Annonse
Retten til fredfulle demonstrasjoner må avveies mot plikten til å beskytte liv og helse, skriver Stig Harald Solheim. Bildet er fra demonstrasjonen i Tromsø 5. juni. (Foto: Silje Løvstad Thjømøe)

Demonstrasjoner i koronatider

Siden midten av mars har vi levd i en slags unntakstilstand i Norge. På grunn av Covid-19, populært kalt koronaviruset, er vi pålagt en rekke begrensninger i våre dagligliv. Hardest har det gått ut over mange store og små private virksomheter, og de som jobber der. For de som ikke mistet levebrødet, har det vært irriterende nok å bli satt i karantener etter reiser, forholde seg til tidvis stengte skoler/barnehager og ikke få overnatte på hytta i påsken. Årets store 17. mai feiring ble også avlyst. Bare tre uker senere samles tusenvis av mennesker over hele landet for å demonstrere mot rasisme og politibrutalitet i USA. Også i Tromsø sentrum samlet det seg flere hundre mennesker for ytre sine frustrasjoner over politiets behandling av George Floyd. I en kommentar av 8. juni etterlyser Tone Angell Jensen logikken i dette. Den er kanskje ikke så lett å se, men den finnes.

Retten til fredelige demonstrasjoner er sikret i Grunnloven § 101. Denne retten følger også av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 11, og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 21.  Retten til fredelige demonstrasjoner har nær forbindelse med ytringsfriheten. Sammen anses de som hjørnesteiner i demokratiet. I disse koronatider kunne man selvsagt valgt å ytre seg på andre måter, som innlegg i aviser og på sosiale medier. Men demonstrasjoner har gjennom historien alltid vært en effektiv måte å skape offentlig debatt, og en mulighet for meningmann til å få satt saker på den politiske agendaen.  Fredelige demonstrasjoner krever ikke store følgerskarer på sosiale medier for å væreeffektiv. Det kreves heller ikke spesielle talegaver eller stort skrivetalent for å delta. Fredelige demonstrasjoner er dermed en hensiktsmessig ytringsform tilgjengelig for alle. Felleskapet med de andre demonstrantene skaper også en viss trygghet, som alternative kanaler ikke gir. Av disse grunner bør myndighetene være ytterst forsiktig med å begrense denne friheten.

Retten til fredelige demonstrasjoner er imidlertid ikke absolutt. Den kan begrenses, også av hensyn til folkehelsen. Det er spesifikt nevnt i de internasjonale menneskerettskonvensjonene, men tilsvarende må også gjelde etter Grunnloven. Dersom retten til fredfulle demonstrasjoner skal innskrenkes av hensyn til folkehelsen, må det imidlertid skje gjennom lov, og bare hvor det anses nødvendig (proporsjonalt). Ettersom denne retten er så sentral for et fungerende demokrati, er listen for hva som er nødvendig lagt høyt. Under Floyd-demonstrasjonene var smittefaren i Norge noenlunde under kontroll. Faren er selvsagt ikke over, men nødvendighetsvurderingen må foretas på det tidspunkt demonstrasjonene pågår. Skulle vi få en ny alvorlig smittebølge i Norge, kan dette endre seg.

Grunnloven, og menneskerettskonvensjonene, verner også retten til liv, se Grunnloven § 93, EMK artikkel 2 og SP artikkel 6. Disse er blitt tolket slik at de inkluderer  en positiv forpliktelse (aktivitetsplikt) for myndighetene til å beskytte oss mot livstruende farer. Det gjelder særlig de mest sårbare i samfunnet. Retten til fredfulle demonstrasjoner må dermed avveies mot plikten til å beskytte liv og helse. Det samme gjelder øvrige store og små restriksjoner vi har blitt utsatt for. Ved tolkningen av menneskerettighetene må det også  tas høyde for hva som (i feile hender) kan utgjøre et potensielt farlig maktmisbruk. Og hva som er forutsetninger for et fungerende demokrati. I en slik kontekst er det faktisk mye verre å nekte folk å demonstrere fredfullt, enn det er å nekte folk å gå på fotballkamp, feire store bryllup og til og med gå i barnetog på selveste 17. mai.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse