Annonse
I tillegg til de unges engasjement og idealisme, trengs det også en dose realisme. Akkurat som for oss gamle 68-ere. For det finnes ikke enkle løsninger på klimatrusselen, skriver Oddvar Nygård. Foto: Ragnhild Gustad

Denne hersens ungdommen nå til dags

... miljøstiftelsen Zero har antakelig rett når de antyder at petroleum kanskje må utkonkurreres av grønne løsninger, ikke legges ned ved et politisk vedtak.

De streiker. De tar til gatene og torgene, der de demonstrerer. De retter anklager mot oss gamliser! Dette gjør de i skoletida og risikerer dermed å få ulovlig fravær. Hva er det denne hersens ungdommen holder på med?

Svaret er: Det samme som jeg selv holdt på med da jeg var på deres alder. Jeg gikk i mitt første demonstrasjonstog, mot USAs krig i Vietnam, i 1965. Da var jeg 16 år. Det var ikke store oppslutningen om toget; vi var vel 40-50 mennesker som trasket gjennom Storgata i Tromsø, og fikk ta imot hånlige tilrop og spyttklyser fra fortauene. Tre år senere kom det berømmelige 1968, med massedemonstrasjoner over hele den vestlige verden, på begge sider av Atlanteren. Det var studenter og andre ungdommer som gikk i spissen for et opprør som utfordret det bestående på mer enn ett vis. Det var nødvendig og legitimt. Men opprøret hadde mange politiske fasetter og bar også med seg utopier som ikke alltid var av demokratisk karakter. Og mange av oss trodde på tilsynelatende enkle, men utopiske løsninger. Det tok noe tid før de fleste av oss skjønte at det finnes ikke enkle løsninger på store problemer.

Nå marsjerer de unge i Europa og Amerika igjen. Det er ikke fritt for at et gammelt raddis-hjerte banker litt ekstra varmt for dagens unge generasjon. De har både et stort engasjement og mye kunnskap. Og de vil bli hørt. For de er i sin fulle rett når de anklager oss for vår sendrektighet. Vi har på mange måter sviktet dem. Vi har skjøvet klimaproblemene foran oss og sender regningen til dem som er unge i dag. I 1989 vedtok Stortinget at utslippene av CO2 skulle stabiliseres frem til tusenårsskiftet, for deretter å gå ned. De har i stedet gått opp. Det må alle regjeringer som har sittet ved makta i de siste 30 årene ta ansvaret for.

Som pappa og bestefar bekymrer jeg meg for hva slags verden vi overleverer til våre barn og barnebarn. Derfor gleder jeg meg over det enorme engasjementet som de unge utviser. Men i tillegg til engasjementet og idealismen, trengs det også en dose realisme. Akkurat som for oss gamle 68-ere. For det finnes ikke enkle løsninger på klimatrusselen. I dag krever de norske ungdommene som har streiket og demonstrert, at oljekranene må stenges nærmest øyeblikkelig. La oss tenke oss at så skjer –  la oss si i løpet av fem eller ti år. Hva blir konsekvensene?

Det vil føre til tap av titusener av arbeidsplasser, slutt på overføringer til oljefondet og et fall i de statlige inntektene som vil skape krise i norsk økonomi og som konsekvens av det, ei nedbygging av velferdsstaten. Men kanskje må vi tåle det, dersom vi skal stanse oppvarmingen av kloden? Svaret er at et slikt offer ikke vil redusere de globale utslippene overhodet. Produksjonen av den fossile energien vil bare overtas av andre aktører på kloden, for eksempel Saudi-Arabia og USA. Ikke akkurat en klimavennlig utvikling.

I tillegg vil det vanskeligjøre det grønne skiftet i Norge. For paradoksalt nok er det slik at den teknologien som er forutsetningen for å skape en grønnere, bærekraftig økonomi, den utvikles nettopp i petroleumssektoren. En rask nedstenging vil derfor ikke gi oss de fornybare løsningene vi trenger. Og miljøstiftelsen Zero har antakelig rett når de antyder at petroleum kanskje må utkonkurreres av grønne løsninger, ikke legges ned ved et politisk vedtak.

Det skal ikke være enkelt. Men våre engasjerte unge må fortsette å holde trykket mot regjering og storting oppe. Politikerne som til enhver tid sitter med makta trenger å bli passet på, så de ikke fortsetter å slepe beina etter seg.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse