Annonse

Deltidsarbeid i Balsfjord

Våren 2015 kom Balsfjord i nasjonalt rampelys i form av en flau sak, en stillingsannonse med 20 deltidsstillinger, en annonse utlyst av sittende ordfører i kommunen.

Brødtekstbilder: 

Balsfjord Høyre synes det er supert at også AP ønsker å gjøre noe med deltidsproblematikken, men finner det bemerkelsesverdig at AP setter deltidsproblematikken på dagsorden nå, når de i aller høyeste grad kjente til problematikken i 2015 og har styrt med rent flertall siden da. Høyre er vant til å høre om «for lite, for sent». Her burde kanskje AP tatt innover seg sine egne ord.

Deltid i helseomsorgen.

Deltidsproblematikken i helsesektoren kommer som følge av en turnuskabal som ikke går opp uten deltidsstillinger.

Det er utenfor politisk mandat å bestemme turnus, men vi kan komme med en bestilling for å finne en god løsning i samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og forbundene til arbeidstakerne.

Deltid er også en begrensing når det kommer til rekrutering til omsorgen, vi må kunne tilby fulltidsstillinger for å rekruttere og holde ungdommen i kommunen.  

Høyre ønsker en helhetlig gjennomgang av omsorgen i Balsfjord for å finne løsninger som er aktuelle for dagens samfunn. Vi må finne løsninger som gir aktivitetstilbud og som tilrettelegger for at eldre skal bo lengere hjemme. 

Vi i Høyre har stor tro på samarbeid med frivilligheten som kan gi et bedre omsorgstilbud og mer aktivitet for brukerne i omsorgen. Vi har derfor opprettelse av en frivillighetssentral blant våre hjertesaker.

Jobben med å opprette en frivillighetssentral har pågått i flere år og det har vært rettet kritikk for mangel på oppfølgning og fremgang i saken etter ordførerskiftet i 2015.  

Overnevnte saker har lite med deltid å gjøre, men dem viser at vi trenger å se på omsorgen som en helhet og det vil derfor være naturlig å se på løsninger for deltidsproblematikken i en helhetlig gjennomgang av omsorgstjenesten.

Andre deltidsproblemer:

Noen arbeidstakere blir tvunget til redusert arbeidstid som følge av barnehage og skolefritidsordnings tilbud. De sliter med å få hverdagen til å gå opp uten besteforeldre eller andre som kan ta hånd om barna.

Vi har eksempelvis en behovsprøving på minimum 6 barn for SFO og barnehage. Behovsprøving er vel og bra, men en slik behovsprøving bør brukes til å kartlegge behovet for bemanning, ikke til å bestemme om tjenestene skal holdes operative.

Balsfjord Høyre ønsker derfor å se løsninger som gir helårstilbud og fleksibilitet for foresatte. Bedre skolefritidsordning og helårstilbud kan også gi ansatte innenfor barn og oppvekst mulighet til fulltidsstillinger. 

Det skal være valgfritt å ha barn i barnehage og skolefritidsordning, eller om man ønsker å jobbe deltid, men Balsfjord Høyre går til valg med ønske om flere heltidsstillinger og tjenester som gjør det mulig å jobbe heltid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse