Annonse
Vi trenger ikke rasere et av våre vakreste fjellområder for å gjøre rike mennesker enda rikere, skriver styremedlemmene i Folkeaksjonen mot Davvi vindkraftverk. Bildet er fra en samling i Levajok tidligere i sommer. (Foto: Per Inge Østmo)

Davvi vindpark kan gjøre Dirdal rik

Prosjektleder for Norges største vindkraftplan, Harald Dirdal, kjemper i avisenes spalter for å få gjennomført ødeleggelsen av et enormt fjellområde nord for Rástegáisá i Finnmark. Dersom han lykkes med sine planer kan han selv tjene enormt på det, fordi han selv er sterkt inne på eiersiden av det planlagte industriområdet.

Om Dirdal ved hjelp av sin lobbyvirksomhet og aktive deltaking i debatten kan få konsesjon til utbygging, vil salg av denne aksjeposten kunne gi svært mange millioner i overskudd.

Dirdals siste bidrag for å forsvare dette enorme naturinngrepet er et angrep på en av industrianleggets kritikere, Øyvind Ravna (Ságat og Nordnorsk debatt 20. og 23.  juli 2020). Dirdal beskylder Ravna for ikke å vite hva han snakker om. Nøyaktig de samme argumentene brukte Dirdal for et par måneder siden, da mot Naturvernforbundet. Hovedpoenget til Dirdal er at kritikerne bruker stedsnavn som ikke stemmer med kartet hans. Han skal altså ikke ødelegge sjølve Rástegáisá og ikke sjølve Laksefjordvidda, bare Vuonjalrášša. Dirdal ser helt bort fra at Rástegáisá er mer enn en fjelltopp. Det er i lokalbefolkningas oppfatning området der også Dirdals industriområde vil ligge. Det er også hele dette område som i samisk tradisjon, og for mange av dagenes samer, er hellig. I moderne urfolkspolitikk verner man om urfolks sakrale steder. Det hører til en fjærn kolonialistisk stil å latterliggjøre dem og ødelegge dem.          

125 millioner for ingenting?

Dirdal gjør i sitt debattinnlegg ikke noe forsøk på å diskutere Ravnas motforestillinger mot industrialiseringen av det omtalte fjellområdet. I steden avviser han dem bare blankt. La oss ta et eksempel der Dirdal har trådd feil. Han starta med en hvit flekk på kartet, der mangler ved et eldre kart kunne tyde på at det ikke var reindrift. Slik “oppdaga” han dette området og forsøker nå å gjøre det om til et industiområde. Først hevda han at her ikke var reindrift der i det hele tatt. Så måtte han innrømme at reindrifta kanskje hadde en sporadisk bruk av området. Så tilbyr han 125 millioner kroner til reinbeitedistrikt 13 for å få bygge her, men får nei. Om området virkelig spiller så liten rolle for reindrifta, ville han da tilbudt et slikt beløp? Og ville reinbeitedistriktet si nei til ei gavepakke på 125 millioner for noe de likevel ikke bruker? Ingen tror vel det.

Dirdals økonomiske engasjement

Innlegget forøvrig er også preget av en temmelig arrogant tone som ikke bidrar positivt til debatten. Dirdal svar på kritikk er at alle andre tar feil når det gjelder de negative virkningene av industriområdet i høyfjellet. Vi lar det ligge for øyeblikket fordi vi synes det er på tide å stille spørsmål om hvor dette voldsomme engasjementet kommer fra. Er Harald Dirdal bekymret for klodens klima eller lys i husan i Finnmark. Vi tror ikke det er det som driver han til, fra sitt kontor i Oslo, å belære lokalbefolkninga om geografien i vårt nærområde, og reineiere om reindrift.

Vi har derfor sett nærmere på hans engasjement i vindkraftindustrien. Han er i bedriftsbasen Proff oppført med 13 roller i norsk næringsliv. Han er daglig leder i 5 selskaper, styreleder i 4 og styremedlem i 4, alle med tilknytning til vindkraft. Og ikke minst, han er eneaksjonær i Ny Energi AS, som eier 31% av Gaissa AS. Dette selskapet eier 77 % av Grenselandet AS.  Med andre ord har han over 1/5 av eierskapet i det planlagte vindkraftprosjektet med ei investering på rundt 10 millioner kroner. Om Dirdal ved hjelp av sin lobbyvirksomhet og aktive deltaking i debatten kan få konsesjon til utbygging, vil salg av denne aksjeposten kunne gi svært mange millioner i overskudd. Dette kan nok være en god forklaring på Dirdals engasjement.

Farlig fjell for rein”

Dirdal og Grenselandet har forstått at for å få bygge sitt gigantanlegg må de overvinne motstanden i reindrifta. Til dette brukes vekselvis gulrot og pisk. På ene sida erstatningstilbud og dialogmøter, på andre sida total avvising av reinbeitedistriktenes egen forklaring på bruk av områdene som ifølge Dirdal er “lite tilgjengelig og lite anvendelig” og direkte farlig for rein å forville seg inn i (!) Det hjelper da vel lite å forklare at sjølve navnet Vuonjalrášša vitner om reinens bruk av området.

Trussel om konsekvenser

Dirdal velger å avslutte sitt leserinnlegg med et generelt angrep på reindrifta som næring og samiske samfunn: “Ravna tar åpenbart også for gitt at samfunnet fortsetter overføringer og erstatninger til samiske samfunn i nord. Hva om dette ikke skjer?” Gjennom hundrevis av år har samer og samiske områder gitt store inntekter til det norske storsamfunnet, men Dirdal framstiller det som om det er samene som snylter på storsamfunnet. Rett nok gir storsamfunnet med den ene handa og tar med den andre, slik at noe kommer tilbake i form av driftsstøtte til reindrift og jordbruk, men dette er småpenger mot de midlene staten og forbrukerne må betale i subsidier til vindkraftnæringa. Frekkheten og grådigheten går hand i hand og har forlengs passert høyda på både vindturbinene og Rástegáisá.

I dag, etter over 500 år, rives og knuses statuer av Columbus i USA. Dirdal må stoppes før han får 267 minnesmerker på Vuonjálrášša, Vilgesrášša og Borgašgáisá. Vi trenger ikke rasere et av våre vakreste fjellområder for å gjøre rike mennesker enda rikere.

Syret i Folkeaksjonen mot Davvi vindkaftverk:

  • Torkel Rasmussen
  • Lotte H. Ruge
  • Vigdis Siri
  • Ragnhild Rajala Lautz
  • Ole Bjarne Grotnes

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse