Man plasserer ikke en publikumsmagnet i en kommunikasjonsmessig blindvei ute i skogen, raserer et friområde, bidrar til økt trafikk, samt sikrer dårlig økonomi med usentral plassering uten god parkeringsdekning. Dette tror jeg ikke hadde skjedd om beslutningen skulle tas i dag, skriver John Barlindhaug.

Denne byplanmessige megablemma må vi nå bare legge bak oss

Skal tiltak kunne gjøres effektivt, må man tilbake til en byrådsmodell for styring av byen. Politikerne vi velger bør faktisk ha direkte styringsrett over administrasjonen.

Om ett år skal vi på nytt velge hvem som skal styre byen vår, og interessen rundt byutvikling er sterkt oppadgående. Tromsø har hatt et ikke ufortjent renomme som dårlig på dette, men ting er i ferd med å snu, med økende interesse og forståelse fra alle politiske leirer.

En av tidenes største byplanmessige megablemmer må vi nå bare legge bak oss. Man plasserer ikke en publikumsmagnet som et badeland, i en kommunikasjonsmessig blindvei ute i skogen, der man med åpne øyne unnlater å styrke sentrum, raserer et friområde, bidrar til økt trafikk, samt sikrer dårlig økonomi med usentral plassering uten god parkeringsdekning. Dette tror jeg ikke hadde skjedd om beslutningen skulle tas i dag.

Det sentrum trenger er åpne, publikumsrettede, attraktive næringsarealer og attraksjoner på gateplan, kontorer og boliger oppover i etasjene, og et attraktivt «bygulv» med brukervennlige parker. Offentlig infrastruktur må planlegges og bygges enhetlig med høy kvalitet, noe som også vil gi forutsigbarhet for utbyggere. Bygging av sentral offentlig infrastruktur etter «lappeteppemetoden», er for lengst utdatert. Jeg har også godt håp om at det nå blir slutt på at nye bygg i/ved sentrum «viser ryggen» til gata, og ødelegger for den bymessige følelsen.

Boliger er et nøkkelord for sentrum. Tromsø sentrum har en svært lav andel boliger, og trenger MANGE nye boliger. Ikke bare vil boliger bidra til å skape aktivitet i sentrum, men også til at bilbruken reduseres. Det kommer mange nye boliger i sentrum i årene fremover, blant annet nye bydeler i sentrums randsone. Det er også sterkt ønskelig med langt flere boliger i tilknytning til renovering og ombygging av eksisterende bygningsmasse midt i sentrum.

Med mange flere boliger i sentrum, må det bygges en ny barneskole her. Det er ikke bra å høre at Tromsø kommune opererer med en planleggingshorisont for skolesektoren på 4 ÅR! Da er man rimelig nærsynt.

Det er mange tiltak som for øvrig kan gjøres for å styrke sentrum. Man har en god start rundt Kirkeparken med å gi «by-gulvet» et løft. Dette må raskt spre seg videre utover i sentrum. Andre tiltak som er verdt en ordentlig diskusjon, sist lansert at Yngve Olsen i Nordlys, er gratis parkering i fjellanlegget på ettermiddagen, og ulike former for beskyttelse mot vær og vind.

Bedre skilting, bedre butikkmiks, bedre samarbeid mellom sentrumsaktørene, aktiviteter i sentrum m.m. er ting som kommunen og den nye aktøren Tromsø Sentrum AS nå er i gang med.

Det er i det hele tatt mange ideer og positive ting på gang, og mange som jobber i riktig retning blant både politikere og administrasjon. Et skår i gleden er imidlertid at det også er altfor mange bremseklosser i administrasjonen, som sannsynligvis uten å skjønne det selv, hindrer en positiv utvikling av byen vår. Her er mange ting å ta tak i, og kanskje kan det nystartede samhandlingsforumet med jevnlige møter mellom Næringsforeningen og Kommunen, bidra positivt?

Skal man bygge videre på det positive som er på gang, og få en ordentlig boost innen byutvikling, tror jeg det er én ting som er av avgjørende betydning. Politikerne må ikke være for feige. Effektive grep må tas for å støtte de positive kreftene på rådhuset, og luke bort ukultur og bremseklosser.

Skal tiltak kunne gjøres effektivt, må man tilbake til en byrådsmodell for styring av byen. Politikerne vi velger bør faktisk ha direkte styringsrett over administrasjonen. Man må imidlertid unngå den byrådsmodellen man hadde sist, der man «lukket seg inne» og skapte grobunn for ødeleggende polarisering. Man må velge en modell der man får fag-komiteer med reell innflytelse. På den måten kan man få til politiske verksteder der brede allianser kan bygges til det beste for byen.  

Politikerne bør frem mot valget svare på:

  • Hva slags visjoner man har for utviklingen av byen generelt og sentrum spesielt?
  • Hvilke konkrete planer/tiltak man lover å jobbe med/gjennomføre?
  • Om byrådsmodell gjeninnføres?
  • Om man er villig til å gjøre effektive grep for å fremme de positive kreftene på Rådhuset?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse