Annonse
Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen presenterer 40 stillinger som en netto styrking av helikoptermiljøet på Bardufoss.Med utgangspunkt i Høyres Langtidsplan for Forsvaret handler det om en reduksjon på minst 350 stillinger. Det er nok flere enn meg som tviler på Gudmundsens regneferdigheter, skriver Venstres Rolf Austgard. Bildet er fra mottaket av den første NH90-maskinen i desember 2011. Foto: Forsvaret

Dikt og forbanna løgn!

Virkeligheten synes å være svært forskjellig fra Stortingets korridorer til hva som oppleves i Nord Norge.

Høyres svar knyttet til Edgar Andersen og Britt Andreassens utmelding av partiet i Nye Troms 14. juni gitt av stortingsrepresentant Kent Gudmundsen får meg til å tenke på «Dikt og forbanna løgn». Virkeligheten synes å være svært forskjellig fra Stortingets korridorer til hva som oppleves i Nord Norge. Det er mange tjenestegjørende og pensjonister fra Forsvaret i Nordland og Troms som deltar i forsvarsdebatten. Ingen av disse og uavhengig av parti har noe positivt å si om Forsvarets innretning i regi av Høyres forsvarsdepartement. Det som møter mest kritikk hvis en ser bort fra viljen til å nå to-prosent målet er:

· Flytting av MPA kapasitetene fra Andøya flystasjon til Evenes og nedlegging av Andøya flystasjon.

· Flytting av Hærens helikopter til Rygge.

· 2. Bn satt på mobiliseringsstatus.

· Flytting av hovedbasen for Forvarets helikopter fra Bardufoss til Rygge.

Nedleggelse av Andøya flystasjon og utbygging av Evenes generer milliarder i flyttekostnader og et ti talls milliarder i tilpasning til F35. I tillegg har Evenes begrenset med operative arealer der den ligger på en høyderygg i et fredet våtmarksområde, har dårlig topografi og nødvendige nybygg vil skape turbulens for sivile og militære flybevegelser. Tidligere generalinspektør for Luftforsvaret, øverstkommandørene for Nord Norge og sjef for Forsvarskommando Nord Norge generalløytnant (P) Einar Smedsvig, luftkommandør for Nord-Norge generalmajor (P) Kjell Lutnes og flaggkommandør (P) Jacob Børresen mener alle at Andøya flystasjon må videreføres fremfor å gjøre milliard-innvesteringer på Evenes, som uansett innvesteringer vil ha operative begrensninger for både MPA og kampfly. Aner jeg en viss ironi når Høyre hevder at de er avhengig av å lytte til forsvarsfaglige råd?

Det er ingen moderne hær som i dag ikke har helikoptermobilitet. At vår egen hær ytterligere fratas hurtig livstruende redning som det stilles krav om for innen en time ved deltakelse i internasjonale operasjoner er et etisk og moralsk dilemma. Sjefen for Hæren Rune Jakobsen sa dagen før han ble sjef Forsvarets Operative Hovedkvarter at han var uenig i å frata Hæren helikopter. Likeså har dagens sjef for Hæren Odin Johannessen i sine utredninger sterkt hevdet behovet for hær-helikopter. Var ikke disse forsvarsfaglige rådene gode nok?

Brigadenivået i Norge er bygget ned til tre manøver/kampbataljoner. For å styrke Finnmark med en kavalerienhet på Porsangermoen hentes stillinger og utstyr fra de eksisterende bataljonene og 2. Bn settes på mobiliseringsstatus. Var det noen som sa en styrking av Hæren?

Flyttingen av hovedbasefunksjonene for Forsvarets helikopter fra Indre Troms bygget opp organisatorisk og med ny infrastruktur i kjerneområdet til Hæren og nært Marinen og Kystvaktas prioriterte operasjonsområder uten at Forsvarssjefen hverken hadde tenkt på dette eller hadde utredet dette er helt uforståelig. Allerede nå hevdes det at flyttingen til Rygge krever hundre flere stillinger i helikopterstrukturen enn hva behovet var med hovedbasen for helikopter lokalisert til Bardufoss. Hva var egentlig Høyres grunn for å flytte hovedbasen for helikopter fra Bardufoss flystasjon til Rygge?

Det er spørsmål om med hvilken edruelighet og kunnskapsnivå stortingsrepresentant Kent Gudmundsen uttaler seg når han sier at det er en netto styrking av helikoptermiljøet på Bardufoss med 40 stillinger. Tas det utgangspunkt i Høyres Langtidsplan for Forsvaret, som ble behandlet av Stortinget 15.11.16 er det redusert med eller vil bli redusert med minst 350 stillinger knyttet til helikoptervirksomheten på Bardufoss. Det er nok flere enn meg som tviler på Gudmundsens regneferdigheter.

Hermod Bjørkestøl, pensjonert offiser, tidligere teknisk sjef på 337 skvadronen og baseforsvarsinspektør har også kastet seg inn i kampen for høyrestemmer i Målselv. Som tidligere kollegaer er det mange av oss som lurer på hvilket synspunkt Bjørkestøl har på en kraftsamling av Luftforsvaret til Ørland/Værnes og til de tidligere nedlagte flystasjonene Rygge og Evenes, med de konsekvensene at en operativ MPA og kampflybase på Andenes legges ned og at Bardufoss flystasjon reduseres til en enskvadronsavdeling.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse