Annonse

Cannabis er skadelig, men mindre skadelig og avhengighetsskapende enn alkohol.

Det er ikke uten grunn at Verdens helseorganisasjon i 2014 anbefalte stater å avkriminalisere bruk av narkotika og forby tvangsbehandling, skriver Yaser Rødum.

Cannabis er mer skadelig for unge enn for voksne.

Økning i bruk rettferdiggjør ikke tvangsmidler

Mina Gerhardsen sier i Nordlys 11/1 at «legalisering har gitt økt cannabisbruk» og viser til at Colorado ligger høyt på statistikken over bruk i USA. Ser vi nærmere på tallene, finner vi at økningen ikke er statistisk signifikant. I klartekst betyr det at forandringen i staten er for liten til å si noe om utviklingen etter legalisering.

Og som Jan Arild Snoen nylig har påpekt, peker nasjonale data i USA mot at legalisering av medisinsk marihuana om noe, har ført til en nedgang i bruk blant unge. Det er rett og slett litt tidlig å konkludere.

Cannabis er mer skadelig for unge enn for voksne. Men ifølge en ny britisk studie er risikoen for mentale problemer og frafall i skolen ikke større om man tar høyde for andre faktorer som kan spille inn.

Å diskutere prosentpoeng og forskningsrapporter til det kjedsommelige, blir allikevel meningsløst i lengden. Det vi må diskutere er hvorvidt kriminalisering står seg i et demokratisk og samfunnsøkonomisk perspektiv. Gerhardsen må kunne ha to tanker i hodet samtidig: skadevirkningene av cannabis og av forbudspolitikken.

For hvem måler skadene og kostnadene av kriminalisering og utenforskap? Ifølge Willy Pedersen, har det hittil vært forbausende få.

Normal mottar jevnlig henvendelser fra fortvilede mennesker som er utsatt for ulike systemovergrep. Overreaksjoner fra de nærmeste. Rulleblad som følger dem resten av livet. Eksklusjon fra det vanlige samfunnet og inklusjon i kriminelle miljøer. Dette er mennesker som kunne vært produktive samfunnsborgere om de fikk være i fred eller fikk tilbud om frivillig hjelp. Det er ikke uten grunn at Verdens helseorganisasjon i 2014 anbefalte stater å avkriminalisere bruk av narkotika og forby tvangsbehandling.

Man må i tillegg regne på kostnadene ved forbudet og de enorme summene som overføres organiserte kriminelle – som reinvesterer dem i mer alvorlig kriminalitet. Samt at hele land idag er destabilisert på grunn av mangel på regulering av narkohandelen.

I det perspektivet, kan vi leve med en økning i bruk. Særlig når stadig flere forskere kan bekrefte at cannabis er skadelig, men mindre skadelig og avhengighetsskapende enn alkohol. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse