Annonse
Det ville ikke vært et angrep på EDLs ytringsfrihet om Selbu-organisatorene lot være å invitere en organisasjon som har ryggmargsrefleks på å angripe alt som er samisk som «eksperter» på et seminar om samepolitikk. Det ville ikke vært «no-platforming». Det ville vært sunt bondevett, skriver SVs Mikkel Berg-Nodlie og Hilde M. G. Danielsen

Demokratiet trenger saklighet og god tone

EDL har all mulighet til å si sin mening, og gjør det ofte. Deres ytringsfrihet er ikke truet, snarere får de lov til å prege debatten om samiske forhold i så stor grad at det er vanskelig å ha en saklig og kunnskapsprega meningsutveksling.

Det har kommet oss for øre at stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV, Trøndelag) har blitt kritisert av en hyppig innleggsskriver her på Nordnorsk Debatt. Grunnen er at Haltbrekken ba statsminister Erna Solberg ta avstand fra visse hendelser på det mye omtalte «Selbumøtet»: den etniske diskrimineringa av samiske grunneiere (inngangsnekt og munnkurv) og at EDL ble invitert til å innlede på møtet. 

Haltbrekkens utspill gjenspeiler SVs verdier

Haltbrekkens kritiker underskriver som «SV-politiker». Derfor ønsker vi som tillitsvalgte i SV å understreke at stortingsrepresentant Haltbrekkens utspillfølger SVs prinsipp om å motarbeide rasisme og diskriminering på alle samfunnsarenaer, og er fullstendig i tråd med SVs samepolitiske linje på Stortinget. Haltbrekkens reaksjon har for øvrig også bred, tverrpartipolitisk oppslutning. Sametingets plenum, der både borgerlige partier og venstresidepartier er representert, vedtok enstemmig en lignende uttalelse. Norske politikere fra flere partier har også tatt avstand.

Å kritisere EDL er å bruke ytringsfriheten

Vi har ikke tenkt å bruke plass her på å forklare hvorfor det er ei feilvurdering å invitere EDL som ubestridte sannhetsvitner om samiske forhold, eller å utestenge personer av samisk opphav fra et møte. Hvis man leser Nordnorsk Debatt har man mange sjanser til å få med seg at det er ikke EDL man går til for å få etterrettelig informasjon om samiske forhold. Og alle som ikke selv er rasister skjønner at man kan ikke stenge ute personer fra et møte på grunn av deres etniske bakgrunn.Anklagen om at Haltbrekken og Sametinget driver med «no-platforming» og at dette er skadelig for demokratiet, må derimot kommenteres. Det Haltbrekken og Sametinget gjør er tvert imot å utøve sin ytringsfrihet, en sentral del av demokratiet, til å kritisere rasisme og organisasjonen EDL

Ytringsfrihet også uten hedersgjestplass

Så kan man spørre: er det ikke å nekte EDL ytringsfrihet å si at de ikke burde fått innlede på Selbumøtet? Nei. Det er forskjell på å avstå fra å gi noen en scene med et stort publikum, og å nekte dem å uttale seg. EDL har all mulighet til å si sin mening, og gjør det ofte. Deres ytringsfrihet er ikke truet, snarere får de lov til å prege debatten om samiske forhold i så stor grad at det er vanskelig å ha en saklig og kunnskapsprega meningsutveksling. I stedet for at debatten kommer videre må man bruke seg opp på å forsvare at det samiske overhodet har en plass i norsk politikk og kultur, og å avsanne påstander fra EDL.

Sunt folkevett i debatten

Det ville ikke vært et angrep på EDLs ytringsfrihet om Selbu-organisatorene lot være å invitere en organisasjon som har ryggmargsrefleks på å angripe alt som er samisk som «eksperter» på et seminar om samepolitikk. Det ville ikke vært «no-platforming». Det ville vært sunt bondevett. Det ville værtå ta ansvar for at folk som kom på møtet ikke ble feilinformert.

Dette er også viktig for demokratiet: Hvis de store samtalene baserer seg på usannheter og vranglesninger så får ikke demokratiet et godt grunnlag å ta avgjørelser på. Det er god demokratisk adferd når de som organiserer og modererer debatter har ei kritisk holdning til hva slags utsagn de lar legge lista for diskusjonen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse