Annonse
Kontrollen av tunge kjøretøy i Nord-Norge må styrkes permanent, skriver Frps Kristian Eilertsen. Foto: Ola Solvang

Dødstrailerne må bort fra norske veier

Uansett hvilke krav norske myndigheter stiller til dekk og vinterutrustning, hjelper det ikke dersom utenlandske sjåfører ikke har erfaring med føreforholdene på norske vinterveier.

Vi kan ikke akseptere at det spilles russisk rullet med livene til våre innbyggere som innsats.

Uten lastebilene, stopper Norge – spesielt Nord-Norge, som ikke har jernbane som alternativ for godstransporten. Vi i Fremskrittspartiet er stolte av de norske, seriøse transportbedriftene og sjåførene deres som spiller en helt avgjørende rolle for næringslivet vårt.

At det går godt i næringslivet gjør at stadig mer gods skal fraktes til markedene i Europa. Mer handel med omverden gjør at gods skal fraktes til og fra folk og bedrifter i hele Nord-Norge. Det medfører at det også er mange utenlandske sjåfører og transportbedrifter som ferdes langs veiene våre.

I mange tilfeller fører manglende erfaring med forholdene langs norske vinterveier, kombinert med trailere med manglende og dårlig vinterutrustning, til mange trafikkfarlige situasjoner. Dessverre fører dette også til svært alvorlige ulykker. Det har mange familier og lokalsamfunn blitt hardt rammet av.

Som ombudsmann for innbyggerne i Troms, forventer jeg at det tas grep som permanent vil bedre tryggheten for alle som ferdes langs veiene i Nord-Norge. Vi kan ikke akseptere at det spilles russisk rullet med livene til våre innbyggere som innsats.

Først og fremst må kontrollen av tunge kjøretøy i Nord-Norge styrkes permanent. En midlertidig styrking av kontrollvirksomheten er ikke godt nok for å sikre innbyggere den nødvendige tryggheten langs veiene. Derfor må den økte kontrollinnsatsen videreføres gjennom hele året, og spesielt vinterstid.

Det er også nødvendig med kontroll av samtlige tunge kjøretøy og sjåfører ved grenseovergangene. Mange sjåfører ilegges kjøreforbud i Norge på grunn av ulykker eller manglende vinterutrustning. Likevel er det sjåfører som fullstendig ignorerer kjøreforbudet, og kjører inn i Norge. Dersom de blir sjekket ved grenseovergangene, kan man stoppe potensielle dødstrailere før de kjører inn i landet.  

Samferdselsministeren må også fremskynde arbeidet med å skjerpe kravene til vinterdekk. Vi kan ikke akseptere at dette arbeidet tar mer tid enn det strengt tatt trenger å gjøre, og vi kan heller ikke akseptere en overgangsperiode utover én dekksesong før nye og strengere krav skal gjelde.

Sist, men ikke minst, må Norge kreve at sjåfører skal ha nødvendig kompetanse og erfaring til å få kjøre på norske vinterveier. Uansett hvilke krav norske myndigheter stiller til dekk og vinterutrustning, hjelper det ikke dersom utenlandske sjåfører ikke har erfaring med føreforholdene på norske vinterveier. Derfor må alle utenlandske sjåfører ha gjennomført nødvendig kursing og trening før man kan få tillatelse å kjøre på norske vinterveier.

Disse fire tiltakene vil bedre tryggheten og sikkerheten for folk flest.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse