Annonse
Kommunen skal produsere god velferd, ikke privat profitt. Fordi fellesskap fungerer, skriver Bendik Hugstmyr Woie. Foto: Nordlys arkiv

Derfor slutter Tromsø med privatiserte hjemmetjenester

Det var Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet i Tromsø som bestemte at kontrakten med Privat Omsorg Nord om privatiserte hjemmetjenester skulle gå ut like før valget i år, da de signerte kontrakten med dem for fire år siden.

Den voksende motstanden mot private, kommersielle selskaper i velferden kommer ikke av en motstand mot næringslivet - men er det virkelig noen som tror at det plutselig blir mer verdiskapning fordi kommersielle aktører tar over driften av kommunal velferd?

Sjokkreaksjonene” fra partienes representanter har blitt godt dekt i Tromsøs aviser de siste dagene. I realiteten er det kun politisk spill og teater, for å så tvil om tilbudet kommunens hjemmetjeneste gir.

For vel fem år siden, den 19. juni 2012 gjorde det borgerlige flertallet i Tromsø (Høyre Frp, Venstre og Krf) det mest ekstreme og ideologisk funderte vedtaket som noen kommune i Norge har gjort. De gav sitt byråd, med Øyvind Hilmarsen (H) som leder, fullmakt til å konkurranseutsette, det vil si privatisere, all kommunal virksomhet. Hver årlige enkeltkontrakt ble begrenset til 75 mill kr. Dette betød imidlertid at byrådet hadde fullmakt til å privatisere hele Bydrift, alle sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner, den kommunale hjemmetjenesten, osv. På denne måten kunne man spare penger på ansattes lønn og pensjon. Heldigvis jobbet byrådet tregt. Men én privatisering rakk de å iverksette, og som ville medført svært store kostnader for kommunen å avslutte umiddelbart. De skrev uoppsigelige kontrakter for fire år for tjenestekonsesjoner for deler av hjemmetjenesten gjeldende fra første september 2015 til første september 2019.

Kommunevalget i Tromsø i 2015 handlet i stor grad om hvorvidt Tromsøs innbyggere ønsket mer privatisering i de felles velferdstjenestene. Rødt var krystallklare på at vi ikke ønsker privatisering, men å bygge opp gode, kommunale tjenester. Sammen med Arbeiderpartiet og SV, som også sto for dette, gjorde venstresiden et godt valg og fikk flertall. Derfor var det ingen som var overrasket når vi for to år siden, i mai 2017, besluttet at man ikke skulle gå inn for en ny kontraktsperiode med private aktører i hjemmetjenesten.

Høyresidens partier bestemte at kontraktsperioden skulle gå ut 1. september. Det er ikke noe alternativ å “vente til etter valget”. Kontrakten har løpt ut på det tidspunktet - skulle kommunen gått inn i en forlengelse på to-tre uker? Det er useriøst og politikerne som fremmer dette, blant annet Høyres Erlend Svardal Bøe i sist kommunestyremøte vet det.

Vi vil bygge opp gode tjenester til de som har rett på hjelp fra kommunen med forutsigbarhet for pasientene og gode vilkår for de som jobber i tjenestene. Hjelpen de private, kommersielle selskapene har gitt er basert på de vedtakene kommunen gir innbyggerne våre. Vedtakene vil være de samme når kommunens hjemmetjeneste gjør jobben, men vi får anledning til å utvikle kompetansen og erfaringene i kommunens organisasjon - til nytte for alle kommunens innbyggere!

Den voksende motstanden mot private, kommersielle selskaper i velferden kommer ikke av en motstand mot næringslivet - men er det virkelig noen som tror at det plutselig blir mer verdiskapning fordi kommersielle aktører tar over driften av kommunal velferd? Det kan nesten virke sånn på Tromsøs politikere på høyresiden i blant.

Å overlate sentrale velferdsoppgaver til en kommersiell aktør som Privat Omsorg Nord er risikabelt for kommunen. Selskapet er kjøpt opp av oppkjøpsfondet Nord Small Cap Opportunities, som har som mål å etterhvert selge videre for best mulig avkastning. De opererer med stor risiko. Om selskapet for eksempel skulle gått konkurs ville vi stått ovenfor en overtakelse langt mer drastisk enn den som nå har vært planlagt i to år.

Vi får heller ikke sørget for at de ansatte, kommunens viktigste ressurs, får gode lønns- og pensjonsordninger, tariffavtale og at det satses på et inkluderende arbeidsliv. Situasjonen er så uoversiktlig at Privat Omsorg Nord ikke en gang leverer avviksmeldinger til Tromsø Kommune! At ansatte kan levere avviksmeldinger om kritikkverdige forhold eller feil i driften er viktig for å kunne bli bedre og være trygg på at tjenestene er gode. Vi vet ikke engang om de har et skikkelig avvikssystem!

Striden om hvorvidt større deler av Tromsø kommunes drift skal privatiseres kommer til å bli en viktig del av valgkampen. Høyre, Frp, Venstre og KrF har signalisert mer og mer de siste månedene at de tror privatisering; å sette viktige kommunale oppgaver og arbeidsplasser ut til kommersielle aktører. Det er en feilslått politikk.

Rødts linje er klar: Vi kommer ikke til å privatisere kommunale arbeidsplasser, og ofre ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Kommunen skal produsere god velferd, ikke privat profitt. Fordi fellesskap fungerer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse