Annonse

Det er ingen skam å snu

Å innføre endrede krav til kompetanse uten samtidig å innføre en rett for læreren til å skaffe seg den, er simpelthen ikke redelig.

I en tid hvor det snakkes i store bokstaver om behovet for omstilling, gjøres skolen om til en bremsekloss.

I juni 2015 vedtok Stortinget endrede forskrifter til opplæringsloven. Endringene dreier seg om krav til kompetanse for undervisning i grunnskolen.

Fra og med 1. august i fjor ble det innført økt krav om faglig fordypning for lærere som skal undervise i norsk, engelsk, matematikk, samisk og tegnspråk.

At lærere skal ha kompetanse i de fagene de underviser i er både naturlig og fremtidsrettet, og Utdanningsforbundet er ikke imot mer kompetanse i skolen. 

I denne saken er kravene gitt tilbakevirkende kraft, noe som får svært uheldige utslag, og som utelukkende rammer enkeltlæreren. Erfarne lærere som har undervist i mange år, og som før 1. august var kvalifiserte, kan måtte godta endrende arbeidsoppgaver uten en rett til å kvalifisere seg, og kan få problemer med å skaffe seg ny jobb.

Lang erfaring fra faglig arbeid i klasserommet gjøres verdiløs med et pennestrøk. Opplevelsen av å bli avskiltet er reell hos mange av de 38000 lærerne som rammes. Dette er ikke svartmaling, men de harde realitetene i saken. 

Å innføre endrede krav til kompetanse uten samtidig å innføre en rett for læreren til å skaffe seg den, er simpelthen ikke redelig.

Statsråd Røe Isaksen forsvarer endringen med at den er ment å få kommunene til å sende flere lærere på videreutdanning. Da burde de grepene man tok også være innrettet mot kommunene: enten i form av incentiver som stimulerer til aktivitet, eller sanksjoner som straffer kommunen økonomisk for eventuelle unnlatelsessynder på feltet.

I stedet rettes baker for smed – ansvaret skyves over på den enkelte lærer. 

I en tid hvor det snakkes i store bokstaver om behovet for omstilling, gjøres skolen om til en bremsekloss.

Folk som mister arbeidet, for eksempel i oljesektoren, og må flytte på seg, bør ikke være gift med en lærer i grunnskolen. Den nye kompetanseforskriften fratar erfarne lærere mobilitet i arbeidsmarkedet. Tro det eller ei. Politikernes bortforklaringer av dette problemet hjelper ikke de som rammes. 

Flaskehalsen i arbeidet med kompetanseheving i skolen har aldri vært lærerne, men det er vi som må ta støyten når stortingsflertallet skal vise en smule handlekraft. Forstå det den som kan.

De siste ukene har politikere fra Ap og Venstre endret standpunkt i saken, og tatt til orde for at noe må gjøres med forskriften. Det er vi svært enige med dem i. Ved å lytte til partene vil de få vite hva som må gjøres.  
Vend i tide, det er ingen skam å snu. Det er den eneste fjellvettregelen som ikke er endret i år.

Vi i Utdanningsforbundet i Troms synes det er god regel, som også bør gjelde i politikken.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse