Annonse

Dødelig avfall

Samarbeidet som Russland og Norge har hatt siden den kalde krigens slutt er viktig å videreføre.

Samarbeidet som Russland og Norge har hatt siden den kalde krigens slutt er viktig å videreføre.

Den russiske Andrejevabukta ligger mindre enn seks mil fra grensen til Norge. Her befinner det største lageret av atomavfall på Kolahalvøya seg. Det inneholder mer enn 21 000 brukte brenselsstaver som inneholder uran. Tankene som disse er lagret i er svært nedslitte og det er tidligere oppdaget radioaktiv forgiftning i grunnen i lagringsområdet. Det er en veritabel bombe av potensiell atomforgiftning som ligger her. Og dette radioaktive avfallet utgjør en trussel langt utenfor Andrejevabukta.

Området ligger ikke langt fra en fjord som har forbindelse til Barentshavet og dermed til verdens største torskestamme. Å nøye overvåke en eventuell spredning av radioaktivitet i Andrejevabukta burde derfor være av aller største viktighet både for Russland og Norge. 

Derfor har også eksperter fra et marinbiologisk institutt i Murmansk, fra det russiske vitenskapsakademiet og fra Tromsø-firmaet Akvaplan-niva hatt som oppgave å gjøre målinger for Statens strålevern. Direktør Salve Dahle i Akvaplan-niva sier til nettavisen Barents Observer at de hadde planlagt et omfattende program for å innhente prøver som kunne avdekke lekkasjer og eventuell forgiftning i hele området fra Andrejevabukta til Barentshavet.

Nylig kunne imidlertid NRK rapportere at den russiske nordflåten har nektet forskerne adgang til farvann de hadde planlagt å ta prøver fra. Dahle sier at uten disse prøvene vil det være umulig å konkludere om statusen til Andrejevabukta med hensyn til radioaktiv forgiftning. Det er svært alvorlig at denne viktige analysen blir obstruert av den russiske marinen. Uten denne kunnskapen kan både Russland og Norge får seg noen ekstremt ubehagelige overraskelser.

Samarbeidet som Russland og Norge har hatt siden den kalde krigens slutt er viktig å videreføre. Atomoppryddingen på Kolahalvøya må bringes opp på høyeste politiske nivå igjen.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse