Annonse
Dialog, ikke monolog er det Arktis trenger
Arctic Frontiers er en årlig møteplass hvor kunnskap om Arktis formidles og diskuteres. (Foto: Arctic Frontiers)

Dialog, ikke monolog er det Arktis trenger

Bor du nord for Polarsirkelen, så bor du i Arktis. Har du gjort øvelsen med å Google “Arctic” og sett på hvilke bilder du får opp? Hvis du ikke har gjort det, så prøv. Kjenner du deg igjen i bildene som vises?

Der mange nasjoner ser på Arktis som et område som skal vernes, ser vi viktigheten av å jobbe med balansen mellom vern og vekst.

Bor du nord for Polarsirkelen, så bor du i Arktis. Har du gjort øvelsen med å Google “Arctic” og sett på hvilke bilder du får opp? Hvis du ikke har gjort det, så prøv. Kjenner du deg igjen i bildene som vises?

Arktis – viktig for Norge, viktig for verden. Dette er ikke bare en tom floskel hentet fra regjeringens Nordområdestrategi. Tvert imot opplever vi at Arktis får stadig mer oppmerksomhet på den globale arenaen. Ikke-arktiske stater som Kina, Singapore, Japan, ja til og med Brasil har meldt seg på debatten om Arktis. Av Frankrikes tidligere statsminister blir Arktis omtalt som “det andre Midtøsten”. Trump-administrasjonen frykter et strategisk kappløp og advarer mot “et nytt Sørkinahav”.

Det er flere årsaker til den økte interessen for Arktis.

  • Geopolitisk er Arktis interessant på grunn av den strategiske posisjonen Arktis har, både i forhold til stormakter som Kina, USA og Russland, men også i forhold til skipstrafikk.
  • Ressurser både under, på og i havet. Barentshavet og Norskehavet er blant verdens mest produktive havområder.
  • Klimaendringene vises tydelig i Arktis og er sett på som et felles, globalt ansvar. Flere og flere kaller for vern av Arktis for å redde kloden.

Fokuset på sistnevnte er både positivt og nødvendig. Men det er viktig å fortelle verden at vårt bilde av Arktis både er og skal fortsette å være så mye mer enn storslått og urørt natur. Vi har gjennom århundrer utviklet bærekraftige samfunn og næringer. Der mange nasjoner ser på Arktis som et område som skal vernes, ser vi viktigheten av å jobbe med balansen mellom vern og vekst. Arctic Frontiers skal være en stemme i denne debatten.

Arctic Frontiers har blitt arrangert årlig siden den spede begynnelsen i 2006. Som Beate Steinveg skriver i sin kronikk på Nordnorsk debatt 2. juli, er Arctic Frontiers en “viktig møteplass for den norske regjeringen – en plattform for å fremme norske interesser i et internasjonalt perspektiv.” Vi er stolte over at Arctic Frontiers nå er en møteplass hvor kunnskap om Arktis formidles og diskuteres, der vi møtes på tvers av disipliner og land, der vi hvert år engasjerer 2000-3000 deltakere fra 35 ulike nasjoner som ønsker å diskutere mulighetene og utfordringene i Arktis.

Arctic Frontiers har alltid vært en åpen møteplass hvor disse 35 nasjonene kan snakke med hverandre. Vi opplever at mange bruker arenaen til å på forhånd avtale bilaterale møter. Etter at de diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Kina ble gjenopptatt, fant det første møtet mellom partene sted i Tromsø under Arctic Frontiers i 2017. Totalt deltok Kina med en delegasjon på 50 personer under konferansen.

Arctic Frontiers bringer verden til Arktis og vi oppfordrer regionale aktører til i enda større grad å benytte seg av muligheten til å knytte internasjonale kontakter. Vi bringer også Arktis ut i verden gjennom formatet Arctic Frontiers Abroad. Der setter vi globale spørsmål på agendaen, med utgangspunkt i Arktis og med hjelp av norsk ekspertise.

Eksempelvis organiserte vi et vellykket Arctic Frontiers Abroad i Shanghai i 2018. Dette var et samarbeid med Norges Konsulat i Shanghai, Polar Research Institute of China og Shanghai Institutes for International Studies. Temaet for dette seminaret var grønne løsninger for et bærekraftig Arktis hvor vi koblet norsk og kinesisk ekspertise. Som nevnt har også Japan en økt interesse for og tilstedeværelse i Arktis. I forkant av konferansen i 2019 arrangerte vi et Arctic Frontiers Abroad i Tokyo som omhandlet kunnskapsbasert forvaltning av Arktis.

Arktis består av åtte stater. Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland, Russland, USA og Canada har alle landområder nord for Polarsirkelen. Vi er opptatt av en bred internasjonal interesse for Arktis. Derfor ønsker vi hele verden velkommen til Tromsø i februar 2021 – ikke for monolog, men for dialog rundt Arktis. Samtidig er vi opptatt av at disse åtte arktiske nasjonene må være i førersetet for utviklingen i Arktis. I den globaliserte verden opplever vi oftere og oftere at beslutninger som påvirker vår hverdag tas andre steder enn her i landet. Får vi ikke nyansert den nåværende globale diskusjonen om Arktis, kan den i verste fall føre til negative konsekvenser for utviklingen i nord. Vi er derfor avhengig av at de som fatter beslutningene har riktig kunnskap om Arktis. Arctic Frontiers jobber for å fremme et kunnskapsbasert og nyansert bilde av Arktis som vil bidra til fortsatt vekst og utvikling i nord.

Gjennom Arctic Frontiers vil vi vise verden at det er mulig å bo i Arktis, at utviklingen skal være kunnskapsbasert og gjennom kunnskapen sikre balansen mellom vern og vekst. Sakte, men sikkert skal vi endre dagens bilde av Arktis fra rene naturbilder til bilder som også viser menneskene som lever i og av Arktis.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse