Annonse

Defensivt og misforstått fra Sparebank 1 Nord-Norge

Sparebank 1 Nord-Norge har et uttalt mål om å ikke bli best på etikk. Det er defensivt, men det bunner også i en misforståelse fra bankens side.

Ved å bidra til at landsdelen bygger opp alternativer, kan Sparebanken være med på å sikre Nord-Norge en fremtid når kroken settes på døren for oljeutvinning.

I fjor havnet Sparebank1 Nord-Norge på sisteplass i Etisk Bankguide som er en grundig rangering av 15 norske bankers retningslinjer på etikk og bærekraft, gjennomført av Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender. I år har banken rykket opp til åttende plass.

Det er veldig bra at banken har gjort store etikk-framskritt, men det er noe som skurrer. Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås sier til Avisa Nordland (8.11) at banken ikke vil bli best.

Ville han sagt det samme om kundeservice eller datasikkerhet? Neppe. Det er skuffende at kommunikasjonssjefen inntar en så defensiv holdning. Fortjener ikke de nord-norske kundene bedre?

Loftås begrunner dessuten sparebankens ønske om å ikke bli best med misforståtte argumenter. Han antar at banken, hvis de «hadde som et prinsipp å understreke at de følger norsk lov» ville fått full pott i bankrangeringen. Det er feil.

Ingen bank går til topps i Etisk bankguide ved kun å rette seg etter norsk lov. Guiden følger en internasjonal standard. En del ting er lovpålagt i Norge, ikke i andre land. Bankene må vise at de ikke bare er lovlydige, men at det er en uttalt policy å følge lover og regler.

I spørsmål om hvitvasking gjør Sparebanken nettopp det. Selv om hvitvasking er forbudt, fremhever banken sitt eget anti-hvitvaskingsarbeid. Slik må det også være på andre tematiske områder. Det er viktig også av rent praktiske grunner: Selskaper som banken finansierer kan ha virksomhet utenfor Norge som ikke dekkes av norsk lov. Hvis banken utvider sin virksomhet til andre land, eller hvis den kjøper opp selskap som er operative utenfor Norge, så må den være klar på hva som da skal være dens policy.

Det er ellers riktig at full poenguttelling forutsetter et prinsipp om ikke å investere i olje og gass. I dag er det bare banker som har etikk som sin forretningside som opererer med et slikt prinsipp. Men det et spørsmål om tid før olje kommer i samme «fy-kategori» som kull. I mellomtiden er det stor forskjell på det å la være å investere i olje og gass og det å investere blindt. Mellom disse to ytterpunktene er det fullt mulig å stille krav. Banken kan investere i de deler av oljenæringen som har de strengeste kravene, og få om ikke topp, så i hvert fall en høy poengskår.

For å ta et konkret eksempel. I etisk bankguide har Storebrand oppnådd 75 poeng på temaområdet olje og gass. Sparebank 1 Nord-Norge får 21 poeng. Årsaken til spriket finner vi ved å se på hvilke krav bankene stiller til oljeselskapene. Storebrand krever blant annet at selskaper jobber bevisst med å redusere og håndtere avfall fra olje- og gassutvinning på en forsvarlig måte. De krever at selskaper unngår å drive virksomhet som konkurrerer med lokale samfunn på tilgang til vann der hvor det er knapphet for vann, og har tatt stilling mot utvinning av miljøfiendtlige fossile energikilder som tjæresand. Sparebanken 1 Nord-Norge på sin side har ingen krav til på disse områdene.

Loftås sier at Sparebank Nord-Norge understøtter nordnorsk næringsliv og at olje og gass er en hovedvei i Norge. Det er nok riktig nå, men sannsynligvis ikke lenge. Klimaendringene medfører en risiko for oss alle, ikke minst i nord. Jeg tror stadig færre politikere vil åpne for ytterligere oljeutvinning i sårbare områder i nord.  Hvilken risiko medfører investeringer her for nord-norske sparepenger? Har ikke nordnorsk næringsliv nå heller behov for en bank som tar det inn over seg, og innser at oljenæringens tid går mot slutten?

Nord-Norge har et stort behov for finansiering av næringer utenfor olje og gass. Ved å bidra til at landsdelen bygger opp alternativer, kan Sparebanken være med på å sikre Nord-Norge en fremtid når kroken settes på døren for oljeutvinning.

Sparebank1 Nord-Norge risikerer å investere mer eller mindre i blinde innenfor oljesektoren, ved at den ikke innhenter nødvendig informasjon. Banken bør snarest skaffe seg bedre retningslinjer både på dette og flere andre felt. Det er fortsatt et stort rom for store forbedringer i Etisk bankguide. Det er flere foran på listen, blant dem også en sparebank, Sparebank1 SMN. Her er det mye å lære!  

Til bankens kunder og samarbeidspartnere vil jeg dessuten si: Fortsett å presse banken din. Det er en effektiv måte å få dem til å låne ut pengene sine til virksomheter som løser flere problemer enn de skaper.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse