Annonse
Om tidligere sammenslåingsalternativer skal legges til grunn er det grunn til å frykte at det vil bli store sammenslåinger og betydelig færre tingretter i Troms, skriver Sandra Borch. Foto: Torgeir Bråthen

Domstolene er regjeringens neste store sentraliseringsprosjekt!

Domstolene er tydeligvis regjeringens neste store sentraliseringsprosjekt. I 2017 satte regjeringen ned en Domstolkommisjon som skal utrede den framtidige organiseringen av landets domstoler. Dette var ment å skulle være en uavhengig og bred prosess om helheten i domstolens virksomhet, men ser nå ut til å bli en bestilling fra regjeringen om hastesammenslåing av domstoler over hele landet.  Regjeringen har nemlig plutselig bedt kommisjonen om å legge frem en delutredning om struktur like etter høstens kommunevalg.

Mandatet fra regjeringen gir sterke føringer om sentralisering. Det er også et poeng at alle kommisjonens medlemmer representerer byer og sentrale strøk. Utvalget skal ta utgangspunkt i tidligere utredninger og forslag, inkludert Domstolenes sentraladministrasjon sin anbefaling fra 2010 om minimum 8-10 dommerårsverk i hver domstol. Regjeringspartiet Høyre har vært helt tydelig på at det vil komme nedleggelser.

Det vil i så fall bety at to tredjedeler av dagens tingretter vil bli lagt ned. I 2016 var det forslått ulike sammenslåingsalternativer for tingrettene i Troms som består av Nord-Troms tingrett, Senja tingrett, Trondenes tingrett og Ofoten tingrett. Om tidligere sammenslåingsalternativer skal legges til grunn er det grunn til å frykte at det vil bli store sammenslåinger og betydelig færre tingretter i Troms.

For oss i Senterpartiet handler dette om hvordan vi ønsker å innrette landet vårt med nødvendige tjenester nær folk. Domstolene lever av tillit, og tillit skapes av nærhet. Nedleggelser vil få store negative ringvirkninger også for juristmiljøene rundt de eksisterende domstolene. Innbyggernes reisevei til rettsvesenet blir lengre og rettsikkerheten blir svekket.

Barnefordelingssaker og barnesaker utgjør en stor andel av antall saker i tingretten. Sentralisering vil føre til lengre reiser og større ulemper for barn, familier og sakkyndige. I eiendomssaker i jordskifteretten vil det bli mer ressurskrevende for dommere og sakkyndige å reise ut og vurdere hvor landet ligger. Det samme vil gjelde for advokater som følger sakene. For kommunene i Troms, er det alvorlig om vi skal bygge ned det juridiske miljøet

Det er avgjørende at vi har domstoler som er nær folk og har høy tillit i befolkningen. Senterpartiet reagerer på at det legges opp til store endringer i domstolsstrukturen i en prosess som foregår på bakrommet. Jeg håper at kommisjonen er sitt ansvar bevisst, men nå tyder alle føringer på at svaret er nok en sentraliseringsreform.  

Debatten kan ikke vente til utredningen er klar etter høstens valg. Vi må gjøre lokalpolitikere og befolkningen bevisst på hva regjeringen driver med på bakrommet.  Får denne prosessen forbigå i stillhet kan store deler av landets domstoler bli historie med et pennestrøk fra regjeringen Solberg.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse