Annonse
Debatten om skytebanen i Tromsdalen fortsetter. Øystein Overrein og Kurt Kaspersen fra Tromsø jeger- og fiskerforening svarer på Hanne Johnsens innlegg.

Dokumentaristen og skytebanesaken

Vi finner grunn tli å imøtegå fakta og spekulasjoner da noen er såpass feil at de ikke kan passere uten en kommentar.

I dag har ikke Tromsø kommune en eneste skytebane godkjent for lerdueskyting. Konsekvensen er at jegere skyter på lerduer spredt rundt i kommunen - både i fjæra og oppe i fjellet med eller uten grunneiers tillatelse.

Å titulere seg «dokumentarist Hanne Johnsen», forplikter da det gir leserne en forventning om at det som kommer på trykk er sannheten. I iveren etter å så tvil om TJFFs troverdighet «går du i fella» flere ganger i ditt innlegg i Nordlys tirsdag 21. februar med den misvisende tittelen «Opplysende om skytebanene i Tromsdalen». Vi finner ingen grunn til å kommentere alle dine såkalte dokumenterte fakta og spekulasjoner, men noen er så pass feil at de ikke kan passere uten en kommentar.

  • Skytebaner fra 1955

Glimts riflebane ble anlagt i 1955 og det var denne banen TJFF fikk en leieavtale på i 1968. Kommunens avslag i 1966 gjaldt en søknad om å anlegge en sportsskytebane på sørsiden av veien innenfor Sportskafeen - altså på en helt annen plass enn dagens lerduebane. Lerduebanen har ikke en like lang historie som riflebanen. Det er korrekt. Skeetbanen ble anlagt i 1967. Øvre trapbane ble anlagt tidlig på 70-tallet, nedre trapbane tidlig på 80-talet.

  • Er TJFF troverdig?

Hanne Johnsen prøver å så tvil om vår troverdighet og plukker sitater fra vårt motsvar til Nordlys’ leder i avisa 7.2. Dokumentaristen insinuerer at vi bevisst underslår informasjon som f.eks. Fylkesmannens brev til kommunen av 29.9.16 der Tromsø kommunes vedtak om «ikke å foreta ulovlighetsoppfølging» av bygningene på lerduebanen, oppheves. Vårt motsvar var rettet mot nevnte leder i Nordlys og ikke ment å gi en uttømmende gjennomgang av hva som har hendt i skytebanesaken det siste året.

  • Riflebanen nedlagt 2011

I 2011 ble det inngått en avtale med kommunen om nedlegging av riflebanen, redusert aktivitet på lerduebanen og pistolbanen. Det inngikk i avtalen at kommunen skulle yte årlig kompensasjon for tapte inntekter. For årene 2011-2014 ble for rifledelen betalt en kompensasjon på kr 251.000,00 som dokumentaristen korrekt skriver.  I 2015 nektet det nye Byrådet å gi kompensasjon og den praksisen er videreført siden.  

  • Antall jegere i Tromsø

I følge SSB er det totalt 8000 jegere i Tromsø kommune. På langt nær alle disse løser jegeravgiftskort og jakter årlig. Det er ulike årsaker til det, men det faktum at nye jegere får for lite skytetrening etter at de har tatt jegerprøven og derfor ikke føler seg klar for å gå på jakt, er en viktig årsak. En rapport laget av Norsk Institutt for Naturforskning (nr. 221 utgitt i 2015) bekrefter dette. Tilgjengelighet på jakt, manglende erfaring/kunnskap, negative holdninger til jakt og fysiske begrensninger var hovedårsaker.  Mangel på skytebaner i nærheten gjør vondt verre. Hele 75 % av nye jegere oppgir at de skal drive småviltjakt. For disse er trening på lerduebaner viktig. Johnsens regnestykke for å finne ut antall småviltjegere holder ikke mål. Husk at det er mange av jegerne som er både storvilt- og småviltjegere.

  • Lerduebanen på Ringvassøy

I juni 2016 måtte vi kjøpe oss inn på skytebanen på Åbornes på Ringvassøy tre kvelder for å få avviklet hagleskytinga på jegerprøvekursene. Skyting i Tromsdalen forhindret aksjonistene. Dette er kommunen kjent med. Denne banen som ligger i et grustak, har liten kapasitet og kun en trapbane. Banen ligger langt fra byen, har en tidsbegrenset godkjenning og er ikke noe godt tilbud for våre jegere. I dag har ikke Tromsø kommune en eneste skytebane godkjent for lerdueskyting. Konsekvensen er at jegere skyter på lerduer spredt rundt i kommunen - både i fjæra og oppe i fjellet med eller uten grunneiers tillatelse. Dette er et sikkerhetsmessig problem samt at knuste leirduer ikke er noe vakkert syn.

  • Varsel om pålegg om oppretting/riving

Siste vending i saken er at kommunen i brev til TJFF datert 15.2.17 helt uten forvarsel eller dialog med oss varsler om pålegg om riving av alle bygninger/installasjoner på lerduebanen. Når vi opplever at våre rettigheter i Tromsdalen urettmessig forsøkes tatt i fra oss, vil vi (slik andre ville gjort og har full rett til) benytte oss av klageadgangen – og dersom dette ikke fører fram, vurdere å bringe saken inn for retten. Det er ikke noe oppsiktsvekkende i det? Å spekulere i at TJFF trenger et ekstraordinært årsmøte for å beslutte dette er feil.

  • Stålhagl siden 2001

Kun stålhagl er brukt på lerduebanen siden 2001, ett år før myndighetene nedla blyhaglforbud på baner (01.07.92).  Forbudet som Johnsen nevner kom i 1991 og gjaldt jakt på ender, gjess og vadere - ikke baneskyting. Senere ble det endret til jakt i våtmarksområder.

  • Ikke krav om utslippstillatelse

Vi har informasjon fra fylkesmannen om at det ikke stilles krav om utslippstillatelse for eldre skytebaner. Behovet for utslippstillatelser for nye baner vurderes bla. opp mot skytevolum, jordsmonn/løsmasser, avrenning, forurensningsfare m.m. Sentralskytebanen ved Andsvatn, der det skytes både med hagle og rifle året rundt, har ikke krav om utslippstillatelse. I Tromsdalen er det kun skutt om sommeren.

  • TJFF ønsker å se fremover

TJFF ønsker dialog med kommunen. Vi ønsker oss ut av Tromsdalen og til en lokalitet der vi kan skyte uforstyrret, uten utilbørlig plage for andre og i alle de disipliner som vi i dag driver. Samtidig må det være utviklingsmuligheter. Men vår utflytting fra Tromsdalen må skje på en ryddig/lovlig måte.

Vi anser med dette vår avisdebatt med dokumentaristen for avsluttet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse