Ikke ødelegg noe som fungerer godt. Stopp overføringen av hjelpemiddelansvar til kommunene. Vi som er unge har rett på en framtid hvor vi kan være aktive og delta - på lik linje med andre i samfunnet! skriver artikkelforfatterne. Foto: Colourbox

Ikke ødelegg verdens beste hjelpemiddel-ordning!

I kommuner med dårlig råd, kan vi risikere at vi kun får det hjelpemidlet som er billigst mulig for kommunene.

Kjære politiker:

Du er nå i posisjon til å avgjøre vår rett til et aktivt og selvstendig liv. Norge har i dag verdens beste hjelpemiddelformidling. Vi som trenger hjelpemidlene kan være trygge på å få nødvendige hjelpemidler både i utdanning, arbeid, bolig og dagligliv. Alle skal få de hjelpemidlene de har rett til, uavhengig av hvor i landet de bor. Dette sikrer likebehandling over hele landet.

Regjeringen vil nå at mer hjelpemiddelansvar skal flyttes over til kommunene. Dette kan være hjelpemidler til tilrettelegging av bolig, hjelpemidler for å spise og drikke og gjøre andre daglige gjøremål hjemme.

Ved å gi kommunene dette ansvaret, vil vi få en hjelpemiddelordning som baseres på kommunenes økonomi. I kommuner med dårlig råd, kan vi risikere at vi kun får det hjelpemidlet som er billigst mulig for kommunene.

Vi er også redde for at når noen hjelpemidler først er flyttet over til kommunene, vil kommunene etter hvert få hele ansvaret for Norges hjelpemiddelordning. Vi kan dermed risikere å få et hjelpemiddel som overhodet ikke er tilpasset våre egne behov for å fungere i hverdagen.

Ikke minst; kan vi risikere å stå på venteliste i lang tid og da kan behovet ha blitt endret.

Mange unge er helt avhengige av hjelpemidler for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv. Med for eksempel krykker eller trappeheiser kan man forflytte seg rundt, noe som man ellers ikke kunne gjort. Hjelpemidler er dermed helt avgjørende for å kunne ta utdanning, være i jobb, delta i familielivet og samfunnslivet. Hjelpemiddelordningen gjør det mulig for unge funksjonshemmede å leve et aktivt liv som alle andre, noe som samfunnet som helhet drar nytte av.

Ikke ødelegg noe som fungerer godt. Stopp overføringen av hjelpemiddelansvar til kommunene. Vi som er unge har rett på en framtid hvor vi kan være aktive og delta - på lik linje med andre i samfunnet!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse