Annonse
KJEMPER FOR SAMMENSLÅING: Jan Tore Sanners partifeller på grensen mellom Nordland og Troms kan komme til å forhindre kommunesammenslåinger som et stort flertall av folket ønsker, skriver Terje Bartholsen. foto: Fremover

Der folket ønsker kommunesammenslåing

Velkommen til de tre annerledeskommunene der folket ønsker å slå seg sammen med hverandre, men Høyres ordførere vil hindre dem.

Tre småkommuner der innbyggerne så å si går mann av huse for å slå seg sammen med hverandre. Man skulle tro det var Jan Tore Sanners drømmekommuner.

Fra hele Norge kommer det historier om småkommuner der innbyggerne er skeptiske til kommunesammenslåinger.

På grensen mellom Nordland og Troms er det stikk motsatt.

Innbyggerne i Evenes (1400 innbyggere/Nordland), Tjeldsund (1283innbyggere/Nordland) og Skånland (3041 innbyggere/Troms) vil gjerne slå seg sammen med hverandre. 

Men to Høyre-ordførere og to rådmenn kjemper imot. Noen av dem med et upresist forhold til fakta.

Ja til sammenslåing

Kommunene har forhandlet i øst og vest og inngått en rekke intensjonsavtaler. Deretter er det gjennomført innbyggerundersøkelser. Alt er gjort etter boka. Opinion AS har avtalemed kommunaldepartementet for å gjøre disse skikkelig og ordentlig. De ble satt på jobben i februar. Vi var alle spente på resultatet da det kom: Det var overtydelig. Det burde gledet ordførere, Jan Tore Sanner og hele departementet storveies:

I Evenes hadde 79 % av de spurte en sammenslåing som sitt førstevalg for framtida i kommunen. I Tjeldsund var det over 80 %. Og i Skånland nesten 90 prosent. 

Så hadde innbyggerne litt ulike syn på akkurat hvem deres kommune burde gå sammen med. Geografien gjør at alle kommunene har mer enn en mulighet. Noen ønsket Harstad, noen ønsket Narvik og noen ønsket andre kombinasjoner.

Ja til hverandre

Men et resultat var likevel i en helt egen klasse: Det store flertallet ønsket at disse tre kommunene slo seg sammen med hverandre. Det store flertallet ønsker at Evenes, Tjeldsund og Skånland sammen skal danne en ny kommune med en solid innarbeidet arbeidstittel: ETS.

I Evenes ønsket 49% av innbyggerne ETS. Neste kandidat på lista (Narvik) fikk 24 % oppslutning og det å fortsette alene som før bare 18%. Ja faktisk fikk ETS større oppslutning i Evenes enn alle de andre kandidatene til sammen. I Tjeldsund var det rent flertall og i Skånland feide ETS all motstand av banen med 79 % oppslutning hos folket, ifølge Opinion AS.

Tre småkommuner der innbyggerne så å si går mann av huse for å slå seg sammen med hverandre. Man skulle tro det var Jan Tore Sanners drømmekommuner.

Integrert

Dette resultatet har naturligvis en forklaring og en forhistorie. Den er i hovedsak sannsynligvis ganske enkel og jordnær. ETS-kommunene (for det heter det) har gjennom mer enn tretti år utviklet kommunalt samarbeid og mange andre typer samarbeid mellom innbyggerne på tvers av kommunegrenser. De tre kommunene har felles legevakt, felles kommuneoverlege, felles fysioterapi, felles barneverntjeneste og så videre. Evenes og Tjeldsund kommuner har over førti samarbeidsområder – der flere kommunale funksjoner rett og slett er sammenslått allerede. Teknisk avdeling for Evenes er i Tjeldsund i dag. Landbrukskontoret for Evenes er i Tjeldsund. NAV-kontoret for Tjeldsund er i Evenes. Og så videre. To av kommunehusene har til og med felles telefonsentral.

I tillegg er ETS-identiteten innarbeidet på alle plan. Firmaer bruker ETS i navnet, idrettslag og andre frivillige organisasjoner rekrutterer på tvers av kommunegrensene. Ja kulturskolen og et av landsdelens største UKM-arrangementer er også felles. 

Og identiteten er velutviklet, med slekt og venner på kryss og tvers i tre likeverdige landkommuner. Og en utstrakt «jobb-pendling» over kommunegrensene. Jeg setter «pendling» i anførselstegn fordi det er korte avstander. Faktisk får 85 % av innbyggerne i den nye kommunen under tre mil til det nye felles kommunesenteret. Det var for øvrig ingen diskusjon om hvor senteret i den nye kommunen skulle være. Evenskjer var det åpenbare valget. «Midt i», som det heter i skiskyting.

Vekst

Så skulle man jo tro at dette var et lettskåret mål for ordførere og rådmenn. Økonomien i en sammenslåing er bra. Kommunen går inn i Troms med innpå seks tusen innbyggere. Ikke av de aller største, men ville på dagens liste over Troms-kommuner bli den femte største av de 24 kommunene i fylket. Og innbyggertallet i ETS økte sterkere enn både Harstad og Narvik i 2015.

Samtidig er det varslet stor satsing på Forsvaret i Ramsund og på Evenes, samt nye tilbud ved Norges Brannskole på Fjelldal.  Alt ligger til rette for videre vekst i ETS.

Ordførerne kunne fått vel fortjent skryt for å redusere antall kommuner fra tre til en. Men da skjer det pussige.

Motstand

Ordførere (begge fra Høyre) og rådmenn i Evenes og Tjeldsund legger seg på tvers av innbyggernes ønsker. Evenes-ordføreren proklamerer etter innbyggerundersøkelsen at han vil ha kommunen inn i Narvik, mens Tjeldsund-ordføreren vil ha sin kommune inn i Harstad. Faktisk er det flere som nå tar til orde for å fortsette alene og ønsker stans i alle sammenslåinger.

Innbyggernes klart foretrukne alternativ vil fjerne tre småkommuner fra kartet og etablereen ny og betydelig større kommune. Selv om dette ikke blir riktig så digert som departementet helst hadde ønsket måtte det vel kunne være et betydelig skritt i riktig retning? Det er ofte lurt å ha innbyggerne med på laget i slike prosesser.

I slutten av mai er det folkeavstemning i alle tre kommunene. Vi er mange som arbeider for ETS. Vi etablerte faktisk en folkeaksjon FOR kommunesammenslåing i vinter. Vi er fullkomment uavhengig av partipolitikk og har medlemmer med de fleste politiske syn. Vi har passert 250 betalende medlemmer og vi vokser fortsatt. Vi er fortsatt glade optimisterog tror ETS blir resultatet. Men vi hadde ikke ventet at ordførere skulle være de fremste motstandere for innbyggernes ønsker.

Det kan naturligvis være gode og aktverdige grunner for ordførernes valg. En pussig situasjon er det likevel at Jan Tore Sanners partifeller i Evenes og Tjeldsund kan bli de som hindrer sammenslåing av sine kommuner til tross for at deres egne innbyggere har uttrykt et massivt ønske om dette.

Men sånn er det i annerledeslandet – på grensen mellom Nordland og Troms.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse