Annonse

Demokratiet vårt tåler et unntak i en krisetid

Unntakslovene som regjeringen har fått flertall for, er forberedt i all hemmelighet, uten debatt.  Mandag kan den såkalte fullmaktsloven bli vedtatt i Stortinget.

Det gir regjeringen enorm makt, uten å måtte gå veien innom Stortinget. Dermed utfordrer den i utgangspunktet helt grunnleggende prinsipper om maktfordeling i samfunnet.

Det handler om grunnmuren i vårt samfunn, at Norge er et land som er tuftet på demokrati og rettstatens prinsipper.

Noen velger en pragmatisk tilnærming til dette, og sier at krisehåndtering må komme først. Hvis fellesskapet har behov for at beslutninger tas raskt i en krisetid, så må vi som borgere akseptere det uten å bruke tiden på juridiske seminarer.

Lovens intensjon synes på kort sikt å være å begrense problemene Korona-krisen faktisk har avdekket: At vi som nasjon har noen utfordringer når det gjelder beslutningskraft, og å identifisere og prioritere trusler på tvers av departementer og sektorer.

Dessuten er ikke loven uten begrensninger, den er midlertidig, og varer i tre eller seks måneder. Vi får også tro at den delen av opposisjonen på Stortinget som slutter seg til dette, har gjort grundige overveielser.

Likevel er det grunn til å ha en åpen debatt over måten dette skjer på. Først og fremst fordi innføringen av loven ikke har en begrunnelse som handler om smittevern. Til det har vi en smittevernlov som allerede er i bruk. Den nye fullmaktsloven er adskillig mer vidtrekkende.

I praksis omfatter den alle samfunnets funksjoner. Her finnes det en rekke fallgruver som åpner for misbruk. At vi nå har en åpen debatt om dette med sterke innvendinger fra mange hold, er en styrke.

Det er ingen tvil om at unntakslover og samling av makt på få hender, kan være til skade for tilliten i samfunnet. Men det er kun dersom fullmaktene brukes feil.

Vi har tro på at vår folkevalgte regjering bruker denne loven med klokskap.  De vet at de vil bli fulgt med argusøyne av en kritisk offentlighet og en fri presse. At loven er strengt rammet inn, som blant annet innebærer at Stortinget når som helst kan tilbakekalle fullmakter med en tredjedels mindretall, virker betryggende.

Norge befinner seg midt i sin største krise siden 2.verdenskrig. Da er det riktig at de som skal bestemme på vegne av oss i en skjebnetid, har de nødvendige fullmakter.  Vi er et tillitssamfunn med et robust demokrati. Og vi tror det norske demokratiet overlever også dette.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse