Annonse
SAMFUNNSROLLE: Debatten om UiTs rolle i nord er det all grunn til å ønske velkommen, skriver Nordlys på lederplass. Her fra et arrangement under Forskningsdagene i Tromsø i 2018. Foto: UiT Norges arktiske universitet.

Viktig debatt om UiTs rolle

Ordskiftet om samfunnsforskning ved UiT har skutt fart i Nordlys sine debattflater de siste dagene. Det har kommet interessante innspill fra både NHO i Nord-Norge og den kjente næringslivslederen Arve Ulriksen i Rana. Han peker på at universitetet må levere anvendelig kunnskap og arbeidskraft for samfunnet.

I tillegg har Erlend Bullvåg, dekan ved Handselshøgskolen i Bodø, kommet med en nyttig veiledning til enkelte miljøer ved UiT. Bullvåg peker på at det private næringslivet er fundamentet i Nord-Norge, ikke problemet. Det kan høres opplagt ut, men er det dessverre ikke for alle.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim: UiT svekkes som nordnorsk kraft, hvis man blander forskning med aktivisme

UiTs er den viktigste samfunnsaktøren i nord. At samfunnsrollen diskuteres er helt nødvendig, det er bra at det skjer i et samtalerom som er åpent og transparent. Vårt inntrykk er at flere ved institusjonen, også vitenskapelige ledere, ønsker en slik offentlig debatt velkommen, og at man er lydhøre for signaler fra sine nordnorske omgivelser.

Likevel er det flere stemmer i den teoretisk-adademiske klassen ved UiT som tydelig viser at de ikke setter pris på at deres legitimitet og posisjon blir utfordret.

I sosiale medier og i avisinnlegg kan man registrere en del aggresjon, mangel på vilje til dialog, og en språkbruk som neppe er i tråd med akademiske saklighetsidealer.

Det vi er vitne til, er at det i enkelte miljøer ikke er aksept for at det blir stilt spørsmål ved åpenbar politisering av forskningen. Og spørsmål om avstanden mellom egne miljøer, nordnorsk hverdagsliv og de sentrale næringene i den landsdelen miljøene holder til i.

Det blir sett på som et angrep på den frie forskningen når det spørres om det er strategisk klokt av teoretisk orienterte akademiske institusjoner å løfte seg for langt ut over de praktiske behovene og perspektivene som verden rundt dem lever i.

Det er åpenbart at UiT ikke skal produsere kunnskap med en bestemt og definert nytteverdi som eneste drivkraft.  Og gjennom en kronikkserie i Nordlys de siste ukene har UiT vist bredde i sin tilnærming til ulike spørsmål i nordområdene.

Dette er bra, for UiT forvalter stor makt og er med på å danne premisser for politiske beslutninger. Da er det uheldig dersom noen toneangivende akademiske miljøer blir for introverte og selvrefererende.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse