Annonse

Dødelig last langs kysten

Det som foregår er et dødelig hasardspill som må stoppes. Norge kan ikke lenger akseptere denne tilstanden og regjeringen må nå ta problemet på alvor.

Dette haster. Nesten hele landet kan bli rammet dersom en ulykke inntreffer. Med mulig katastrofale konsekvenser.

Denne måneden har en dødelig last blitt fraktet langs hele den langstrakte norskekysten. Lasteskipet «Mikhail Dudin» gikk ut fra Gdynia i Polen tidlig i september, kom inn i norsk økonomisk sone sørøst av Kristiansand og forlot norsk farvann øst for Varangerfjorden med kurs for Murmansk. Lasten besto av høyanriket uran, altså et livsfarlig radioaktivt stoff. Men det norske Statens strålevern ble ikke informert før skipet var ankommet norsk farvann. Dette opplyser nettavisen Barents Observer.

Det var ikke første gang. I hvert fall siden 2009 har laster med bl.a. radioaktivt avfall fra atomkraftverk i Øst-Europa blitt fraktet fra Polen, langs norskekysten og til havner ved Murmansk. Den første gangen kunnskap om denne fraktfarten nådde offentlighetens ører i 2009, ble ikke Statens strålevern varslet av noen av de involverte parter i frakten. Det var Barents Observer, altså media, som først gjorde tilsynsmyndigheten oppmerksom på hva slags last som passerte norskekysten. Det offentlige organet som skal sikre oss mot ulykker som kan utløse radioaktiv stråling, ble altså holdt helt i mørket om en potensiell radioaktiv trussel mot Norge.

Og slik har det fortsatt. De som er ansvarlige for denne trafikken strekker seg nå til å melde fra idet den farlige lasten entrer norsk territorialfarvann. Det gir ikke strålevernet særlig sjanse til å forberede avvergende tiltak dersom frakteskipet kommer i vanskeligheter og den livsfarlige lasten plutselig utgjør en trussel mot livet både i havet og på land. Det som foregår er et dødelig hasardspill som må stoppes. Norge kan ikke lenger akseptere denne tilstanden og regjeringen må nå ta problemet på alvor.

Det hjelper tydeligvis lite hvor mange samarbeidsavtaler og felles protokoller om sikkerhet til sjøs Norge underskriver med de involverte landene. I dette siste tilfellet er det en felles russisk/ amerikansk operasjon det er snakk om. Dvs. at både russiske, amerikanske og polske myndigheter må konfronteres med den manglende eller altfor sene rapporteringen. Dette haster. Nesten hele landet kan bli rammet dersom en ulykke inntreffer. Med mulig katastrofale konsekvenser.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse