Annonse
Alt er ikke bra ved Manndalen skole, slik rapporten viser. Men alt er heller ikke dårlig. Nå ønsker vi ro rundt saken slik at man kan jobbe med de forholdene som har kommet fram. Ingen barn skal ha det dårlig ved vår skole. Manndalen skole er bygdas hjerte! skriver foreldrene bak dette innlegget.

Da ekspertene kom til bygda

Når barn omtales, skal det ifølge god presseskikk tas hensyn til de konsekvenser medieomtalen kan få for dem. Vi er bekymret for at nyhetsvinklingen er uheldig for elevene.

Foreldre og elever i Manndalen ble fortvilte da vi 31.05.19 leste Nordlys. Ifølge avisen hadde skolen hatt «dårlige resultater gjennom flere år - men etter tre dager skjønte ekspertene hvorfor». På bakgrunn av overskrifta kan vi levende se for oss en intetanende lokalbefolkning som etter tredagers ekspertbesøk så lyset.

Vi er mange foreldre i Manndalen som ikke kjenner oss igjen i artikkelens framstilling av skolen og læringsmiljøet. Vi ønsker derfor å imøtegå artikkelens negative fokus.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet rapporten «Eksterne skolevurdering – et verktøy for skoleutvikling». Det vises til forhold på Manndalen skole med forbedringspotensiale. Skolen og foreldrene er enige om at dette må jobbes med for å videreføre en god skole.

Media har rett og plikt til å informere om det som skjer i samfunnet, og avdekke kritikkverdige forhold. Det vi reagerer på er Nordlys sin fremstilling av saken. Pressens Vær-varsom- plakat sier at god presseskikk er «å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder”. I artikkelen har anonyme foreldre fått anledning til å kommentere og sette et ensidig negativt stempel på skolehverdagen. Foreldre ble ringt opp med forespørsel om å stille til intervju. Dersom de ikke hadde noe negativt å bidra med, var de uaktuelle som intervjuobjekt. Avisen har, etter vårt syn, ikke tilstrebet bredde i sine kilder. Dette resulterer i en ensidig og sensasjonspreget framstilling.

Mange foreldre og elever har gode erfaringer med Manndalen skole. Vi synes at artikkelen stigmatiserer skolen og bygda vår. Dersom Nordlys sine lesere sitter igjen med et slik bilde kan det gi uheldige ringvirkninger også utover skolens vegger.

Når barn omtales, skal det ifølge god presseskikk tas hensyn til de konsekvenser medieomtalen kan få for dem. Vi er bekymret for at nyhetsvinklingen er uheldig for elevene. Et tilspisset og ensidig oppslag kan skape negative holdninger til skolen. Den oppvoksende generasjonen blir også tapende part dersom ordlyden medfører konflikter i lokalsamfunnet.

Barnas skolehverdag er et felles ansvar for skole og hjem. Vi tror at barn og unge lærer mer, og trives bedre, når samarbeidet mellom foreldrene og skolen er godt. Foreldrene har hovedansvaret for å legge til rette for barnas utvikling, mens skolen skal hjelpe foreldrene med dette. Vi som foreldre har ansvar for å fremme gode holdninger til skolen og debattere på en positiv og konstruktiv måte.

Alt er ikke bra ved Manndalen skole, slik rapporten viser. Men alt er heller ikke dårlig. Nå ønsker vi ro rundt saken slik at man kan jobbe med de forholdene som har kommet fram. Ingen barn skal ha det dårlig ved vår skole. Manndalen skole er bygdas hjerte!

Fra: Dag Runar Vollvik, Katarina Niva, Mona Hansen, Jim Hansen, Tor Nilsen, Ingvild Larsen, Ann-Kristin Hansen, Sven Mannela, Tor-Arne Gamst Pedersen, Henrik Olsen, Gunnlaug Oppervoll Isaksen, Kurt Isaksen, Per Martin Seljevoll, Lisa Vangen, Åshild Birkeland, Janne Steinlien, Siw Torill Eriksen, Rolf Hansen, Lena Gamvoll, Per Steinar Isaksen, Silje Hovdenak, Jorunn Løkvold, Maria Pedersen, Oksana Senavaite, Even Steinlien, Isabel Taknes

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse