Annonse
Testubåten Sarov har brukt Svezdotsjka-vefftet som base og kan ha fristet E-folkene i Kirkenes til å bite på russernes agn.

Frode Berg-saken: Dommedagsvåpen lokket E-staben i fella

Brødtekstbilder: 
Få vil akseptere at Frode Berg som grenseoffiser med mange tiårs direkte kontakt med FSB og deltager i massevis av briefinger, ikke forsto hva han bega seg inn i, skriver Alf R. Jacobsen. (Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix)
Satelittfotos viser ulike typer testutstyr på ei kai nær Svezdotsjka. En ekte agent på bakken ville ha kunnet gi masse ekstremt viktig tilleggsinformasjon.
Testubåten Sarov med et deplasement på 4000 tonn har siden 2008 blitt brukt til å teste russernes nye dommedagsvåpen, atomtorpedoen Kanyon (Poseidon i vest) som kan frakte en bombe på 100 megatonn saltet med radioaktuv kobolt til østkysten av USA. Sarov har brukt Svezdotsjka-vefftet som base og kan ha fristet E-folkene i Kirkenes til å bite på russernes agn.
Til overmål tok han inn på det luksuriøse og rådyre hotell Metropol, der en pensjonert norsk grenseinspektør ville stikke seg ut som en gråspurv i et ulvehi.

Russlands nye dommedagsvåpen – atomtorpedoen Kanyon – utvikles og testes ved marineverftene Sevmash og Zvezdotsjka i den lukkede byen Severodvinsk ved Kvitsjøen. Verftene er derfor et hovedmål for vestlig etterretning. Da en av E-stabens fotsoldater i grensebyen Kirkenes sommeren 2014 møtte en tilsynelatende rekrutteringsvillig verftsarbeider, ble champagnen sprettet. Et etterretningskupp av internasjonal betydning syntes innen rekkevidde. Etter Frode Bergs kompromissløse TV-intervju ligger drømmene i ruiner. Det som skulle bli den lokale avdelingens stjernesak har endt i en faglig og politisk skandale som bare kan sammenlignes med nedskytingen av U2 i 1960 og Lygren-affæren i 1965. 

Da de legendariske britiske spionene Bruce Lockhart og Sidney Reilly i 1918 ble lurt til å betale 1,2 millioner gullrubler til en oberst som ville styrte Lenin og hans nye sovjetiske rådsrepublikk, gikk de i en nøye planlagt felle. Obersten arbeidet for Chekaen, som straks sørget for å arrestere og utvise den nye kommuniststatens fiender. I dag, 100 år etterpå, feires dobbeltspillet fortsatt som en historisk seier av Chekaens etterfølger FSB, som i vår egen tid har raffinert konspirazia og bruken av agents provocateurs og falsk informasjon til en kunstart – med effekter fra Det hvite hus til grensestrøkene i Varanger. Berg-saken vil etter alt å dømme bli føyd inn i den lange rekken av lignende triumfer.

Starten

Verftsarbeideren, som gjennom Aftenpostens glimrende etterforskning er blitt identifisert som den 44 år gamle Vasilij Zemljakov, ble våren 2014 forsøkt vervet, høyst sannsynlig av en av E-stabens offiserer i Kirkenes. Ifølge statsadvokat Milana Digajeva var han blitt tilbudt hard valuta i bytte mot opplysninger om arbeidsplassen. Men Zemljakov ville ikke bli spion. Han rapporterte derfor vervingsforsøket til FSBs lokale avdeling.

«Vi besluttet å iverksette skjulte etterforskningsskritt,» sa Digajeva på en intern russisk TV-kanal. «Arbeidet avslørte at norsk etterretning ville at han skulle samle og sende graderte dokumenter om ubåtverftet Zvezdotsjka.»

Her melder spørsmålene seg straks: var Zemljakov allerede i FSBs stall og et agn, som ble dinglet foran nesen på E-stabens talentjeger, kanskje i baren på et konferansehotell, eller var han en russisk patriot som ikke var til salgs?

Uansett besluttet FSB allerede da å bruke ham i et avansert dobbeltspill, som etaten gjennom årtier har lært å mestre til det fullkomne. Han ble gitt ordre om å vise interesse for nordmannens tilbud og forberedelser gjort: falske dokumenter om verftet ble produsert, mulige kommunikasjonslinjer testet.

Systemet

Da Frode Berg første gang ble brukt som kurer, var systemet på plass. Den pensjonerte grenseinspektøren reiste til Moskva, der han postla et brev med 3000 Euro og instruksjoner til en adresse som tilhørte en kusine av Zemljakov i samme by. Hun ga straks forsendelsen til FSBs eksperter. De forfattet doktorerte svar, som etter alt å dømme ble mikrofotografert og sendt i posten til en avtalt dekkadresse i Norge under de lokale e-offiserenes kontroll.

Prosessen utløser en rekke nye spørsmål: hvordan ble operasjonen kontrollert? Norge har selv ingen militær kompetanse til å vurdere verdien av opplysninger om missiler og atomdrevne ubåter. Tradisjonelt har derfor USA som atomnasjon og vår viktigste partner på et tidlig tidspunkt blitt koblet inn i tilsvarende saker. Da for eksempel E-staben tidlig på 80-tallet rekrutterte skipperen på en atomdrevet isbryter, ble saken straks overlatt US Navy og CIA. Når ble amerikanerne denne gangen koblet inn? Hvem kontrollerte om hemmelighetene som angivelig kom fra Zvezdotsjka-verftet, var sannferdige, og ikke desinformasjon konstruert av FSBs spesialister?

En trippeloperasjon?

Ifølge Frode Berg reiste han fem ganger som kurer med penger og instruksjoner til Moskva. Operasjonsmønsteret er egnet til å vekke undring. Kureren var en mann som i 40 år hadde tjenestegjort som offiser på den russiske grensen og derfor var registrert og velkjent av FSB. Til overmål tok han inn på det luksuriøse og rådyre hotell Metropol, der en pensjonert norsk grenseinspektør ville stikke seg ut som en gråspurv i et ulvehi. Summene han bragte med seg, var i tillegg småpenger. Faste beløp på 3000 Euro tydet ikke på at Zemljakov ble betraktet som de vestalliertes nye stjerneagent med tilgang til nerveskakende opplysninger om testubåten Sarov og dommedagstorpedoen Kanyon, som brukte Zvezdotsjka som base.

Det utløser et nytt og avgjørende spørsmål: hadde nordmennene og amerikanerne, som høyst sannsynlig var involvert i operasjonen, omsider skjønt at de ble foret med falsk informasjon av FSB? Ble derfor Berg brukt i et motspill – uten at han selv var klar over det?

Ingen grunner til hemmelighold

Selv om sakene har totalt forskjellig dimensjon og innhold, kan Berg-saken etter hans TV-intervju kun sammenlignes med de to mest kjente skandalene fra tidligere år: nedskytingen av U2 i 1960 og den feilaktige arrestasjonen av Ingeborg Lygren i 1965.

Den gangen raste den kalde krigen for fullt, og de pikante detaljene kunne skyves under teppet. Men U2-saken svekket AP-regjeringen dramatisk, og Lygren-affæren førte til at både etterretningssjefen og POT-sjefen måtte gå.

Nå er tiden en annen. All tilgjengelig informasjon tyder på den ansvarlige enhet i E-staben er blitt offer for en ekte russisk konspirazia. Hvis opplysningene fra Zemljakov i realiteten var falsk informasjon fra FSB, finnes det ikke lenger grunnlag for å hemmeligholde saken helt eller delvis, verken av regjeringen eller etterretningstjenesten. Det vil bare styrke mistankene om at det nå dreier seg om å redde prestisje og posisjoner, ikke Rikets sikkerhet.

Hva ville FSB oppnå?

Selv fremsto Frode Berg på TV-skjermen med overraskende selvsikkerhet, og tilsynelatende helt uten selvkritikk. Få vil akseptere at han som grenseoffiser med mange tiårs direkte kontakt med FSB og deltager i massevis av briefinger, ikke forsto hva han bega seg inn i. Hans kritikk av alle andre kan sikkert forklares som uttrykk for oppmagasinert sinne, men den hørtes mer ut som forpostfektninger til et krav om massiv erstatning.

Det store underliggende spørsmålet forblir: hva ville Kreml og FSB oppnå med operasjonen? Ville de bare fore Vesten med feilaktige opplysninger om det skremmende omfanget av atomopprustningen i Severodvinsk? Eller ville de destabilisere situasjonen i grenseområdet Varanger og svekke tilliten til E-staben og regjeringen?

I så fall har russerne lyktes over all forventning. Skandalen er et faktum, og den kommer uten tvil til å rulle videre. E-staben har et velfortjent renomme nasjonalt og internasjonalt som en profesjonell og dyktig organisasjon, som i mange tiår har levert avgjørende bidrag til norsk sikkerhet. Å dømme en hel etat på grunnlag av én feilslått operasjon i en enkelt avdeling er åpenbart uriktig. Om vi gjør det, bidrar vi kun til å gjøre FSBs triumf større. Det bør Berg som offiser, hans advokat og vi andre tenke grundig gjennom.

         

  

      

        

          

 

 

        

 

      

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse