Annonse
Villmarkssenteret, Tromsø

Design for klima

Klimaendringene oppleves spesielt sterkt i Arktis. Økt temperatur, mindre is og mer nedbør i nord vil også påvirke det globale klimaet, med konsekvenser for liv og helse hos både dyr og mennesker. Dette får nå særlig oppmerksomhet i vår region, og vi vil trenge felles innsats og verktøy i jobben som må gjøres. Blant gode verktøy som er tilgjengelig vil vi løfte fram design og arkitektur.

Design er et verktøy for innovasjon og verdiskaping, og det er en økende erkjennelse i Norge og Europa for øvrig at design og arkitektur er helt essensielle for å omstille organisasjoner og samfunn.

Klimaendringene i Arktis skjer raskere her enn andre plasser i verden og det påligger et særlig ansvar for samfunn i nord å løse de konsekvensene som klimaendringene medfører.

Siste helgen i august arrangerer NORAD Nattevandring i Tromsø. Målet er å rette oppmerksomheten på FNs bærekraftmål med særlig fokus på #13 Stoppe Klimaendringer.

I den anledning arrangerer Tromsø kommune og UiT i samarbeid med en rekke aktører Bærekraftsdagene i uken før Nattevandringen 31. august.

Nordnorsk Design- og Arkitektursenter (NODA), i samarbeid med Tromsø kommune, bidrar under Bærekraftsdagene med et miniseminar om et viktig tema; design og arkitektur som sentrale verktøy for å utvikle løsninger som kan bekjempe klimautfordringene

Hvordan kan design og arkitektur være viktig bidragsytere i klimakampen?

Du leste riktig: design og arkitektur. Ordene de fleste forbinder med dyre vesker, fargerike tannbørster, kule bygg med skråvegger og flattak. For visste du at design og arkitektur endrer liv og samfunn? Design er et verktøy for innovasjon og verdiskaping, og det er en økende erkjennelse i Norge og Europa for øvrig at design og arkitektur er helt essensielle for å omstille organisasjoner og samfunn.  Kunnskap om materialbruk, gjenvinning, smarte materialvalg, løsningsdesign og effektive prosesser viser i klartekst at design og arkitektur har en helt sentral rolle i arbeidet med å redusere vårt klimaavtrykk.

Nøkkelrolle i utvikling av Tromsø

Tromsø kommune tar i stadig større grad i bruk designprosesser i sitt oppdrag som samfunnsutvikler og tjenesteyter for sine innbyggere. Designprosessen i seg selv er et viktig virkemiddel ved at innbyggernes erfaring og behov blir synliggjort og lagt til grunn for forbedring og ny utvikling av kommunens tjenester. Erfaringen fra flere kommuner viser at dette øker både kvaliteten, målrettingen og kostnadseffektiviteten i tjenesteleveransen.  

NODA ønsker at design og arkitektur skal spille en nøkkelrolle i utvikling av fremtidens Tromsø fordi fagene byr på smarte løsninger for et mer bærekraftig samfunn. Dette omfatter de sosiale, økonomiske og miljømessige kvalitetene vi vil at Tromsø skal ha. God design og arkitektur bidrar med samtlige av disse verdiene – først og fremst gjennom kontinuerlig involvering av hele aldersspennet blant byens innbyggere. Slik får vi frem ulike perspektiver og behov, og svært viktig er at vi gjennom prosessen samtidig bygger felles innsikt, eierskap og ansvar.

Arbeidet med å nå klimamålene angår ALLE roller og aktører, der hver enkelt går inn for å jobbe sammen og bidra med sin kompetanse: Innbyggere, næringslivet, beslutningstakere og det offentlige. Slik involvering er designere og arkitekter gode til. Designere har evnen til å samle big data og gjøre det forståelig for alle de involverte ved hjelp av blant annet visualiseringsverktøy. Enkeltmennesket som skal ta del i endringen blir involvert ved å forankre, teste og tilpasse løsninger etter universelle prinsipper og retningslinjer.

Design er estetikk og til glede for øyet, som selvsagt også påvirker til trivsel i et bybilde. Viktigst er kanskje likevel at prosessen frem til det som skal løses, skapes, og bygges er god og inkluderende med et helhetlig blikk på alle viktige sammenhenger. Resultatet skal ideelt sett være noe som både dekker behov, er anvendelig for mennesket og samfunn, og ikke minst tjener miljøet. Summen er kvalitet basert på de verdiene som ligger til grunn for bærekraft. Designer og arkitekter finner løsninger i det komplekse samspillet mellom brukernes reelle behov og våre felles klima- og miljøutfordringer, der brukeropplevelsen skal komme styrket ut.

Design for klima

Det søkelyset som settes på klima de siste dagene i august angår absolutt alle, og de ulike aktivitetene mobiliserer folk til å involvere seg. Motivene for å bry seg spenner vidt, og deriblant er kjærlighet til landsdelen og den ufattelige skjønnheten og verdien som naturen byr på her nord noe som engasjerer de fleste. Sett med designerens og arkitektenes øyne er nettopp dette engasjementet en døråpner til det mulighetsrommet vi trenger å etablere i fellesskap. Her er det ingen enkeltpersoner som eier sannheten eller fasiten, ingen fag eller institusjoner som alene kan løse denne floken - svarene må skapes gjennom en dialog som utelukkende fokuserer på mulige løsninger på tvers av fag og roller. Svært vanskelig, mener noen. Fullt mulig, vet vi.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse