Annonse

CO2-kutt på veinettet i Tromsø på 20.230 tonn?

De nye partiene i Tromsø kommunes ledelse har mål om kutt i CO2-utslippene fra trafikken på 20.230 tonn pr år. Hvor mye utgjør dette i forhold til vår vanlige trafikkoppførsel til daglig?

Vi belyser dette ved forskjellen på østre og vestre E8-trase i Ramfjord og veginnkorting som følger av Tindtunnelen.

Med vestre E8-trase må vi kjøre ca 5 km lengre hver vei i forhold til valg av østre E8. Det tilsvarer ca 5 millioner bilkm for mye pr år, stigende til 11,7 mill bilkm pr år over 40 år.

Denne forskjellen i kjøredistanse kan tilsvare en CO2- forskjell på ca 1.527 tonn stigende til 3.573 tonn pr år.

Østre E8 2.550 tonn mindre CO2-utslipp

Regjeringens nye ønske om endring av E8-traseen fra østre til vestre trasevalg betyr altså gjennomsnittlig 2.550 tonn pr år i økte CO2-utslipp pr år, samtidig som kommunen ønsker en viktig reduksjon av utslippene.

Denne økningen kan unngås ved at kommunestyret ber regjeringen om retur til østre trasevalg, som fremdeles er gjeldende planvedtak i Tromsø. Østre E8 kan dessuten gjennomføres og bygges 2-4 år raskere enn vestre E8.

Tindtunnelen med østre E8-trase gir en avstandsreduksjon på opptil 15,5 km pr tur, tilsvarende ca 29 mill bilkm pr år, stigende til 68 mill bilkm over 40 år. Det kan tilsvare 8.824 tonn CO2-reduksjon pr år, stigende til 20.670 tonn pr år.

Tindtunnelen bedre enn Tenk Tromsø

Planene til Tenk Tromsø om bomstasjoner i byvekstavtalen hadde som mål å oppnå redusert kjøring i Tromsø tilsvarende ca 100.000 bilkm pr døgn på Tromsøya. Det tilsvarer 36,5 mill bilkm pr år og ca 11.145 tonn CO2-reduksjon pr år.

Nå blir det neppe bomstasjoner i Tromsø de første 4 årene, så det gjenstår å se hvordan det nye politiske flertallet vil spare inn 20.230 tonn CO2 pr år.

I alle fall ser vi at Tindtunnelen kan bli byens beste miljøtiltak og CO2-tiltak. NOx-reduksjonen med Tindtunnelen, en mer giftig miljøgass, er like viktig som CO2-fordelene.

Kombinert med østre E8 blir Tindtunnelen enda bedre, i tillegg til bedre nytte av Ullsfjordforbindelsen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse