Annonse
Nordlys - dette dreier seg ikke om lokalt eierskap på Myre, men om det framtidige eierskapet til Norges fiskeressurser, skriver styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt. Foto: Fiskebåt / Nordnorsk debatt

Beklager Nordlys, dette dreier seg ikke om en bedrift i nord, men om eierskapet til Norges ressurser

Faller Deltakerloven, vil også dagens fiskesalgslagslov (Råfiskloven) være historie om kort tid. Fiskebåtrederne på Vestlandet vil nok overleve også en slik utvikling, men det vil ikke mange lokalsamfunn.

Avisa Nordlys er en regionavis, som sjelden løfter blikket utover Nord-Norge. Så også når det gjelder spørsmålet om deltakerloven bør følges eller ei. Selv om regionavisa har problemer med å si Norge, så dreier saken seg prinsipielt om nasjonalt eierskap og råderett over Norges ressurser. Ikke om sympatien for en lokal bedrift i Nord-Norge.

I forbindelse med om hvorvidt fiskeindustri – her Gunnar Klo AS – skal få eie fiskeflåte så støtter regionavisa dette. Nordlys poengterer også at rederorganisasjonen Fiskebåt på Vestlandet har fått en rørende omsorg for lokalsamfunn i nord. Til Nordlys opplysning, Fiskebåts medlemmer er en del av lokalsamfunnene langs hele norskekysten. Mer enn en tredel av medlemmene er fra Norges tre nordligste fylker. Fiskebåts største regionforening er Fiskebåt Nord. Norge hadde ikke vært en sentral fiskerinasjon uten disse fiskebåteierne, og kysten hadde sett helt annerledes ut.

Vi merker oss at også Jonas Gahr Støre har den samme rørende omsorgen for lokalsamfunn som Fiskebåt. Forhåpentligvis langs hele norskekysten.

Beklager Nordlys, dette dreier seg ikke om en bedrift i nord, men om eierskapet til Norges ressurser. Skal vi ha en fiskereid flåte, eller skal vi åpne opp for eierskap også fra andre interessenter, og dermed svekket nasjonalt eierskap. Skal Gunnar Klo AS på Myre få eie fiskeflåte, vil andre med minst like gode argumenter kunne kreve det samme. Saken vil danne presedens.

Nordlys - dette dreier seg ikke om lokalt eierskap på Myre, men om det framtidige eierskapet til Norges fiskeressurser. Nordlys poeng om å bevare eierskapet på Myre er også feil. Det er helt sikkert fiskere i området som ønsker å overta fartøyet. Det er derfor et blindspor å åpne opp for at sjømatindustribedrifter kan eie fiskefartøy og kvoter. En slik adgang vil kunne låse råstoffet til bestemte bedrifter og dermed hindre nødvendig omstilling i næringen. En generell åpning for at sjømatindustribedrifter får eie fiskefartøyer vil også kunne medføre at bedrifter som i utgangspunktet ikke ser seg tjent med å investere i fiskefartøyer, blir tvunget til å investere for å sikre tilgangen på råstoff. Det vil føre til at svært mye av bedriftenes kapital vil bli brukt til å sikre kvoterettigheter, og dette vil sterkt ramme bedriftenes evner til innovasjon på andre områder, for eksempel når det gjelder effektivisering, produktutvikling og markedsføring.

Denne saken dreier seg også om Deltakerloven gir hjemmel til å fravike kravet om en fiskereid fiskeflåte. Det er en unntaksbestemmelse i deltakerloven som gir hjemmel for at industrien kan eie havfiskeflåte, men neppe kystfiskeflåten. Fiskebåt mener, i likhet med mange andre, at fiskeriministeren avgjørelse er et brudd på loven.

Faller Deltakerloven, vil også dagens fiskesalgslagslov (Råfiskloven) være historie om kort tid. Fiskebåtrederne på Vestlandet vil nok overleve også en slik utvikling, men det vil ikke mange lokalsamfunn. Fiskebåtrederne både i sør og nord ønsker nasjonalt eierskap og levende lokalsamfunn. De er endel av disse lokalsamfunnene. Regionavisa Nordlys kaller det rørende omsorg. Takk for det, selv om det nok var ment sarkastisk.

Det finnes saklige argumenter for ulike standpunkt, men ikke for et brudd på lovgivningen. Nordlys bør heve blikket og bruke saklige argumenter, i stedenfor å bygge sin argumentasjon på det Fiskebåt (les Vestlandet) er for, bør avisa være imot. Spesielt når avisen argumenter på sviktende grunnlag, og derfor prøver å spille på regionale strenger som ikke foreligger.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse