Annonse
Den aller beste måten SpareBank 1 Nord-Norge kan delta i dugnaden som nå pågår er selvsagt gjennom å fortsette å være en forutsigbar og trygg bank som kan finansiere folk og næringsliv i landsdelen. I krisetider som nå er dette spesielt viktig, skriver finansdirektør Bengt Olsen.

Derfor betaler SpareBank 1 Nord-Norge ut utbytte for 2019

Gjennom beslutningen om å betale utbytte settes det også av 465 millioner kroner i samfunnsutbytte. SpareBank 1 Nord-Norge vil dermed kunne fortsette å støtte frivilligheten og dugnadsånden som betyr så uendelig mye for Nord-Norge.

I Representantskapsmøtet – altså sparebankenes generalforsamling – 26. mars ble det vedtatt at SpareBank 1 Nord-Norge betaler ut utbytte til sine eiere for regnskapsåret 2019. Dette skjer bare to dager etter at Finanstilsynet anbefalte finansdepartementet å pålegge bankene å gjøre det motsatte, og én dag etter at finansdepartementet uttrykte en forventning om at bankene avventer utdeling av utbytte. Hvorfor valgte SpareBank 1 Nord-Norge å gjøre dette, er det mange som spør seg?

La meg aller først si at anbefalingene om å ikke betale ut utbytte kommer fordi myndighetene mener bankene må ruste seg for den økonomiske nedturen som alt er over oss. Gjennom å holde tilbake utbytte vil bankene kunne styrke sin egenkapital, og dermed tåle tap. Og tap vil komme, det kan vi slå fast.

Norske banker har over mange år gjort vesentlige grep for å bli solide og dermed tåle nedturer, blant annet basert på lærdommen fra finanskrisen. Kravene fra myndighetene med hensyn til hvor mye egenkapital bankene skal ha er svært strenge. SpareBank 1 Nord-Norge har tatt disse kravene på stort alvor, og ligger i dag vesentlig over de regulatoriske kravene. SpareBank 1 Nord-Norge har dermed en robust kapitalsituasjon og god likviditet. Dette gir oss et svært godt utgangspunkt for å tåle økende mislighold, tap og eventuell utlånsvekst - samtidig.

Dette er det altså økonomiske rasjonale som ligger til grunn for at SpareBank 1 Nord-Norges styre og representantskap enstemmig besluttet å betale ut utbytte for 2019. Men det finnes flere gode grunner. SpareBank 1 Nord-Norge har mange små og mellomstore aksjonærer fra egen landsdel, men også en stor andel finansielle eiere i form av pensjonsfond, forsikringsselskaper mv. i både inn- og utland. Disse er avhengig av å motta utbytte for å kunne betjene sine forpliktelser, blant annet å utbetale pensjoner. Det er helt avgjørende for SpareBank 1 Nord-Norge at vi beholder tillit i finansmarkedene. Dersom banken i dagens situasjon med vår soliditet og likviditet skulle valgt å ikke betale ut utbytte er det styrets vurdering at det ville medført en uforsvarlig risiko knyttet til bankens tillit i kapitalmarkedet.

Og så er også vi opptatt av å delta i dugnaden som nå pågår i det nordnorske samfunnet. Den aller beste måten SpareBank 1 Nord-Norge kan delta på er selvsagt gjennom å fortsette å være en forutsigbar og trygg bank som kan finansiere folk og næringsliv i landsdelen. I krisetider som nå er dette spesielt viktig. Gjennom beslutningen om å betale utbytte settes det også av 465 millioner kroner i samfunnsutbytte. SpareBank 1 Nord-Norge vil dermed kunne fortsette å støtte frivilligheten og dugnadsånden som betyr så uendelig mye for Nord-Norge. Akkurat nå er dette trolig viktigere enn noensinne.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse