Annonse

Deltidsarbeid i Balsfjord

Våren 2015 kom Balsfjord i nasjonalt rampelys i form av en flau sak, en stillingsannonse med 20 deltidsstillinger, en annonse utlyst av sittende ordfører i kommunen.

Brødtekstbilder: 

Balsfjord Høyre synes det er supert at også AP ønsker å gjøre noe med deltidsproblematikken, men finner det bemerkelsesverdig at AP setter deltidsproblematikken på dagsorden nå, når de i aller høyeste grad kjente til problematikken i 2015 og har styrt med rent flertall siden da. Høyre er vant til å høre om «for lite, for sent». Her burde kanskje AP tatt innover seg sine egne ord.

Deltid i helseomsorgen.

Deltidsproblematikken i helsesektoren kommer som følge av en turnuskabal som ikke går opp uten deltidsstillinger.

Det er utenfor politisk mandat å bestemme turnus, men vi kan komme med en bestilling for å finne en god løsning i samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og forbundene til arbeidstakerne.

Deltid er også en begrensing når det kommer til rekrutering til omsorgen, vi må kunne tilby fulltidsstillinger for å rekruttere og holde ungdommen i kommunen.  

Høyre ønsker en helhetlig gjennomgang av omsorgen i Balsfjord for å finne løsninger som er aktuelle for dagens samfunn. Vi må finne løsninger som gir aktivitetstilbud og som tilrettelegger for at eldre skal bo lengere hjemme. 

Vi i Høyre har stor tro på samarbeid med frivilligheten som kan gi et bedre omsorgstilbud og mer aktivitet for brukerne i omsorgen. Vi har derfor opprettelse av en frivillighetssentral blant våre hjertesaker.

Jobben med å opprette en frivillighetssentral har pågått i flere år og det har vært rettet kritikk for mangel på oppfølgning og fremgang i saken etter ordførerskiftet i 2015.  

Overnevnte saker har lite med deltid å gjøre, men dem viser at vi trenger å se på omsorgen som en helhet og det vil derfor være naturlig å se på løsninger for deltidsproblematikken i en helhetlig gjennomgang av omsorgstjenesten.

Andre deltidsproblemer:

Noen arbeidstakere blir tvunget til redusert arbeidstid som følge av barnehage og skolefritidsordnings tilbud. De sliter med å få hverdagen til å gå opp uten besteforeldre eller andre som kan ta hånd om barna.

Vi har eksempelvis en behovsprøving på minimum 6 barn for SFO og barnehage. Behovsprøving er vel og bra, men en slik behovsprøving bør brukes til å kartlegge behovet for bemanning, ikke til å bestemme om tjenestene skal holdes operative.

Balsfjord Høyre ønsker derfor å se løsninger som gir helårstilbud og fleksibilitet for foresatte. Bedre skolefritidsordning og helårstilbud kan også gi ansatte innenfor barn og oppvekst mulighet til fulltidsstillinger. 

Det skal være valgfritt å ha barn i barnehage og skolefritidsordning, eller om man ønsker å jobbe deltid, men Balsfjord Høyre går til valg med ønske om flere heltidsstillinger og tjenester som gjør det mulig å jobbe heltid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse