Annonse
Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby, bildet, mener Nordlys ukritisk har kjøpt Jonas Gahr Støres "dogmatiske skatteretorikk".

Dogmatisk skatteretorikk

Aps krav om økte skatter og avgifter er helt feil medisin for norsk næringsliv, skriver Høyres Heidi Nordby Lunde.

Mon om ikke Nordlys ukritisk har kjøpt Aps dogmatiske skatteretorikk.

Mens Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre de siste to årene kun har hatt økt permitteringstid som et relativt ukurant svar på økende arbeidsledighet, påstår Nordlys i en leder (21.mai) at regjeringen kun svarer skattelette. Mon om ikke Nordlys ukritisk har kjøpt Aps dogmatiske skatteretorikk.

Under sin 1. mai-tale i Tromsø påsto Arbeiderparti-lederen at Norge er i krise. Dette i landsdelen med den laveste arbeidsledigheten i Norge – samtidig som Norge fortsatt er et av landene i Europa med lavest ledighet. Dette til tross for at regjeringen arvet en situasjon der ledigheten var på vei opp og oljeprisen på vei ned for bare to år siden.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har flere ganger slått fast at det ikke er noen krise i norsk økonomi, slik Støre påstår. Sentralbanksjefen viser blant annet til at offentlig etterspørsel har bidratt til å opprettholde aktiviteten i norske økonomi. Regjeringen bruker nesten 5 milliarder ekstra oljepenger på offentlige tiltak. Dette rimer dårlig med påstanden om at skattelette har blitt statsminister Erna Solbergs eneste svar. Regjeringen fører en aktiv politikk for arbeid og aktivitet, der det skapes jobber raskt ved at det brukes ekstra penger på bygg og anlegg, vedlikehold av sykehusbygg og bygge jernbane. Men Ap kritiserer regjeringen både for at vi gjør for lite og at vi bruker for mye penger i budsjettet. De bør snart bestemme seg.

Nordlys skriver at det siste vi trenger i en tid som er preget av usikkerhet rundt norsk offshore-økonomi er ”politisk skattefundamentalisme”. Helt enig. Derfor er det underlig at Arbeiderpartiet får fremføre sin dogmatiske skatteretorikk der de ofrer økonomisk vekst på fordelingens alter. Det er ikke Aps ønske om økte skatter og avgifter norsk næringsliv trenger nå. Å ta mer fra de som skaper verdier for å fordele etter venstresidas forgodtbefinnende er en nedadgående spiral som vil gi mindre og mindre å fordele. Selv økonomene i Menon skriver at i en omstillingstid for næringslivet må hensynet til vekst komme foran hensynet til fordeling. Derfor bør blant annet formuesskatten kuttes, mener de. Økonomene kan neppe beskyldes for å være skattelettefundamentalister. De er nemlig de samme som Arbeiderpartiet har brukt som sannhetsvitner mot lettelser i formuesskatten. Men som Menon skriver – det er kun i et fordelingsperspektiv. Som ett av flere virkemidler for omstilling anbefaler de altså skattelettelser.

Arbeiderpartiet har fått SSB til å slå fast det innlysende – at økt offentlig forbruk og ansettelser gir flere arbeidsplasser på kort sikt enn skatteletter. Men Arbeiderpartiet har enda ikke kommet til erkjennelsen av at etter åtte år der de økte oljeavhengigheten i norsk økonomi, så er vi nå inne i en langvarig, strukturell omstilling der vi må sørge for at de kloke hodene skaper fremtidsretta, bærekraftige arbeidsplasser i privat næringsliv.

I 2012 ble det investert 200 milliarder i petroleumsbasert virksomhet, mot 20 milliarder i næringslivet på fastlandet. Dagens omstilling er ikke et kortvarig finanskriseblaff som i 2009. Men under finanskrisen mente Arbeiderpartiet det var riktig å gi skattelempelser verdt 7 milliarder. Denne regjeringen er, dessverre etter min mening, ikke i nærheten å gjøre det samme. Da hadde vi vært kvitt formuesskatten, som i dag smerter særlig offshore-virksomheten Nordlys er så bekymra for. For en ting er å betale formuesskatt av verdier i produksjonen i økonomiske oppgangstider. En annen ting er når skatten også må betales når bedriften går med underskudd. Under finanskrisen i 2009 mista eksempelvis den 100 år gamle familiebedriften Brunvoll i Møre og Romdsal ordre for nærmere 300 millioner kroner, inkludert avbestillinger på thrustere verdt millioner som ble liggende på lager. I motsetning til sine utenlandskeide konkurrenter måtte Brunvoll betale formuesskatt av verdiene på lager.

Da kan skrivebordsøkonomer som er mest opptatt av fordeling hevde at så mye de vil at formuesskatten ikke setter arbeidsplasser i fare. Fortell det til de ansatte på offshorebedriften Brunvoll, som sammen med ledelsen nylig skrev et bekymringsbrev om nettopp formuesskatten til regjeringen. Men de er etter Nordslys’ mening sikkert også skattefundamentalister. I likhet med familien Sylte, som driver brusfabrikken Oskar Sylte, eller ledelsen og ansatte ved Rauma Ullvarefabrikk, skraphandler Vegard Stensli i Brumunddal eller familien Aas ved tradisjonsrike Aas Bryggerier i Drammen. Alle ønsker å skape verdier til det norske samfunnet og betaler gjerne skatt, men mener formuesskatten er et problem.

I et statsbudsjett på nærmere 1,200 milliarder kroner blir det tullete å kalle skatteletter på rundt 6 milliarder i året for en ”hovedsatsning”, eller at skattelette er det eneste svaret regjeringen gir. Da har virkelig Nordlys svelget Arbeiderpartiets retorikk med agn, søkke og snøre. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse