Annonse
Jernbane-entusiast Eivind Sivertsen kommenterer ferske utspill i debatten i Nordlys og Fremover.

Fra dobbeltspor til parallellbaner

At noen i Narvik synes å oppfatte byen som en del av Sverige, er småpussig, og litt morsomt.  Men hvorfor ikke erkjenne at byen ligger i Norge, er en integrert del av Nord-Norge, og i det lange løp vil profittere på også å være en del av det norske jernbanesystemet, både økonomisk og praktisk?

For tida skjer det mye uventet på jernbanefronten.

En journalist/forfatter, Tormod E. Eitrheim, viser f eks (i Nordlys 3. februar i år) til en regjerings hemmelige henstilling til sitt samferdselsdepartement om å nedvurdere Nord-Norgebanens (NNBs) fordeler i forbindelse  med en utredning.  “- - legge større vekt på å gi en kritisk omtale av prosjektet.”  Og vi som trodde vi bodde i et demokrati.

Så virker det som motstanderne av jernbane i Nord-Norge synes å nærme seg panikkstadiet.

I sin avis av 7. februar i år, i artikkelen “Det viktigste vi kan gjøre nå”, viser sjefredaktør av Fremover hvor viktig det er at NNB ikke bygges, subsidiært at bare strekket Narvik-Fauske blir aktuelt.  Det er altså uhyre viktig at jernbane nord for Narvik ikke må forekomme. Virker jernbaneforbindelse til Nord-Norges største by - og senere til Nordøstpassasjen - så skremmende?

Sjefredaktøren overrasker stort ved å avdekke at Narviks sterke engasjement for dobbeltspor på Ofotbanen og Malmbanan synes å være et krav, ikke om dobbeltspor, men om en parallellbane til Ofotbanen/Malmbanan.  Da skjønner man vanskelighetene med å få gjennomslag for prosjektet!

Som et sterkt bevis for behovet for dobbeltspor viser sjefredaktøren til et stort bilde av et uhell på Malmbanan, som førte til at banen ble blokkert i flere dager, med betydelige konsekvenser for forsyningssituasjonen i deler av Nord-Norge, og for eksporten herfra.

Problemet er bare - som bildet klart viser - at med et konvensjonelt dobbeltspor ville høyst sannsynlig begge sporene vært like stengte, om enn kanskje ikke like lenge som for et enkeltspor pga lettere tilgang for utstyr mv. Dette viser igjen at dobbeltspor ikke kan være løsningen på slike problemer.  Kravene fra Narvik kan altså ikke være dobbeltspor, men derimot en ny bane, bygd mer eller mindre parallellt med den eksisterende.  (Undertegnede har forøvrig hele tida støttet kravet om oppgradering av Ofotbanen, men uten å forstå at premissene var slike).

Ved et brudd på forbindelsen gjennom Sverige, måtte det da være eventyrlig mye bedre å kunne omrute transportene over en norsk stambane, ikke minst med tanke på de svært mye kortere avstandene til norske destinasjoner.  Dvs bortimot et halvt tusen kilometer.

At noen i Narvik synes å oppfatte byen som en del av Sverige, er småpussig, og litt morsomt.  Men hvorfor ikke erkjenne at byen ligger i Norge, er en integrert del av Nord-Norge, og i det lange løp vil profittere på også å være en del av det norske jernbanesystemet, både økonomisk og praktisk?

Fortsetter klimautviklingen slik det ser ut til, vil Troms og Finnmark uten jernbane, visne bort.  Flertallet av innbyggernee vil innse at en samferdsels- og samfunnsutvikling mot noe som blir verre enn dagens status, ikke vil gi brukbare levekår.  Barna som er borte for utdannelse og utvikling, vil ikke komme tilbake.  Foreldrene flytter etter, og hva som kan skje med de gamle, som neppe kan flytte, vil jeg ikke fundere over.   Andre vil også innse at myndighetenes holdning er at de oppfordrer til fraflytting.  Folketallet vil etter hvert stupe.

Narviks Sverige-lenende folk, som jeg forøvrig har hatt mange gode relasjoner til, burde kutte ut forsøket på å ofre Troms og Finnmark (og deler av Nordland) som bosted og hjemstavn for all fremtid, gjennom sine forsøk på utradering av Nord-Norgebanen.  Vi vet likevel at svært mange i Narvik ikke har den innstillingen.

Heldigvis har flere og flere - med både innsikt og innflytelse - oppdaget hvilken katastrofe vi står overfor, om de med hemmelige depesjer og deres håndlangere på nytt får anledning til å forpurre det over hundre år gamle kravet om likestilling av vår nordligste landsdel.  I særdeleshet når vi nå har fått vite at de dårlige økonomiske anslagene for Norges viktigste samferdselstiltak, Nord-Norgebanen, i høy grad - ja, kanskje i sin helhet - kan være resultatet av påtrykk fra våre myndigheter. 

Undertegnede har i flere år hatt en sterk mistanke om dette. Det er vondt å få bekreftelsen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse