Annonse
Vi er blitt langt flere syklister i Tromsø de siste årene, ikke minst har el-sykkelen gjort at langt flere sykler. Transportåra i Tromsømarka samt økt vintervedlikehold på gang- og sykkelvegene har også bidratt til økning, men utover dette er det svært mangelfull tilrettelegging for sykling i Tromsø langs vegnettet, skriver Rødts Hanne Stenvaag og Jens Ingvald Olsen. Foto: Yngve Olsen

Dårlig balanse i Nordlys?

Dessverre ser det ut til at det er flertall i kommunestyret for byplanlegging som det ble gjort på 70-80-tallet.

Kanskje sjefredaktør Helge Nitteberg i Nordlys skulle gi støttehjul i julegave til sine kommentatorer som tydeligvis har et traumatisk forhold til tohjulingen med pedaler. Sist ute er Oddvar Nygård som i kommentaren «Bompengekatta er ute av sekken», lørdag 5. november skriver at de eneste som kan sprette sjampanjen er sykkelforhandlerne. Dette fordi, i følge Nygård, hele 15 av de 35 tiltakene som bompengeprosjektet «Tenk Tromsø» skal finansiere er sykkeltiltak.

Jeg hadde forventet at Nygård i det minste hadde reflektert over at ett sykkeltiltak kanskje ikke har samme kostnad som ei bru over Sandnessundet. Når det i tillegg totalt er 45, og ikke 35 ulike prosjekt, så er heller ikke antall sykkeltiltak så skremmende høyt som Nygård frykter. 

Men kommentatoren har også en begrunnelse for hvor håpløst det er å legge til rette for sykling i Tromsø; Det er så få som sykler i Tromsø, hevder han. Joda, vi må gi ham rett i det, sjøl om vi er noen av disse, er vi langt færre enn de som sitter i et sete under tak under transport i byen.

Men vi er blitt langt flere de siste årene, og ikke minst har el-sykkelen gjort at langt flere sykler. Transportåra i Tromsømarka samt økt vintervedlikehold på gang- og sykkelvegene  har også bidratt til økning, men utover dette er det svært mangelfull tilrettelegging for sykling i Tromsø langs vegnettet. Kanskje årsaken til den lave andelen syklister, tross økning, ligger her.

Til trøst for Oddvar Nygård så skal det investeres desidert minst til syklende/ gående/trafikksikkerhet i «Tenk Tromsø». Bare 20% til dette, mens 45% skal gå til bilvegprosjekt og 35% til kollektivtiltak.

Når det gjelder 0-vekstmålet for personbiltrafikken så er det ikke et påfunn fra Tromsø kommune, men det er regjeringas, (H og Frp) krav til Tromsø for å gi statlig bidrag til en byvekstavtale og bompengeprosjektet. 

Prinsipielt mener vi i Rødt at samferdsel og annen offentlig infrastruktur skal finansieres gjennom skattesystemet og ved politiske prioriteringer. Så det er avgjørende for oss at milliardene som kommer inn gjennom bompengene brukes til utvikling av Tromsø som en miljøvennlig by, som øker trafikksikkerheta og som bidrar til gode bomiljø.

Likeså vil det også være en fin bonus at det ikke skal være sjukdomsfremkallende å være ute i bylufta. For å oppnå disse måla blir det som kalles porteføljestyringa (prosjektrekkefølgen) derfor helt sentral. «Harstadfella» har jo vært et lærestykke i så måte, og som må unngås; overskridelser på tunnel og rundkjøring samt lavere statlig bidrag gjør at bompengeandelen må økes eller gang-/sykkeltiltakene må reduseres.

En annen grunn til at de to store investeringene; Tverrforbindelse-tunnelen og ny Kvaløybru etter planen skal komme seint i perioden, er at det da har kommet inn så mye bompengeinntekter at lånebehovet og dermed finanskostnadene blir mindre. 

Men det ser ut til at Oddvar Nygård likevel kan få sitt ønske oppfylt om at det ikke skal legges til rette for sykkel som transportmiddel i Tromsø. Dette skjer i et annet aktuelt prosjekt som samtidig kommer til politisk behandling; nemlig utbygging av Stakkevollvegen. Forslaget fra kommuneadministrasjonen, fylkeskommunen og Statens vegvesen som foreligger til politisk behandling er at det ikke skal legges til rette for sykling. Dette på tross av at det var et eksplisitt vilkår da Stortinget både i 2012 og 2016 tillot forlengelse av drivstoffavgifta. Inntektene skulle brukes til egen sykkeltrasé, kollektivtrafikk og gående langs Stakkevollvegen. 

Når det nå foreslås sykling og gåing på samme fortau er det fullstendig i strid med all moderne byutvikling og urban tilrettelegging. Det er også helt i strid med Statens vegvesens egne håndbøker og standarder for sykkeltransport i byområder. I stedet prioriterer man biltrafikken med 4 kjørefelt. Når dette foreslås for det nye store urbaniseringsområde i Tromsø hvor det om noen år skal bo flere tusen mennesker, er det ikke til å tro.

Og dessverre ser det ut til at det er flertall i kommunestyret for byplanlegging som det ble gjort på 70-80-tallet. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse