Annonse

Dobbeltspill om DAB-radio fra FrP

Nok en gang forsøker Frp å lure seg unna beslutninger som gjennomføres av partiets egne statsråder.

Frps ansvarlige statsråder forsikrer at det ikke er fare for liv og helse ved overgangen til DAB-radio i Norge. Statsråden som har hovedansvar for beredskapen,  justisminister Anders Anundsen (Frp), sa på Stortinget onsdag at den ikke blir svekket.

Anundsen henviste til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB), som tydelig konkluderer med at beredskapen er tilstrekkelig ivaretatt.

Det spesielle er at Frp på Stortinget likevel fremmet forslag om å utsette slukkingen av FM-nettet, blant annet begrunnet med svekket beredskap. Mens Anundsen sier alt er i orden, velger hans egne partifeller på Stortinget å så tvil om både samfunnssikkerhet og beredskap.

Et Frp som stemmer mot sin egen regjering i DAB-saken, er nok et uttrykk for hvor svak Solberg-regjeringen har blitt. Vi ser et Frp som driver aktiv politisk dobbeltkommunikasjon, der strategien er at Frp likevel skal tjene på at regjeringen gjennomfører en sak som er upopulær i befolkningen.

Vi håper velgerne merker seg hvordan Frps stortingsgruppe nok en gang fraskriver seg ansvaret for sin egen regjerings politikk. Det er ikke første gang Frp driver opposisjonspolitikk rettet mot sine egne statsråder, og det er dessverre fare for at vi vil se mer av dette spillet ettersom stortingsvalget nærmere seg.

At Senterpartiet som et distriktsparti i opposisjon markerer seg mot slukking av FM-nettet, er forståelig. Og vi har stor sans for Senterpartiets budskap.  Det er gode og rasjonelle argumenter for å ta en tenkepause rundt innføringen av DAB-radio. Når slukkingen starter i Nordland i januar, er prosessen irreversibel. Men mange i distriktene opplever at deres hverdagserfaringer ikke blir hørt, og at den såkalte ekspertisen reduserer hele sakskomplekset til et spørsmål om teknisk innsikt hos den enkelte.

Det er på ingen måte noe folkekrav å slukke FM-nettet. Vi er redd ignoranse overfor den brede folkelige bekymringen, kan bli enda en sak som kan øke avstanden mellom de styrende og de som blir styrt.

Ikke bare må millioner av FM-radioer kastes, det er også åpenbare problemer med DAB-dekningen utenfor de store byene og i distriktene. Dette handler om et tvilsomt teknologisk eksperiment, som Norge er ganske alene om i Europa. Det er for øvrig verdt å merke seg hvordan den svenske riksrevisjonen nå advarer mot å slukke FM-nettet i vårt nærmeste naboland.

Det er i det hele tatt fare for at premissene Stortinget la til grunn da det opprinnelige vedtaket ble gjort i 2011, ikke lenger er gyldige.

Derfor er vi enige med Senterpartiet i at slukkingen av FM-nettet må utsettes inntil man har full visshet om konsekvensene. Det vi burde ha blitt spart for, er populisme og politisk dobbeltspill fra Frp.

Hvis Frp virkelig mener det er forbundet fare for liv og helse å slukke FM-nettet, er det ikke mulig å trekke noen annen konklusjon enn at Frps statsråder opptrer uansvarlig ved å iverksette en ny og særdeles omstridt standard for distribusjon av radiosignaler i det norske bakkenettet.

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse