Annonse
Kjell-Idar Juvik, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, mener Arbeiderpartiets landsmøte må sette foten ned for avvikling av taxfree-ordningen. Foto: Vegard Grøtt, NTB scanpix

Dagens Taxfree-ordning av alkohol på norske lufthavner må beholdes

– Bortfall av taxfree-ordningen vil medføre store endringer i Avinors inntekter, små endringer i Vinmonopolets inntekter og små endringer i totalt alkoholkonsum.

Det har en stund vært en diskusjon om Taxfreeordningen på norske lufthavner, altså retten til å selge alkohol og tobakk avgiftsfritt på norske flyplasser , og hvorvidt den bør bestå slik vi kjenner den i dag. Neste uke skal landsmøte til Arbeiderpartiet ta stilling til et forslag fra et nedsatt Helseutvalg som foreslår at man bør ha som mål å avvikle taxfree-ordningen.

Bortfall av taxfree-ordningen vil medføre store endringer i Avinors inntekter, små endringer i Vinmonopolets inntekter og små endringer i totalt alkoholkonsum. 

Vi ser også at det argumenteres med at alkoholkonsumet har økt med over 40 prosent siste 20 år. Dette stemmer ikke med tallene fra Sirus , Ifølge Sirus (Statens institutt for rusmiddelforskning) var nordmenns gjennomsnittlige alkoholkonsum i 2013 på 6,22 liter. Det er identisk med 2004 - og fire prosent høyere enn i 1980

Kun 7 av Avinors 46 lufthavner gikk i 2012 med overskudd. Avinor er derfor avhengig av inntektene fra de store og lønnsomme lufthavnene for å opprettholde det landsomfattende flyplassnettet. I tillegg er dette viktige inntektskilder for de private flyplassene, spesielt Moss Lufthavn Rygge, og Sandefjord Lufthavn Torp. For Moss lufthavn, Rygge utgjør taxfree-salget  50 prosent av inntektene. Faller disse bort vil man ikke kunne opprettholde dagens flytilbud på Rygge, og sannsynligvis heller ikke på Torp

Fjerner man dagens taxfree-ordning på norske lufthavner, må Staten må bidra med betydelige beløp for å kompensere for bortfallet av inntekter til Avinor: om lag 2,5 mrd. i 2015 (herav ca 1,2 mrd fra alkoholsalg) og mellom 4 og 5 mrd. etter 2022 (tall fra AVINOR) Dette er selvsagt mulig, men dette må da kompenseres med «friske» midler da disse inntekten i stor grad blir flyttet ut av landet om man avvikler dagens taxfreeordning.

Årsaken er at salget verken vil flytte seg til Vinmonopolet eller falle bort, men vil flyttes til utenlandske lufthavner. Å fjerne taxfreeordningen på norske flyplasser vil derfor verken føre til økt kontroll med alkoholkonsumet i Norge eller økte inntekter til staten.  

Den norske befolkningen reiser i økende grad til og fra Norge, og kan oftere kjøpe alkohol i utlandet. Det er kjent fra forskning på alkoholomsetning i Norge at forskjellen på innenlandsk og utenlandsk alkoholprisnivå har betydning for hvilke kilder alkoholetterspørselen retter seg mot. Jo større prisforskjellen mellom Norge og utlandet er, jo større blir den lovlige importen av alkohol (grensehandel, kjøp på utenlandske flyplasser og på ferger o.l. innenfor gitte kvoter) og jo større blir den illegale omsetningen (smugling, hjemmebrenning o.l.). 

Hvor vris salget av alkohol dersom taxfree-ordningen på norske flyplasser avvikles?

Hvis taxfreeordningen avvikles vil alkoholomsetningen som i dag skjer på taxfree-butikkene vri seg mot andre salgs- og distribusjonskanaler.  
TNS Gallup har på oppdrag fra Oslo Economics gjennomført en spørreundersøkelse for å avdekke hvordan norske utenlandsreisende ville endret sin atferd dersom taxfree-ordningen ble avviklet. Undersøkelsen viste at et stort flertall av befolkningen ville kjøpt alkohol i utlandet dersom den ikke lenger ble solgt avgiftsfritt på norske flyplasser. 72 prosent svarte at de på en utenlandsreise med fly ville kjøpt alkohol på en utenlandsk flyplass, dersom taxfree-tilbudet på norske flyplasser falt bort. 8 prosent svarte at de ville kjøpt alkohol på flyet, 8 prosent ville avstått fra å handle alkohol, mens 4 prosent ville handlet på Vinmonopolet før eller etter utenlandsreisen.»

Altså ville 80 prosent handlet alkohol på utenlandske flyplasser eller på flyet.

Derfor er det feil medisin å avvikle taxfreeordningen på norske lufthavner, og jeg mener forslaget er basert på feile forutsetninger.

Skulle man ha en viss effekt må man avvikle dagens kvotesystem (ingen kvote), som allerede er blant Europas mest restriktive.  Men selv ikke da ville dagens omsetning på flyplassen flyttes over til Vinmonopolet, noe som TNS gallups undersøkelse fra februar i år viser. Her svarer bare 10% at de da ville ha handlet på Vinmonopolet, mens så mange som 15% ville ha smuglet inn varene.

Dette viser at omsetningen og inntekten i all hovedsak ville blitt flyttet ut av landet om man avvikler taxfree-ordningen, det må jo være bedre at alkoholsalget gir inntekter som brukes i hele landet en at disse blir sendt ut av landet.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet må derfor si nei til avvikling av taxfree-ordningen. men gjerne åpne for at Vinmonopolet skal stå for taxfree-salget av alkohol ved de norske flyplassene i fremtiden, om dette først kan gjøres ved utløp av dagens kontrakter som går til 2022 eller tidligere er noe man må se nærmere på.

Dette vil være en løsning som kan gi økte inntekter til Staten og man vil samtidig opprettholde bidraget til Norske lufthavner som i dag.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse