Annonse
FORTSETTER: Kristin Clemet mener jeg burde ha kommet med mine egne løsninger istedenfor å spørre henne. Hun må ha fortrengt at hun og jeg har deltatt i opptil flere offentlige debatter om for eksempel privatisering av velferdstjenestene, skriver Tove Karoline Knutsen.

Clemet trår vannet

Kristin Clemet har helt rett. Jeg er særdeles glad i debatter - og deltar gjerne med betydelig entusiasme. Og fordi jeg har stor respekt for en dyktig debattant som Clemet, hadde jeg faktisk trodd at hun som leder av en ressurstung tankesmie som Civita ville respondere på mine utfordringer. Men det gjør hun ikke. Istedenfor påstår hun at jeg vil diskutere «mange andre ting» enn det saken gjelder, som hun skriver i sitt siste innlegg. 

 
La meg derfor minne Kristin Clemet om hva som var hovedargumentet i hennes første tilsvar i verdiskapingsdebatten som har gått i Nordlys. Her mente Clemet at «produktivitetsvekst» er et nøkkelbegrep dersom vi skal kunne løse framtidens velferdsutfordringer og konkluderte med at verdiskapingen er større i privat sektor enn i offentlig - fordi det i førstnevnte tilfelle er konkurranse og innovasjon, som hun formulerte det. 
 
Min utfordring til Clemet var at jeg gjerne ville høre hennes utdyping av disse i og for seg viktige refleksjonene, og få hennes syn på Høyres programfestede og nesten religiøse tro på at marked og konkurranseutsetting er løsningen - også i de mest sårbare velferdstjenestene. Dette går til kjernen av hva saken gjelder og handler altså ikke om «mange andre ting» som Clemet påstår. 
 
Kristin Clemet mener jeg burde ha kommet med mine egne løsninger istedenfor å spørre henne. Hun må ha fortrengt at hun og jeg har deltatt i opptil flere offentlige debatter om for eksempel privatisering av velferdstjenestene. Hun burde derfor kjenne godt til hva som er mine synspunkter her. I tillegg er jeg medlem av Arbeiderpartiet, som hun naturligvis også vet, og er utrolig glad for at mitt parti tar på alvor viktige problemstillinger knyttet til rettferdig fordeling, et anstendig arbeidsliv, bærekraftig forbruk og arbeidet med det grønne skiftet - vår tids store utfordring. Dette er temaer som selvsagt også handler om produktivitetsvekst og verdiskaping. Clemet kan lett skaffe seg innsikt i mitt partis politikk hvis hun vil vite mer om mine synspunkter. 
 
Helt på tampen - jeg leser med stor interesse artikler av Civitas mange dyktige medarbeidere, som Kristin Clemet anbefaler meg å gjøre. Min anbefaling tilbake til Clemet er at hun orienterer seg noe bredere enn hun tydeligvis har gjort så langt - gjerne utenfor den konservative tankesfæren hun er en del av. Og så håper jeg at hun som leder av Civita ved neste korsvei svarer litt grundigere på utfordringer hun får - også når de kommer til uttrykk utenfor hovedstadspressen. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse