Annonse
SNUR: Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) satte ned domstolkommisjonen, som la frem forslag til milliardbesparelser. Men før forslaget er gjennom høringsrunden snur Amundsen og Frp, og gjør felles sak med de rødgrønne. Foto: Farid Ighoubah (Nettavisen)

Distriktspopulistene vender tilbake

Politikere overkjører fagfolk, og stanser en nødvendig og riktig domstolreform.

Akkurat i det Stortinget var i ferd med å få økt respekt for samlende og god håndtering av koronakrisen, er vi tilbake i det politiske spillet som gradvis øker forrakten for politikken.

Bakteppet for å gjøre noe er åpenbart: Norges 5,3 millioner innbyggere holder liv i 100 domstoler på 95 rettsteder. Over halvparten av tingrettene har tre eller færre embetsdommere, og 15 tingretter har bare en embetsdommer.

Nå har Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet funnet sammen i justispolitikken, og alliert seg med distriktspopulistene i Senterpartiet og SV. Et moderat forslag fra regjeringen om å gå ned fra 60 til 22 tingretter, blir stanset av Fremskrittspartiet og de rødgrønne.

Både dommerne og domstolene fortviler:

- Jeg er skuffet over at politikerne ikke lytter når domstolene forteller at samfunnsoppdraget ikke kan utføres skikkelig innenfor dagens struktur, sier dommerforeningens leder Wiggo Storhaug Larssen.

- Min første reaksjon var at dette ikke er mulig, rett og slett. Dette har veldig store negative konsekvenser for utviklingen og moderniseringen av norske domstoler, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen til Advokatbladet. Han er rystet over stortingsflertallet.

De siste ukene har vi sett hvordan norsk næringsliv har taklet en situasjon med hjemmekontor. Nye elektroniske løsninger har dukket opp, og de har også inntatt rettsvesenet.

Knapt noen fremtidsrettede personer tror at Norge bør ha 63 tingretter og 34 jordskifteretter. Virkeligheten er små ressurser og problemer med å tiltrekke seg fagfolk i så små enheter. Dessuten er de aller fleste av oss innom en domstole bare et par ganger i løpet av et liv. Om det tar to timer å kjøre til domstolen, har ingen ting å si. Derimot er det avgjørende at dommerne er kompetente.

Dette var bakgrunnen da Fremskrittspartiets justisminister Per-Willy Ammundsen i 2017 satte ned domstolkommisjonen. Etter over to års arbeid la kommisjonen frem forslaget om å redusere antallet tingretter og rettssteder til 20.

- Nærmere 100 selvstendige domstoler i førsteinstans som i svært begrenset grad trekker på hverandres kompetanse, kapasitet eller ledelse, utgjør et svakt fundament for å møte fremtiden, er konklusjonen i den grundige utredningen laget av våre fremste eksperter på området.

Ikke bare vil færre, men bedre, domstoler gi en økt faglig kompetanse. Det vil også bety store besparelser:

  • Domstolkommisjonen anslår at man vil spare 500-925 millioner kroner i bemanningskostnader.
  • I tillleg kommer 800 millioner kroner i sparte leie- og vedlikeholdskostnader.
  • Færre domstoler vil også spare 200 millioner kroner i digitaliseringskostnader.

Samfunnet og skattebtalerne ville altså spart nær to milliarder kroner, pluss fått bedre domstoler på kjøpet. Men det gjør ikke inntrykk på distriktspopulistene.

Så ble saken sendt på høring, men stortingsflertallet har altså ikke tid til å vente på de faglige innspillene, som har frist til 2. juni.

Distriktspopulismene fra de rødgrønne og Fremskrittspartiet vil snu allerede nå, får ytterligere fakta og synspunkter kommer på bordet. Handlemåten er respektløs overfor Domstolkommisjonen og håpløs i forhold til normale regler for grundig saksbehandling.

Domstoladministrasjonens leder henger bjeller på katten: - Det er veldig overraskende at Fremskrittspartiet, som har hatt ansvar for Justisdepartementet i flere år frem til de gikk ut av regjering i januar i år og som opprettet Domstolkommisjonen, nå varsler at de vil stemme nei til forslaget, sier han til Advokatbladet.

Skuffende, ja, men overraskende, nei. Nå er norsk politikk tilbake til normaltilstanden med politisk spill og distriktspopulisme. Det spiller ingen rolle hva som er bra for landet, så lenge det som er dårlig kan gavne de politiske partiene i det taktiske spillet på Stortinget.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse