Annonse
POPULÆR: Laksefjordvidda er vel kanskje Norges mest kjente arena for friluftsliv og sportsfiske og er et svært viktig ressursområde for lokalbefolkningen som bor rundt vidda, skriver artikkelforfatterne.

Davvin vindkrftverk og Lebesby kommune

Konsesjonssaken for Davvin er under behandling hos NVE men har ikke stått på det politiske sakskartet i Lebesby kommune.

Senterpartiet skriver i sitt innlegg at vindkraftverket har vidtrekkende og store konsekvenser og derfor må politisk behandling og planlegging ha en grundighet som gjenspeiler dette. Det er riktig nok.

Men: De store konsekvensene ved Davvin er kjent. Det er ikke noe å sitte å vente på.

Da dette er et av norgeshistoriens største naturinngrep, er det på sin plass å stille spørsmål om hvorfor Lebesby kommune ikke vil behandle denne saken.

Dette er et av Europas siste og Norges nest største sammenhengende område som går under kategorien villmark.

Når vi vet at Norge nå har ca 11 % av sitt fastlandsareal igjen som kategoriseres som det, så har vi ikke råd til å stykke det opp. Vi har både nasjonale og internasjonale forpliktelser til å ta vare på slik natur.

Sneugla hekker tidvis her. Området er veldig viktig for å få reetablert en levedyktig fjellrevstamme i Finnmark. Dette er to svært utrydningstruede dyrearter i Norge.

Vi vet også at sammenhengende naturområder er viktig for det biologiske mangfoldet.

Laksefjordvidda er vel kanskje Norges mest kjente arena for friluftsliv og sportsfiske og er et svært viktig ressursområde for lokalbefolkningen som bor rundt vidda.

Det er også et reinbeitedistrikt som blir delt i to av ca 260 vindturbiner med en høyde på 200 meter – og mer enn det.

Alle vil forstå at Davvin vil få store natur, miljø- og forurensnings følger – et totalt irreversibelt naturinngrep.

I følge WWF’s living planet report, som blir utgitt annet hvert år, (anbefalt lesning) er i dag en firedel av alt land på jorden fritt for menneskelig aktivitet. Om 30 år vil kun en tiendedel være igjen. De siste ti-årene har det vært enorme tap av natur.

FN sitt naturpanel konkluderer med at tap av natur er et like alvorlig problem som jordas klimaforandringer.

Det er ikke kunnskap og viten om prosjektet man har manglet for å ta dette opp til behandling på et langt tidligere tidspunkt.

Bare det faktum at dette er Norges nest største villmarksområde burde i seg selv være grunn god nok til å si nei for å ta vare på Laksefjordvidda og Rastigassa.

Så da kommer 1000 kroners spørsmålet:

Hvorfor har ikke Lebesby kommune dette på sakskartet?

Karasjok, Utsjok, Tana og i praksis også Porsanger og ikke minst FeFo har sagt nei til utbygging i dette området.

Senterpartiet påstår at «en stor del av innbyggerne i kommunen bor nært opptil det aktuelle området.» Det gjør de ikke, da de fleste innbyggerne og det politiske tyngdepunktet befinner seg i Kjøllefjord – langt unna.

Kan det være slik at den politiske avgjørelsen om Davvin allerede er tatt? At når det kommer signaler fra Dirdal & co om at konsesjonssøknaden skal avgjøres, hasteinnkalles det til kommunestyremøte og banker saken gjennom med ja til utbygging for å få minst mulig støy rundt Davvin?

Lebesby kommune har tidligere uten noen innsigelser eller forbehold sagt ja til et gigantisk vindkraftverk ved Kinnarodden og store områder rundt.

De har sagt Ja til et stort vindkraftverk på Nordkynfjellet sør for Eidsfjorden, de har sagt Ja til et vindkraftverk ved Skjøtningberg og selvsagt etableringen av vindkraftverket på Gartefjellet.

(Det sittende kommunestyret i Lebesby har selvfølgelig ikke noe med disse avgjørelsene å gjøre.

Dette skjedde da Harald Larssen var ordfører. Han sitter nå som rådmann i kommunen.)

Ordfører Akselsen ønsket i sin periode enda flere aktører innen kraftindustrien velkommen til å etablere seg i kommunen.

Nåværende ordfører har sammen med en del av sine ordførerkollegaer fra AP i Finnmark i et leserinnlegg tidligere i år, talt varmt for storstilt vindkraftutbygging og gruvedrift i fylket.

Rådmann Harald Larsen informerer på kommunens nettsider om at det er investert i 4 hel- elektriske biler. Istedenfor å reklamere med at bilene kan lades med lokal ren, miljøvennlig produsert vannkraft, velger han å promotere en svært omdiskutert energiform som har store negative miljøkonsekvenser.

I lys av ovennevnte framstår Lebesby kommune som svært positive til vindkraftutbygging.

Signalene fra den politiske og administrative ledelsen gjennom år kan vanskelig tolkes som annet enn at den ønsker svært mye mer utbygging.

Det er derfor heller ikke rart at Lebesby blir oppfattet som positive til Davvin.

Vi vil oppleve at nye utbyggere kommer til å stå i kø for å sikre seg arealer i Lebesby kommune.

De som i fremtiden vil etablere seg med- eller videreutvikle turisme i Lebesby, bør kanskje ikke gå i banken og låne penger med mindre de skal satse på vindmøllesafari.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse