Annonse

En pinlig leder fra Dagens Næringsliv!

Av og til kan man la seg forbause over pressens servile holdning til våre politiske beslutningstakere. Dagens næringslivs leder med tittelen “Dårlig tapere på Andøya” er et eksempel på dette som jeg håper ikke er allmenngyldig rundt i redaksjonene. Avisen burde heller være opptatt av å se beslutningsnivåene i kortene etter så mange skandaler vi nå har hatt også i Forsvaret.

Saken dreier seg om Stortingets beslutning om å avvikle basen for våre overvåkingsfly på Andøya og bygge ny på Evenes.

Lederen konkluderer med at det er et prinsipp som ligger til grunn: Politiske vedtak må aksepteres og å stå frem som dårlige tapere er det ingen grunn til.

Hva ligger det i et slikt utsagn?

Jo, vi skal uten vilkår innordne oss til ethvert vedtak som fattes i vår nasjonalforsamling uten motforestillinger uavhengig av hvilken ny informasjon som måtte komme i etterkant. For demokratiet er det helt irrelevant og for samfunnets bruk av våre felles ressurser har det heller ingen betydning selv om premissene for vedtaket forlengst er ut datert. Det skal med andre ord flyttes koste hva det koste vil så lenge det finnes et politisk vedtak på å flytte.

I artikkelen slås det kategorisk fast “Vurderingen av Andøya vs Evenes er en av de mest grundige base-utredninger som er gjort. Begge er vurdert som gode baser”.

La meg kort oppsummere hva beslutningen om å flytte basen var tuftet på: En “samfunnsøkonomisk analyse” utført at Pricewater Cooper (PWC) som ga noen helt feilaktige kostnadsestimater på valget av base. Det var ingen konsekvensutredninger (KVU) som skal utføres før Stortinget får et vedtak, ingen kvalitetssikring av noe tallmateriale (KS 1) som også er en forutsetning. Kort sagt ingen analyser. Tvert om. Jeg kan ikke erindre en mindre vurdert nedleggelse og flytting enn denne. Mulig bygging av stortingsgarasjen kanskje delvis ville kunne nå opp?.

I etterkant har man gjennomført en KVU med etterfølgende KS 1 av Evenes som base for overvåking flyene. Andøya ville man ikke utrede slik at man hadde et sammenligningsgrunnlag. I KVUen for Evenes berører man ikke alle de uløste utfordringene som ligger på Evenes i støy, håndtering av kjemikalier, armering av kampfly, turbulens utfordringene ved å bygge hangar på er forskjellige alternativene man la frem, forholdet til den sivile lufthavnen, kapasiteter for allierte overvåkingsfly, dimensjonering av drivstoff beredskapen ved full drift, hensynet til verneområdene (RAMSAR), knappe arealer mm. Heller ikke kostnadene innen alle disse områdene ble vurdert i KVU/KS 1.

I tillegg var premissen for vedtaket om å legge ned basen at infrastrukturen på Andøya skulle overlates til næringsliv og kommunen. Dette har man gått bort fra ved å konvertere basen til en reserve base i den tro at så lenge det finnes en rullebane kan den benyttes i krig - og driftes av Avinor frem til et gitt beredskapstrinn. En militærbase er bygd for krig. Det er ikke en sivil flyplass som kan uten infrastruktur konverteres til krig. Dette var et alternativ Stortingets flertall forkastet da en slik base på Andøya ble for dyr. Den skulle avvikles. SAtortinget er enkelt og greit feilinformert ved at de går tilbake til et alternativ som ble forkastet.

Det som nå kom opp var turbulens-utfordringene på Evenes i lys av den planlagte hangaren. Der tok man en snarvei tre år etter vedtaket ved å bestille først turbulens analyser fra et firma som jeg regner med at de hadde sjekket om var kompetent til oppgaven. Når utallige slike analyser ikke fører fram til et akseptabelt resultat, hyrer de inn Atkins til å kvalitetssikre den turbulens-analysen som Forsvarsbygg hadde bestilt fra det kompetente firmaet. (Atkins, som i sine kvalitetssikringer av KVU ikke fikk med seg at turbulens-analyser var uteglemt).

Atkins, som tydeligvis ikke har noen spisskompetanse, lager så en økonomisk analyse av konsekvensene ved en forverring av flysikkerheten. De sjekker ikke om det firmaet som utførte analysen har gjort jobben etter gjeldene krav og regler - som man skulle tro… Hva nytteverdien av denne kvalitetssikringen skulle være, er ikke lett å forstå. Det er vel opp til luftfartstilsynet å kvalitetssikre den dokumentasjonen Forsvarsbygg har fremskaffet?

Så den eneste funksjonen Atkins kunne ha hatt, hadde vært å sjekket om kvaliteten på den innkjøpte turbulens-analysen tilfredsstilte kravene til Luftfartstilsynet, før byggesøknaden ble oversendt Luftfartstilsynet.

Stortinget ga sin tilslutning til å bevilge 1,8 milliarder til hangaren som de idag ikke vet hvor kan bygges eller om er mulig å bygge.

Så var det dette med demokratiet vårt. Skal vi uansett ikke ha muligheten til å komme med motforestillinger? Vi har lagt frem en rekke faglige vurderinger som dagens Forsvarsminister har valgt å ignorere. Det har han selvfølgelig rett til, men å late som at det ikke er kommet opp med faglige motforestillinger synes rimelig forkastelig.

Samme leder spør retorisk hvorfor regjeringen skulle ha interesse av å flytte en base uten at det er grunnlag for det? Ja, vi også lurer på det etter at at departementet selv har konkludert i KVU/KS 1 at luftvern ikke er nødvendig for denne type fly.

Det er ganske spesielt å lese en slik leder nå tre år etter vedtaket med en flom av ny informasjon som har kommet i etterkant. Jeg håper det ikke blir en standard for avisen med lederartikler som fremstår som om de er skrevet av en medierådgiver i Forsvarsdepartementet.

Det er all grunn til at DNs redaktør i etterkant ser på denne lederen som fremstår på en så pinlig måte. Vi som tydligvis ikke passer inn i den servile verden som DN legger opp til, har vist at demokratiet nettopp fungerer. Synd at denne avisen ikke ønsker å delta.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse