Annonse
Selskapet ENAS AS ønsker å etablere avfallsdeponi i dette grustaket i Kattfjord for å ta imot bunnaske fra forbrenningsanlegget på Skattøra i Tromsø og forurensede masser fra grave- og utbyggingsprosjekter i regionen. (Foto fra søknaden om utslippstillatelse: Norge i bilder)

Hva gjør media med denne voldtekten av en terskelfjord?

Gravende journalistikk fra byens journalister er dypt savnet.
«Der tiltrængtes et blad som vil være en ærlig talsmann for smaafolks sak».
Det var grunnsteinen i etableringen av avisen Nordlys. Jeg tror Alfred Eriksen hadde snurret i graven om han hadde sett hvor stakkarslig og elendig hans kongstanke blir behandlet i dagens virkelighet. Det er nærmest umulig å oppdage avisartikler som har annet innehold enn nærmest selvfølgeligheter eller er sakset fra andre media.
 
Her har vi fått noen år med erfaring fra dette i forbindelse med utbyggingen av vindmølleanlegget på fjellet. Ikke en eneste av journalistene i Nordlys, eller for den saks skyld iTromsø har giddet å utføre noe som helst arbeid som kan ligne på gravende journalistikk i denne saken. Jeg nevner bare en ting fra denne utbyggingen. Utkast av is fra møllebladene.

Nå er deponi for aske fra søppelforbreningsanlegget på Skattøra og forurensede masser fra grave- og utbyggingsprosjekter i Tromsø regionen, i et grustak/elveleie ved sjøen i Kattfjord, ute på høring. Mengdene avfall som skal lagres her er ikke akkurat småtterier. To millioner, tohundre og femtitusen kubikmeter.

Samme leksa her også. Det ble booket lokale for folkemøte i uke 31 i bygdehuset på Sjøtun, altså like før høringsrunden er over. Dette folkemøtet ble ganske kjapt avlyst med begrunnelse i Covid 19. Hvor beleilig!
Hva gjør media med denne voldtekten av en terskelfjord med ikke mindre enn tre terskler? Det ble større oppstyr i Nordlys når noen krevde at måseplagen i byen måtte gjøres noe med, enn hva utbyggingen av Raudfjell gjorde. Forsideoppslag og masse innlegg.

Jeg foreslo en gang i en prat med en venn av meg at av miljømessige og praktiske årsaker burde det sprenges ut en serie haller i fjellet rett bak forbrenningsanlegget på Skattøra, hvor sekkene med aske kunne kjøres inn på transportband og hallene forsegles når de var fulle. Stein er jo mangelvare her i området. Svaret fra min venn var at; nei nei, her er jo mange by-eiendommer.

Jeg avslutter med en etterlysning; Gravende journalistikk fra byens journalister er dypt savnet. Dusør utloves til den som finner noen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse