Det mye omtalte meglingsmøtet på Gardermoen står i grell kontrast til hvordan en bør bruke demokratiet til å løse en politisk konflikt, skriver MDG-toppene i Troms og Finnmark. Foto: Finnmark fylkeskommune

Demokrati – men for hvem?

Meglingsmøtet på Gardermoen er oppskriften på å skape politisk motstand og splittelse i vår region.

Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark er et eksempel på en politisk beslutning som er tatt over hodet på innbyggerne. Prosessen frem til nå har vært så mangelfull at det knapt kan kalles en prosess. Vi bør ta på alvor hva som skjer når politikere fatter vedtak som mangler legitimitet hos innbyggerne. Reformer og omstillinger som mangler innbyggernes støtte vil ende opp med å skape avstand og forakt. Avstand mellom beslutningstakere og folk, og forakt for de systemer som bygger opp vårt demokrati.

Miljøpartiet De Grønnes utgangspunkt for sammenslåingen av Troms og Finnmark, har hele tiden vært at vi må sikre den demokratiske legitimiteten til vedtakene som skal gjøres i sammenslåingen. Som politikere er det vårt ansvar å sikre bredest mulig politisk involvering i begge fylkene. Vårt utgangspunkt har derfor vært at en fellesnemnd med hele fylkestingene bestående av 35 medlemmer fra Finnmark og 37 medlemmer fra Troms, burde forhandle om alle de viktige spørsmålene i sammenslåingen. En så bred sammensetning ville ha sikret at partiene måtte ha samarbeidet på en helt annen måte enn det som har preget forhandlingene i forhandlingsutvalget. Det ville også ha sikret Finnmark, som er det klart minste fylket befolkningsmessig, en fremskutt posisjon i forhandlingene.

Det mye omtalte meglingsmøtet på Gardermoen står i grell kontrast til hvordan en bør bruke demokratiet til å løse en politisk konflikt. Statsråd Monica Mæland møtte ikke selv, men var representert gjennom megleren Knut Storberget. Det var bare to politikere fra hvert fylke som møttes for å fremforhandle en avtale for sammenslåing av de to fylkene, i tillegg til Storberget. I stedet for å involvere alle de politiske partiene i Troms og Finnmark, ble forhandlingene altså overlatt til fire politikere. I tillegg er det blitt tydelig i ettertid at den svakeste parten i forhandlingene, som var de to representantene fra Finnmark, er blitt satt under stort press for å undertegne en avtale de egentlig var imot.

Meglingsmøtet på Gardermoen er oppskriften på å skape politisk motstand og splittelse i vår region. En sammenslåing av to fylker, omhandler alt fra folks tilhørighet og identitet til stedsutvikling, arbeidsplasser og sikkerhet. En fylkessammenslåing forutsetter derfor en grundig og inkluderende prosess. I stedet har vi altså fått et vedtak i et forhandlingsmøte der den svakeste parten ble presset til å godta at den sterkeste parten fikk gjennomslag for sine politiske krav. 

Det er vanskelig å se at Finnmark vil havne mye dårligere ut dersom en mindre fellesnemnd skal avgjøre de samme spørsmålene som en håndfull mennesker, alene på Gardermoen, har gjort. Selv om det ikke synes realistisk at departementet gjør det eneste riktige, som er å sette ned en fellesnemnd med hele fylkestingene i Troms og Finnmark, er det bedre med en fellesnemnd hvor de fleste partiene er representert enn de forhandlingene vi har sett til nå. Hva er det Finnmark risikerer å miste dersom en fellesnemnd, med et flertall til Troms, skal avgjøre disse spørsmålene? Og hva er det som insinueres: at de folkevalgte fra Troms vil straffe Finnmarkingene dersom de ikke føyer seg etter Troms sin vilje?

Miljøpartiet De Grønne i Troms og Finnmark har hele tiden pekt på at forhandlingene i en fellesnemnd vil få en helt annen dynamikk enn de fastlåste posisjonene som har preget forhandlingene til nå. Når politikerne fra de samme partiene i de to fylkene møtes, kan vi sammen fremforhandle vedtak som en kan leve med i begge fylker. Det felles fylkestinget i Kirkenes i oktober viste at partiene kan komme til enighet på tvers av fylkesgrensen, når politikerne bare får sjansen til å møtes.

Dette viser at et flertall til Troms i en fellesnemnd ikke betyr at noen avgjørelser er gitt den ene eller andre veien. Ved å involvere de politiske partiene, vil det være tydelig hvilke partier som ikke klarer å se lenger enn til dagens grense mellom fylkene. Derfor kommer Miljøpartiet De Grønne i Troms og Finnmark å stemme imot avtalen. Vi vil heller stemme for en fellesnemnd som sikrer bredest mulig representasjon fra begge fylkene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse