. Høyre og regjeringspartienes mål er moderasjon og at prosjektene som igangsettes her i Tromsø er nødvendig for byutviklingen, men Røymo og Olsens logikk er å sende regninga videre til byens innbyggere uten å måtte prioritere noe selv.

Nullvekstmål
Når Høyre ønsker byvekstavtaler er det for å sikre god byutvikling og god fremkommelighet for både gående, syklende, buss og de som må kjøre bil. Det er god folkehelse at flest mulig går eller sykler på jobb om de har mulighet, men nullvekstmålet må ikke handle om en ideologisk jakt på bilistene. Vi må evne å ta hensyn til at alle har ulike behov og økonomi.

Når Høyre er med på en videreutvikling av kriteriene for nullvekst, er det i erkjennelsen at den teknologiske utviklingen kan forene både miljøhensyn og privatbilisme. I 2015 kom et ekstra løft for kollektivtilbudet i Tromsø gjennom innføring av en belønningsordning på om lag 70 millioner i året. Som en av 5 byer tar man del i en ordning som gir bedre busstilbud i tiden frem til en byvekstavtale er på plass. Denne støtten vil vi få overført til byvekstpakken slik at den inngå der.

Endelig satses det på vei
Det investeres tre ganger så mye som før regjeringsskiftet i landsdelen og nasjonalt er samferdselsbudsjettet økt med 75 %. Det merker vi godt her i nord hvor behovet er stort. E8 ved Tromsø havn i Breivika kom på plass med 130 millioner for noen år siden og var sterkt etterspurt av næringslivet. Nylig var Nordnestunnelen og Sørkjostunnelen ferdige i Nord-Troms.  

Snart blir det oppstart for tunnel gjennom Kvænangsfjellet, samme med E10 mellom Sortland og Harstad som vil kutte reisetiden med 40 minutter og E8 i Ramfjorden starter opp neste år og blir bompengefri. Valget av vestsiden henger sammen med kostnadsutviklingen i de ulike trasévalgene og at man også ved det vestlige alternativet vil kunne realisere en fremtidig Tindtunnel og Ullsfjordforbindelse hvor planarbeidet er i gang.

Det har også vært satset ekstra på fylkesvegene siden regjeringsskiftet og nå ser man også på ordninger for å løfte særlig de fylkesvegene som betyr mye for næringsutviklingen langs kysten vår.

De fleste er enige i at dagens regjering har fått til et taktskifte gjennom en sterk prioritering av samferdselen de siste årene. Og behovet er fortsatt stort, så trykket må holdes opp i de kommende årene. I Høyre registrerer vi at man på venstresiden vil kutte i veibygging og at Arbeiderpartiet, sammen med Rødt og SV her i Tromsø ikke ønsker de fremtidsrettede løsningene i Kvaløyforbindelsen via Håkøya med ny kystriksveg og heller ikke viser særlig nøysomhet med prosjektene men bare sender regningen videre til oss innbyggerne.

Heldigvis er det valg nå 9. september, og i Høyre håper vi selvsagt på din støtte. Godt valg!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse