Annonse
DAB: Perioden med dobbeltdistribusjon har nå pågått i 10 år og vi vil ikke havne i samme situasjon som en del andre teknologier som ikke lar seg avvikle til tross for at det investeres i nye og bedre løsninger., skriver NRKs Øyvind Vasaasen.

DAB-overgangen går fint

Våre radioprofiler Egil Jens Pettersen og Morten Kræmer kommer ikke til å snakke ut i et tomrom, slik Nordlys frykter.

Nordlys konkluderer fredag på lederplass at overgangen til DAB-radio så langt ikke har vært vellykket og baserer det på svarene de har fått på ett spørsmål i en meningsmåling Infact har gjennomført. NRK kan melde om at overgangen så langt har gått helt fint. Det baserer vi på at 2/3 av Norges befolkning, over 3 millioner potensielle radiolyttere, nå bor i området uten mulighet for mottak av NRKs kanaler på FM. Likevel er radiolyttingen stabil. Våre radioprofiler Egil Jens Pettersen og Morten Kræmer kommer ikke til å snakke ut i et tomrom, slik Nordlys frykter. Erfaringen så langt er at lyttingen tar seg opp igjen i dagene etter slukkingen og vi tror nok at det samme kommer til å være tilfelle i Troms.

En tydelig trend i lyttermålingene så langt er at de største kanalene har en nedgang, mens de nye digitale kanalene sørger for vekst. I motsetning til på FM kan vi skreddersy kanaler til ulike publikumsgrupper: NRK P1+ til de godt voksne lytterne, NRK Super til barna, NRK Sport til de sportsinteresserte osv. Dette gjør radiotilbudet vårt mer relevant for den enkelte, og styrker NRKs posisjon som allmennkringkaster.

Beslutningen om valg av DAB som teknologi ble tatt av en samlet radiobransje i samarbeid med Medietilsynet, og et bredt Stortingsflertall står bak vedtaket om overgangen. Nettet er bygget ut av Norkring, og målt og godkjent av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Selv om kravene til dekning er innfridd, ønsker NRK å gjøre sendernettet vårt enda bedre, og vi setter kontinuerlig opp flere sendere.

NRKs DAB-nett dekker minst 99,7 prosent av befolkningen. Det kommersielle nettet dekker noe mindre; 92,8 prosent. Vi erfarer at mange ikke vet at det er forskjell på dekningen til de to nettene, og de forventer like god dekning på begge. I Nordlys’ Infact-undersøkelse kommer det ikke frem hvilke kanaler deltakerne i undersøkelsen har lyttet til. Vi oppfordrer alle til å sjekke hvilke kanaler som har dekning i områdene de ferdes på http://radio.no/dekning

Vi er enige med Nordlys om at radio over Internett ikke ville ha vært et alternativ til DAB, gitt at radioens funksjon i samfunnet er det den er i dag med tanke på sikkerhet og beredskap. Det er viktig å ha en kringkastingsbasert digital infrastruktur uavhengig av et åpent Internett som er mer sårbart. Vi har nå fått en digitalt nett med egne værmeldinger til sjøs, alle lengre tunneler i Norge får et betydelig oppgradert nødsystem, digitalradio kommer inn i bilene og selve DAB-nettet er moderne med doble sendere, reservestrøm og reservemating av signalene på alle sendere som dekker mer enn 5000 personer. Å avvikle FM har vært en forutsetning for å kunne gjennomføre denne oppgraderingen av den digitale infrastrukturen og sikre radiomottakere inn i alle hjem og i biler. Å håndtere to kringkastingsanlegg over lengre tid er hverken økonomisk eller beredskapsmessig forsvarlig. Perioden med dobbeltdistribusjon har nå pågått i 10 år og vi vil ikke havne i samme situasjon som en del andre teknologier som ikke lar seg avvikle til tross for at det investeres i nye og bedre løsninger.

Når slukkingen er over på Østlandet i september retter vi fokuset mot Troms og Finnmark og vi ser frem til å kunne informere og følge opp alle sider ved overgangen. Erfaringen så langt viser at de aller fleste problemer løses enkelt gjennom god informasjon og hjelp fra NRKs publikumsservice. Vi håper Nordlys vil bidra til det, slik at også befolkningen i Troms og Finnmark får glede av NRKs radiotilbud, som for første gang i historien er like godt om man lytter i Troms som på Majorstua i Oslo.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse